Presentation

Inkluderande lärmiljö skapar trygghet och positiva resultat

Publicerad 13 februari 2019
Serresjöskolan fortsätter arbetet med att utveckla inkluderande lärmiljöer. Fr.v. Anette Öhman, rektor, Jeanette Landgren, lärare och Liv Sandell, elev.
Serresjöskolan fortsätter arbetet med att utveckla inkluderande lärmiljöer. Fr.v. Anette Öhman, rektor, Jeanette Landgren, lärare och Liv Sandell, elev.

Trelleborgs kommun har sedan 2016 deltagit i forsknings- och utvecklingsprogrammet Ifous – inkluderande lärmiljöer. Syftet är att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som ska gagna alla elever. För Serresjöskolan har det inneburit en ny arbetsmetod: kooperativt lärande.

För Serresjöskolan kom frågan om de ville delta i Ifous-programmet helt rätt i tiden.
– Vi hade redan börjat fundera kring hur vi skulle kunna förflytta alla elever kunskapsmässigt framåt. Inkludering handlar ju om att göra lärmiljön tillgänglig för samtliga, alltså både för de som behöver extra stöd och för de högpresterande, säger Anette Öhman, rektor.
Efter en kartläggning av verksamhetens nuläge och möjligheter ledde diskussioner fram till att skolan skulle införa kooperativt lärande som arbetsmetod. Resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Det har skett en stor positiv förändring vad gäller både trygghet och studiero samtidigt som kunskapsresultat och elevernas sammanhållning har förbättrats, säger Jeanette Landgren, lärare i matematik 1-7 samt förstelärare.

Många fördelar
Liv Sandell, elev i 4b, är mycket nöjd med det nya arbetssättet.
– När jag var yngre var jag inte jättebra på matematik. Men det förändrades när jag började förstå hur matte går till och används. Idag sitter vi elever i grupper om fyra och arbetar tillsammans för att lösa olika uppgifter. Vi hjälper varandra i gruppen och får även egen stöttning.
En stor fördel med kooperativt lärande är att alla elever kan arbeta tillsammans.
– Metoden fungerar även i grupper med olika starka elever. Alla får en egen uppgift och om någon inte klarar den själv får han eller hon hjälp av gruppen. Alla är inkluderade i arbetet vilket skapar engagemang och ökar aktiviteten hos samtliga. I Jeanettes och Livs klass är det 100 procent måluppfyllelse i matematik, väldigt få kränkningsanmälningar och hög trivsel, berättar Anette.
Forskningsprogrammet avslutas i höst, men på Serresjöskolan fortsätter arbetet med att utveckla inkluderande lärmiljöer.
– Kooperativt lärande är en arbetsform som vi vill att alla ska arbeta med, oavsett nivå. Jag tillsammans med lärarna, lärarna med eleverna, och eleverna med varandra, fastslår Anette. Arbetsformen används även rektorer emellan i ett kollegialt lärande.
Liv nickar instämmande.
– Det är bra att arbeta och lära tillsammans eftersom alla är bra på olika saker. I grupperna stöttar vi varandra.

Jobba som grundskollärare i Trelleborgs kommun. Se våra lediga tjänster här

Trelleborgs kommun
Att arbeta aktivt med inkluderande lärmiljöer är en av strategierna för att Trelleborgs kommun ska nå sin vision om 9000 stolta barn, elever och studerande. Genom kompetensutveckling och kollegialt lärande utvecklar kommunen ett gemensamt förhållningssätt som gagnar alla elever.

www.trelleborg.se/

Trelleborgs kommun logotype