Många lärare kan tänka sig att arbeta på mindre ort

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskola på Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun.
Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskola på Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun.
88 procent av grundskollärarna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön, rimlig arbetsbelastning, bra arbetskamrater och en bra arbetsmiljö är de viktigaste faktorerna som kan öka intresset för att arbeta på en mindre ort. Det framgår av Framtidens Karriär – Grundskollärares undersökning bland ett slumpmässigt urval av lärare runtom i Sverige.

– Det är verkligen glädjande och till viss del även överraskande att så många grundskollärare kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Samtidigt avspeglas inte undersökningsresultatet i vår kommun eftersom det för vår del snarare blivit svårare att rekrytera lärare till små skolor på våra mindre orter, säger Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskola på Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun.
Att bra lön, rimlig arbetsbelastning, bra arbetskamrater och en bra arbetsmiljö rankades högst vad gäller faktorer som kan öka lärarnas intresse för att arbeta på en mindre ort är, enligt Pia Ehrnlund Bengtsson, inte särskilt förvånande.
– Det är nog faktorer som är viktiga för de allra flesta grundskollärare, oavsett om de arbetar på en mindre, medelstor eller stor ort. En av de främsta fördelarna med att jobba på en mindre ort är att man har en nära samverkan med sina kollegor. Antalet medarbetare är i allmänhet färre på skolor på mindre orter, vilket gör det naturligt med ett nära samarbete och att man som lärare hjälper till där det behövs som mest, säger Pia Ehrnlund Bengtsson.

Arbeta nära skolledningen
Ytterligare en fördel med att arbeta på en mindre ort är, enligt Pia Ehrnlund Bengtsson, att man som lärare ofta har goda möjligheter att påverka verksamheten, att man är nära skolledningen och att man verkar på en ort där skolan fyller en central funktion och där det många gånger finns aktiva föräldraföreningar.
– På de allra minsta skolorna får lärarna ofta undervisa på flera nivåer samtidigt, vilket förstås ställer höga krav på dem. Samtidigt har lärare på mindre orter ofta goda möjligheter att själva utforma sin egen undervisning. Närheten till naturen som ofta kan användas som klassrum uppskattas nog också av många lärare, säger Pia Ehrnlund Bengtsson.

Kan du tänka dig att arbeta på en mindre ort?