Presentation

Lär nytt och utvecklas i Huddinge

Publicerad 13 februari 2019

Henrik Ek, lärare i NO, matematik och teknik på Vistaskolan och Robert Nygren, lärare i idrott och hälsa på Kungsklippeskolan. Foto: Johan Marklund
Henrik Ek, lärare i NO, matematik och teknik på Vistaskolan och Robert Nygren, lärare i idrott och hälsa på Kungsklippeskolan. Foto: Johan Marklund
Vill du arbeta i en kommun där kollegialt lärande och likvärdighet är grundläggande och där man verkligen satsar på kompetensutveckling, fortbildning och starka nätverk? Välkommen till grundskolan i Huddinge. Här är läraren i tydligt fokus i arbetet med att utveckla och förbättra skolan.

Huddinge kommun har under flera år arbetat strukturerat och strategiskt med att stärka lärarrollen och ge sina lärare förutsättningar att utvecklas i sin profession. Det finns en stark tonvikt på att skapa fora för att lärare ska kunna träffas, lära av varandra och lära nytt.
– De många satsningarna på lärarna är verkligen något som gör Huddinge kommun speciell. Det finns en stark vilja hos alla att utveckla skolan och att ge lärare de verktyg de behöver. Vi ser också hur det ger resultat ute på skolorna, säger Henrik Ek, lärare i NO, matematik och teknik på Vistaskolan.
Han får medhåll av Robert Nygren, lärare i idrott och hälsa på Kungsklippeskolan.
– Många som kommer utifrån blir väldigt positivt överraskade när de ser hur tydligt vi arbetar med de här frågorna. Det är ovanligt att kommuner har en så genomtänkt plan och organisation för detta. Trots att grundskolan i Huddinge är en stor organisation är den inte trög, här finns både förändringsvilja och kontinuitet, säger han.

Ämneslärare träffas
Det finns flera parallella satsningar på lärarna i Huddinge kommun. Henrik och Robert är båda kommunövergripande förstelärare, KÖF, som spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en likvärdig skola. Det finns en eller två kommunövergripande förstelärare i varje ämne och dessa arbetar en dag i veckan med utvecklingsfrågor inom sitt ämne. De kommunövergripande förstelärarna träffar samtliga lärare i sitt ämne på en gemensam konferens varje år, där man arbetar efter såväl gemensamma som ämnesspecifika teman.
– Det är ett väldigt bra sätt att nå ut till samtliga lärare i kommunen, så att alla får träffas och diskutera viktiga frågor. Inte minst för de lärare som är ensamma om sitt ämne på sin skola är det enormt värdefullt att få ta del av andras tankar och lyfta fram hur man själv tänker. Det är sådant som skapar likvärdighet, säger Robert.

Inspirationsdag
En annan satsning är Huddinge Visar, som är en årligen återkommande inspirationsdag med workshops, föreläsningar och diskussionsgrupper. Alla lärare deltar och de som vill kan även hålla i workhops eller föreläsa. IKT, språkutveckling och matematik är tre generella fokusområden, som genomsyrar evenemanget.
– Detta är ett otroligt bra och uppskattat forum för att lära av varandra, bygga nätverk och själv kunna bidra med eget kunnande, idéer och inspiration. Både Huddinge Visar och den centrala KÖF-konferensen är verkligen handfasta exempel på hur Huddinge kommun prioriterar kollegialt lärande, fortbildning och kompetensutveckling, säger Henrik.
För den som är nyanställd finns ett omfattande introduktionsprogram, med både gemensamma föreläsningar och seminarier och specifika satsningar om exempelvis ledarskap i klassrummet, bedömning, systematik och lärarmiljön. Alla nyanställda lärare får delta i programmet, oavsett om man nyutexaminerad eller har lång erfarenhet av att undervisa. De kommunövergripande förstelärarna håller i introduktionen.
– Programmet är ett viktigt led i det centrala arbetet med att skapa likvärdighet och kollegialt lärande, menar Henrik och Robert.

Många olika möjligheter
Huddinge kommun utmärker sig inte bara genom sina många satsningar på lärare. Den är också den näst största kommunen i Stockholms län och här finns en stor variation. Huddinge har både små och stora grundskolor och en mängd olika typer av bostadsområden. För lärare finns det ett brett spektrum av olika möjligheter, framhåller Robert och Henrik.
– Det är en dynamisk kommun där det händer mycket och vi arbetar hårt med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever i kommunen. Tack vare vårt tydliga fokus på lärare får vi den samsyn och de redskap som behövs för att förverkliga det.

Kom och jobba med oss! Se våra lediga tjänster och ansök här!

Huddinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge ansvarar för förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem och öppen förskola), skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge
Tel vxl: 08-535 300 00
E-post: barn-utbildning@huddinge.se
www.pedagoghuddinge.se
www.huddinge.se