Friskolor och kommunala skolor – inget motsatsförhållande

Publicerad 13 februari 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.
Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.
– Vi vill komma bort från frågan om ägandeform och istället arbeta tillsammans med kommunala skolor och huvudmän kring skolutveckling. Vi kan dela med oss av vår syn på utbildning och en högkvalitativ skola, där vi möter varje enskild elev, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Friskolor och kommunala skolor är inget motsatsförhållande. Det säger Fredrik Lindgren, som tycker att det är hög tid att lägga den ideologiska debatten om huvudmannaskap åt sidan för att istället börja samverka på allvar och hjälpa varandra, skolorna emellan, så att svensk skola hela tiden utvecklas.
– Fler och fler ser fördelarna med samverkan. Kunskapsskolan verkar redan i flera olika sammanhang som till exempel forskningssamarbeten inom STLS och Ifous, där både fristående och kommunala huvudmän deltar, säger Fredrik Lindgren, som förutom vd för Kunskapsskolan även är styrelseledamot i Friskolornas Riksförbund.

Viktig roll
Han påpekar att många kommuner står inför en stor demografisk utmaning i att skapa fler utbildningsplatser.
– Det kräver mycket resurser och här kan friskolorna spela en viktig roll. Dels för att kunna erbjuda kommuninvånar­na en mångfald av kvalitativa skolor, dels för att bära en del av investeringsbördan med att skapa fler skolplatser.
En aktuell utmaning för friskolorna, precis som för de kommunala skolorna, är lärarbristen.
– Ett sätt att komma tillrätta med problemet är att hela tiden se över och utveckla lärarnas arbetsmiljö. Hos oss har vi till exempel förenklat planeringen och efterarbetet, minskat administrationen och utvecklat elevhälsan. Men det är också viktigt att skapa karriärvägar, bra kollegialt samarbete och möjligheter till kompetensutveckling för att våra medarbetare ska trivas och känna att de går framåt.
Framtidens skola ser Fredrik Lindgren som en mångfald av inriktningar.
– Individanpassad utbildning är nyckeln till framgång. Det är så man kan möta varje elev och få eleven att bli motiverad att nå längre i sin kunskapsinhämtning. Jag tror att detta kommer att bli enklare tack vare digitaliseringen som ger oss möjligheter att anpassa undervisningen.
Han påpekar även vikten av att ha noggranna rutiner för regelbunden uppföljning av eleverna och deras utveckling.
– Täta och stöttande samtal kring lärandet skapar värdefulla relationer som gagnar både lärare och elever. Vi ska skapa en god skola för alla, oavsett vem som är huvudman, säger Fredrik Lindgren.