Friskola

Friskolornas självstyre bidrar till engagerade lärare

Publicerad 11 februari 2020
Text: Annika Wihlborg
Karin Järleby, rektor på Täby Friskola. Foto: Jakob Fridholm
Karin Järleby, rektor på Täby Friskola. Foto: Jakob Fridholm

Friskolornas främsta styrka är det korta avståndet från tanke till handling samt en hög grad av självbestämmande. Det gör att varje skola kan prioritera och sjösätta idéer utifrån den egna verksamhetens behov. Samtidigt är en ansvarsfull ägare och en tydlig värdegrund avgörande förutsättningar för framgång. Det anser Karin Järleby, rektor på Täby Friskola.

– Friskolor präglas i allmänhet av korta beslutsvägar. När avstånden mellan tanke, handling och beslut är korta är det lättare att förverkliga medarbetarnas utvecklingsidéer och testa olika förbättringsförslag. Vi har exempelvis lanserat ett traineeprogram för nyutexaminerade lärare. Våra traineer undervisar åttiofem procent av sin arbetstid, övrig tid går de ledarskapsutbildningar och auskulterar på andra lärares lektioner, säger Karin Järleby.

”På friskolor som har ett stort eget beslutsmandat är det ofta lättare att få lärarna att känna engagemang och ansvar för sin insats”

Stort eget beslutsmandat
En hög grad av självstyre på varje enskild skola är ytterligare en faktor som utmärker fristående skolor. Det gör, enligt Karin Järleby, att friskolorna kan forma sin verksamhet utifrån elevernas aktuella behov. De kan genomföra förändringar och introducera olika före­byggande satsningar i rätt tid.
Hon betonar vikten av att eleverna har såväl kommunala som fristående skolor att välja mellan i en kommun. De båda skolformerna kompletterar och sporrar varandra till att ständigt utvecklas och erbjuda en högre kvalitet på sin verksamhet. Det gör att såväl de kommunala som fristående skolorna kontinuerligt utvecklas.
– På friskolor som har ett stort eget beslutsmandat är det ofta lättare att få lärarna att känna engagemang och ansvar för sin insats. Fristående skolor kan få sina medarbetare att känna sig uppskattade och att någon verkligen lyssnar och tar till sig deras idéer, säger hon.

Tydlig värdegrund krävs
En engagerad och skolkunnig huvudman i kombination med en tydlig och transparent värdegrund är, enligt Karin Järleby, några av de fristående skolornas viktigaste framgångsfaktorer. I en organisation där det är tydligt vart man är på väg trivs i allmänhet såväl lärare som elever.
– Jag upplever att friskolor generellt sett är bra på att verkligen fokusera på att ständigt förbättra och utveckla kärnverksamheten. Det hjälper förstås att de slipper ägna tid åt satsningar och projekt som initierats av huvudmannen och som inte nödvändigtvis är relevanta för varje enskild skola, säger Karin Järleby.