Kvalitetsarbete är navet i en förändring

Publicerad 13 februari 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Sofia Henderup Larsson, utbildningschef för grund- och grundsärskolan i Trelleborg.
Sofia Henderup Larsson, utbildningschef för grund- och grundsärskolan i Trelleborg.
– Kvalitetsarbete är viktigt för en skola, det är själva navet för att hitta en tydlig struktur, utveckling och riktning framåt, säger Sofia Henderup Larsson, utbildningschef för grund- och grundsärskolan i Trelleborgs kommun.

Sofia Henderup Larsson är förhållandevis ny på posten som utbildningschef för grund- och grundsärskolan Trelleborg. Hon kommer närmast från en tjänst som rektor på Södervångskolan i Vellinge där hon förra året utsågs till Årets Yrkesperson av kommunens Rotaryklubbar. Utmärkelsen fick hon för att ha stimulerat elever, lärare och annan skolpersonal så att skolan gjorde den mest framgångsrika kvalitetsförbättringen i landet bland alla de skolor som granskats av det externa företaget Q-steps.
Nu är siktet inställt på att ta skolorna i Trelleborgs kommun på en liknande kvalitetsresa.
– Det grundläggande arbetet är detsamma, oavsett om det handlar om en skola eller många. Mycket handlar om att kartlägga rätt saker, fokusera på ett område i taget och utveckla det så att arbete som görs åstadkommer förändring i hela organisationen, säger Sofia Henderup Larsson.

Uthållighet
Här gäller det dock att ha tålamod, för att förändra verksamheter tar tid.
– Forskning visar att förändringar i genomsnitt tar sju till åtta år innan de är implementerade fullt ut. Därför är det viktigt att inte byta inriktning för ofta, utan ägna ett antal år att lägga all kraft och utveckling på det område som valts ut.
Hon påpekar att väntan på förändring kan kännas lång, men de första åren i processen är i gengäld de mest spännande.
– Det är ju då man verkligen sitter tillsammans, kartlägger nuläget och diskuterar olika strategier. När vi vågar titta på var vi faktiskt befinner oss, vad vi behöver och vilken kompetensutveckling som behövs, det är då vi kan åstadkomma förändring på riktigt. Att ändra en sak i taget och sedan se effekterna gör att arbetet blir allt roligare med tiden.
Tre grundpelare för ett lyckat kvalitetsarbete är enligt Sofia Henderup Larsson organisation, delaktighet och systematik.
– Viktigt är att planera, genomföra och följa upp tillsammans. Likaså att det får lov att vara en minuseffekt ibland. Vi måste skapa kulturer där det är viktigare att våga göra saker och försöka än att göra rätt hela tiden. Om avstämningar visar att den valda vägen inte är den rätta går det alltid att göra ett omtag och hitta en riktning som bättre överensstämmer med målbilden.