Presentation
Trelleborgs kommun

”Ett tryggt barn får lättare att lära”

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Jens C Hilner
Malin Gustafsson, Ingrid Nilsson, Madelene Carlström, Erica Diebig och Marie Perleryd är alla överens om att det är en stor ynnest att få följa barnen från att de går i förskolan till att de slutar nian. De ser fram emot alla nya spännande samarbeten som väntar framöver. Foto: Jens C Hilner
Malin Gustafsson, Ingrid Nilsson, Madelene Carlström, Erica Diebig och Marie Perleryd är alla överens om att det är en stor ynnest att få följa barnen från att de går i förskolan till att de slutar nian. De ser fram emot alla nya spännande samarbeten som väntar framöver. Foto: Jens C Hilner

Trygghet och gemenskap är centralt för såväl elever som medarbetare i rektorsområde Anderslöv/Alstad. Genom ett stort rektorsområde där både förskola och grundskola ingår skapas många nya spännande möjligheter.

När förstaklassarna besökte förskolebarnen var de både hjälpsamma och nyfikna. Det första mötet handlade mest om lek. Men det de stolta eleverna inte visste då var att de redan efter sommarlovet skulle återvända med ett gäng böcker.
– Det är alltid roligare att läsa för någon. Därför har vi startat ett läsprojekt för våra tvåor. I höst läser de tillsammans med fyraåringarna. Vi hälsar på hos dem och de besöker även oss på skolan. Vinsten handlar inte bara om läsutveckling utan lika mycket om att barnen lär känna varandra, säger Erica Diebig, lärare vid Väståkraskolan i Anderslöv.
Tvåornas läsprojekt är bara ett av många exempel på hur pedagoger, förskollärare och fritidspersonal i rektorsområdet Anderslöv/Alstad bygger broar mellan förskolan och skolan samt mellan grundskolans olika årskurser. Andra exempel är sexor som läser för femåringar, gemensamma mattelektioner samt temadagar med konst, musik och teater där äldre barn ansvarar för de yngre.

Jobba som lärare med oss i Trelleborg. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Starka relationer
Anderslöv och Alstad ligger strax norr om Trelleborg. Omgivet av vidsträckta åkrar finns en byskola, en liten förskola, en F–9-skola, och en stor förskola. Sedan ett år tillbaka tillhör de alla samma rektorsområde.
– Jag ser många fördelar med ett stort rektorsområde. Att få arbeta med barnen från att de börjar förskolan till att de går ut årskurs nio är fantastiskt. Dessutom kan vi ta vara på medarbetarnas kompetens på ett helt annat sätt än tidigare, säger Madelene Carlström, rektor för området Anderslöv/Alstad och berättar att det till exempel finns stora möjligheter för medarbetarna att utforska både skolans och förskolans värld.
Tack vare den stora organisationen har det även blivit lättare att fördela resurserna på ett optimalt sätt. Budgeten är gemensam och planeringsarbetet går smidigare.
I skolans ledningsgrupp ingår, förutom rektorn, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef. Deras uppdrag är att skapa de allra bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
– Det senaste året har varit otroligt lärorikt och tillsammans har vi identifierat möjligheter och brister. Vi har arbetat mycket med övergångarna mellan förskolan och skolan men även mellan skolans olika stadier, säger biträdande rektor Marie Perleryd och berättar att skolan och förskolan även har gjort ett gemensamt kvalitetsarbete.

Trygg skolstart
Genom att skolan och förskolan pratar samma språk och använder sig av samma ramar har glappet mellan dem minskat.
– Tidigare var det som en osynlig mur mellan förskolan och skolan. Men i takt med att vi har närmat oss varandra har vi upptäckt att det finns väldigt många likheter. Det är bara det att vi tidigare har benämnt dem på olika sätt, säger Malin Gustafsson, biträdande rektor med ansvar för förskolan.
Att medarbetarna får möjlighet att följa sina elever under de olika övergångarna är något som eftersträvas. Pedagogen Ingrid Nilsson, som arbetar i Alstad, har tidigare uteslutande arbetat med elever i förskoleklass men nu har hon för första gången följt med sina sexåringar upp till ettan.
Förutom att det innebär en extra trygghet för barnen upplever hon att uppstartssträckan är kortare. Hon vet var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och kan snabbt komma igång med undervisningen.
– Jag älskar min arbetsplats. Det bästa är så klart eleverna. Men jag gillar också enkelheten att ha ett bra samarbete. Det finns så många olika yrkeskategorier i skolans värld, och kan man utnyttja de olika professionernas styrkor så vinner eleverna på det hela vägen upp till gymnasiet och universitetet, säger Ingrid Nilsson.

Gemenskap mellan medarbetare
Rektorsområdets medarbetare svetsas samman genom gemensamma utbildningsdagar, temadagar och olika arbetsgrupper. När relationerna mellan medarbetarna stärks blir det både lättare och roligare att starta nya samarbeten.
– Vi har numera även gemensamma after works. Vi-känslan är viktig för oss, säger Erica Diebig och får medhåll av Madelene Carlström.
– Relationer är det absolut viktigaste. Ett tryggt barn får lättare att lära, och det i sin tur skapar ett bra arbetsklimat, säger hon.

Jobba som lärare med oss i Trelleborg. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Trelleborgs kommun

För drygt ett år sedan tog Trelleborgs kommun ett kliv in i framtiden. Nio stora rektorsområden bildades och 1–16-årsperspektivet blev centralt. Genom forskning och beprövad erfarenhet är verksamheterna i ständig utveckling.

Rektorsområde Anderslöv/Alstad består av Väståkraskolan, Alstad skola och förskola samt Trollskogens förskola. Det är ett rektorsområde med stort engagemang och hög måluppfyllelse.

Väståkraskolan är en F–9-skola med cirka 500 elever. Hållbarhet, pedagogisk måltid samt en meningsfull och demokratisk undervisning står i fokus, tillsammans med den goda rasten.

Alstad F–6-skola är en liten skola med stort hjärta. Skolan är med sina cirka 75 elever den minsta skolan i Trelleborgs kommun. Även Alstad förskola är en liten familjär förskola. Trollskogens förskola är med sina 200 barn en av de största i kommunen.

trelleborg.se/barn-utbildning/