Tio skolorganisationer har blivit en i Göteborg

Publicerad 13 februari 2019
Text: Mats Fahlgren

– Det finns en bred politisk enighet bakom omorganisationen, som baserades på en gedigen skolutredning. Den kombinationen ger oss goda förutsättningar att driva en positiv utveckling, säger Bengt Randén, grundskolechef i Göteborgs stad. Foto: Julia Sjöberg
– Det finns en bred politisk enighet bakom omorganisationen, som baserades på en gedigen skolutredning. Den kombinationen ger oss goda förutsättningar att driva en positiv utveckling, säger Bengt Randén, grundskolechef i Göteborgs stad. Foto: Julia Sjöberg
Göteborg ska få en likvärdig grundskola, det är målet för den nya organisationen från 1 juli i fjol. Bengt Randén leder stadens centrala grundskoleförvaltning som tagit över från de tio stadsdelarna.

– Nu fördelar vi pengarna lika över staden, utifrån en enda resursfördelningsmodell, istället för som tidigare tio olika. Så redan nu behandlar vi eleverna mer likvärdigt, säger Bengt Randén.
Han är förskolelärare i grunden och har tidigare varit utbildningschef på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och skolchef i Partille kommun.
Nu basar han för den nya förvaltningen och dess 150 skolor, 58 000 elever, 8 000 medarbetare och en budget på 7,4 miljarder kronor.
En nyordning är att Bengt Randén träffar alla de 180 rektorerna en gång i månaden.
– Vi kallar det Rektorsverkstad, där vi har fokus på ledning av lärandet, både för rektorer och lärare. Vi jobbar konkret tillsammans, inte bara lyssnar på föreläsningar, säger Bengt Randén.
Nästa år inrättar Göteborg också en egen Rektorsakademi, för kompetensutveckling i olika steg.
– I början har vi mycket fokus på rektorerna, eftersom de spelar så stor roll för en skolas utveckling, särskilt skolor som har de största utmaningarna. Men givetvis ska alla medarbetare få kompetensutveckling.

Självklar målsättning
Göteborg är en kraftigt segregerad stad, med mycket stora skillnader i studieresultat mellan de tio stadsdelarna. När kan målet ”en likvärdig skola” vara uppnått?
– En totalt omöjlig fråga att svara på, ändå måste det vara en självklar målsättning, säger Bengt Randén.
Han påpekar att många faktorer ligger utanför hans påverkan: det fria skolvalet, hur staden utvecklas i byggandet – och mycket annat.
– Vad vi kan göra är att se till att vi har bra skolor överallt. Och i grunden handlar det om duktiga lärare och duktiga rektorer.
Precis som i rikspolitiken har Göteborgs stad ett knepigt politiskt läge och det är ännu oklart hur stora resurser skolan får i budgeten för 2019, men Bengt Randén är säker på att det blir en ökning.
– Vi har ett bra läge inför 2019, med satsningar – inte minskningar!