Presentation

Få bästa starten som ny lärare med traineeprogram

Publicerad 13 februari 2019

Natalie Wahlström, ämneslärare i samhällskunskap, religionskunskap och geografi.
Natalie Wahlström, ämneslärare i samhällskunskap, religionskunskap och geografi.
Mötet med arbetslivet efter lärarhögskolan kan vara tufft. Täby Friskola går i bräschen för att ge nya lärare en bättre start, med ett traineeprogram som ger nyutexaminerade de verktyg de behöver för att lyckas.
– Det är en fantastisk introduktion till yrket, som verkligen ger trygghet och kunskap.

Det säger Natalie Wahlström, ämneslärare i samhällskunskap, religionskunskap och geografi på högstadiet. Natalie fick reda på det då helt nya traineeprogrammet när hon för två år sedan gick sista terminen på lärarutbildningen i Uppsala. Hon sökte och blev antagen i hård konkurrens.
– Det har varit otroligt lärorikt. Stödet man får av handledare och övriga på skolan och i traineegruppen är ovärderligt och gör att man känner sig så mycket säkrare i sin yrkesroll. Vi får ta del av mer erfarna lärares kunskap och metoder i olika stadier och det har vi stor nytta av. Det är ju skillnad i att undervisa på lågstadiet jämfört med gymnasiet, och man lär sig mycket av varandra, säger hon.
Under traineeprogrammet, som spänner över ett läsår, arbetar deltagarna 70 procent som lärare. Övriga tiden ägnas åt bland annat auskultation, ledarskapsutbildning och att lära sig om de olika funktionerna i skolan, exempelvis elevhälsan och styrelsearbete. Gruppen består av cirka fem deltagare och man träffas varje vecka för att utbyta tankar och idéer.

Jobba med oss! Läs mer och ansök här!

Vinst för alla
Täby Friskola är lite av en pionjär med sitt traineeprogram, som på kort tid fått många sökande. Rektor Karin Järleby menar att programmet är en stor vinst även för Täby Friskola. De sökande är högt motiverade och brinner för skolutveckling.
– Äldre, erfaren personal får nya impulser och lär sig mycket av de unga. Det är också en vinst för samhället om vi genom den här typen av program kan locka fler till läraryrket och få dem att stanna, menar hon.
Natalie håller med.
– Den här typen av satsningar behövs verkligen. Det finns ofta ett glapp mellan lärarutbildningen och arbetslivet, och traineeprogrammet ger tid att kombinera teori med praktik. Det ska inte förväxlas med VFU, utan är en väldigt systematisk introduktion till yrket med mycket eget ansvar. Nu har jag en jättebra bas och nätverk för min fortsatta karriär. Jag har fått börja rätt och kan idag undervisa på det sätt som jag vill.

Karin Järleby, rektor på Täby Friskola.
Karin Järleby, rektor på Täby Friskola.
Täby Friskola
Täby Friskola omfattar sex grundskolor, från förskoleklasser till och med högstadiet och har totalt cirka 920 elever. I koncernen ingår även Almaskolan, Tibble Gymnasium & Stockholms Idrottsgymnasium, vilka tillsammans driver traineeprogrammet. Fokus är på kunskaps­utveckling, och eleverna följs noga genom hela skolgången. Traineeprogrammet riktas till lärare med högst ett års yrkeserfarenhet. Nästa grupp startar i augusti 2019 och ansöknings­tiden går ut den 31 mars.
Läs mer på: www.tabyfriskola.se