Presentation
Röd pedagogisk tråd

Trelleborg storsatsar för att nå toppen

Publicerad 12 oktober 2021
– Vi har tagit tempen på vår organisation och ritat upp hur vi vill ha det. När vi insåg att det inte var möjligt att uppnå det vi ville, skapade vi helt enkelt de förutsättningar som krävs, säger Ester Alavei, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Tillsammans med skolpersonal och elever tar nu bildningsförvaltningen ett stort kliv in i framtiden. Från vänster: Andrea Roos, Robert Rydén, Ester Alavei och Sofia Henderup Larsson.
– Vi har tagit tempen på vår organisation och ritat upp hur vi vill ha det. När vi insåg att det inte var möjligt att uppnå det vi ville, skapade vi helt enkelt de förutsättningar som krävs, säger Ester Alavei, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Tillsammans med skolpersonal och elever tar nu bildningsförvaltningen ett stort kliv in i framtiden. Från vänster: Andrea Roos, Robert Rydén, Ester Alavei och Sofia Henderup Larsson.

Ramen är lagd, förutsättningarna finns där, nu är det dags för nio handplockade rektorer att ta över stafettpinnen. Genom stora rektorsområden skapas en röd pedagogisk tråd från att Trelleborgs barn börjar förskolan till niondeklass.

– Det här kommer att bli riktigt bra, det är jag övertygad om, säger Andrea Roos, som ska leda ett av Trelleborgs nio nya rektorsområden.
Visionen är tydlig: Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med. Som ett led i att skapa en trygg och tydlig skolgång med likvärdig utbildning för alla barn och elever samlar bildningsförvaltningen i Trelleborg organisationen i nio rektorsområden. Områdena består av både förskola och skola. Varje område har sin egen rektor som tillsammans med biträdande rektorer och en administrativ chef bildar en ledningsgrupp.
Andrea Roos har tidigare varit rektor för en mindre skolenhet, och trots att den nya organisationen endast har varit i gång sedan den första juli i år har hon redan stött på flera fördelar.
– Min uppgift som rektor är att göra det möjligt för mina lärare att utnyttja sin fulla kompetens. Nu finns det bland annat helt andra förutsättningar att erbjuda personalen heltidstjänster och att se till att de faktiskt arbetar med det de har behörighet till. Dessutom kan vi analysera resultat och följa upp eleverna på ett helt annat sätt än tidigare. Det här handlar egentligen inte om skolan, utan om hela livet. Forskning visar att barn som får en sämre skolgång påverkas negativt i livet. Nu har vi till exempel möjlighet att skruva på saker redan i årskurs ett för att ändra resultat i årskurs nio, säger Andrea Roos.
Även Robert Rydén, som ansvarar för rektorsområde tätort centrum, har upptäckt nya möjligheter.
– Jag hade nyligen ett helt fantastiskt möte med vår skolbibliotikarie. Nu är det faktiskt möjligt att skapa en biblioteksplan som spänner från ettåringen till sextonåringen. Bara tänk vilka möjligheter som öppnas vid till exempel studiedagar och föräldramöten. Det blir sådan kraft när vi är många tillsammans, säger han.

Jobba med oss i Trelleborgs kommun. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Gott samarbete
Att Trelleborg tar ett helhetsgrepp om skolan och ett kliv in i framtiden är möjligt tack vare att politiker, tjänstemän och skolpersonal har gått samman. Det krävs både mod och passion för att driva igenom omorganisationen.
– Vi tror på 1–16-årsperspektiv, men ska vi vänta på att vi enbart får F–9-skolor i kommunen hinner vi alla gå i pension innan något händer. Finns inte förutsättningarna där måste vi skapa dem, säger Ester Alavei, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Förutom de stordriftsfördelar som omorganisationen för med sig så blir skolans kompensatoriska uppdrag centralt.
– Nu kan vi följa varje enskild elev och tidigt se till att inget barn hamnar mellan stolarna. Att alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma möjligheter blir betydligt enklare när vi har en röd tråd som går ända från förskolan upp till årskurs nio, säger verksamhetschef Sofia Henderup Larsson.
Varje rektorsområde har dessutom sin egen elevhälsa med såväl kuratorer som skolsköterskor och psykologer. Kommunen har också nyligen anställt en skolläkare på heltid som kommer att arbeta med samtliga rektorsområden.

Minskade avstånd
Samtidigt som beslutsmandaten och resurserna ska ligga ute i de olika rektorsområdena ska avståndet mellan bildningsförvaltningen och rektorerna minskas.
– Tidigare träffade jag bara rektorer vid olika arrangemang. Det vill vi ändra på, säger Ester Alavei, och berättar att ledningsgrupperna och tjänstemän från bildningsförvaltningen ska träffas en gång i månaden.

Förändra och bevara
Trots att implementeringen av den nya organisationen kommer att innebära stora utmaningar för både lärarna och de nytillträdda rektorerna ser både Andrea Roos och Robert Rydén fram emot det kommande arbetet.
– Det innebär alltid en sorg att avsluta något, och det finns många goda exempel att ta vara på från den gamla organisationen. Det är många som ska bli ett vi, men jag ser faktiskt inga gränser för vad vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans på det här sättet, säger Andrea Roos.

Jobba med oss i Trelleborgs kommun. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Trelleborgs kommun – Skolsatsningar

Parallellt med omorganisationen satsar Trelleborg även på digitala läromedel. Samtliga elever i årskurs fyra till nio ska ha tillgång till digitala läromedel. Enligt Sofia Henderup Larsson gör de på det sättet eleverna redo för att möta sin digitala samtid samtidigt som det blir lättare att hjälpa elever i socioekonomiskt utsatta områden.
Sedan tidigare erbjuder Trelleborg kommun skoltransport för samtliga elever, oavsett vilken skola de väljer att gå på. Kommunen ser även till att samtliga högstadieelever får fria resor med kollektivtrafiken i hela Skåne.
Men fokus läggs inte enbart på de barn som har svårt att nå uppsatta mål. De kommande två läsåren kommer även extra fokus att läggas på högpresterande elever och särskilt begåvade elever.
– Efter de här två åren ska kunskapen om hur man tar emot de här eleverna sitta i ryggmärgen på samma sätt som hur vi når de elever som inte når målen, säger Sofia Henderup Larsson.

www.trelleborg.se/barn-utbildning/