Presentation

Arbetet ger stor frihet att improvisera

Publicerad 13 februari 2019
Lotten Eklöf-Sandell och Malin Linderson, förstelärare i Vimmerby. Foto: Daniel Nestor
Lotten Eklöf-Sandell och Malin Linderson, förstelärare i Vimmerby. Foto: Daniel Nestor

Kreativitet, flexibilitet, korta beslutsvägar samt stora möjligheter att påverka både verksamheten och den egna arbetsdagen. Det är ord som dyker upp när förstelärarna Malin Linderson och Lotten Eklöf-Sandell beskriver hur det är att vara lärare på en liten skola i Vimmerby kommun.

Malin Linderson är inne på sitt 20:e år som lärare på Djursdala skola som just nu har 43 elever fördelade på tre klasser. Skolan är omgiven av vacker natur där skolgården inbjuder till många aktiviteter. Här finns även ett naturklassrum med vindskydd, eldstad, sittplatser och dass.
– Skolan är fantastisk både på ut- och insidan. Att arbeta med åldersintegrerade klasser har förstås sina utmaningar men det ger också väldigt mycket tillbaka, inte minst i form av att eleverna lär av varandra.
Såväl lärmiljö som den sociala miljön gynnas av det lilla formatet.
– En liten skola mitt i byn för med sig att alla känner alla, både barn och vuxna. Föräldrar blir involverade i verksamheten på ett naturligt sätt, säger Lotten Eklöf-Sandell, lärare i en 4–6-klass på Tuna skola med totalt 40 elever. Även här finns naturen bara om hörnet.

Dynamik
Lotten hade arbetat i 14 år som lärare på större skolor innan hon för fem år sedan bestämde sig för att söka tjänsten på Tuna skola. Ett beslut hon inte har ångrat.
– Beslutsvägarna är korta och man har stort inflytande över sin vardag med stor frihet att improvisera.
Även eleverna har stort medinflytande, deras idéer kan snabbt omsättas i praktisk handling.
Hon får medhåll av Malin som påpekar att lärarjobbet på en liten skola även innebär en del utmaningar.
– Vi har ingen kurator, skolsköterska eller expeditionspersonal på plats dagligen, så händer det något får jag ringa efter någon som kommer nästa dag eller lösa det själv. Du tvingas vara både flexibel och kreativ, en problemlösare!
Både Malin och Lotten har försteläraruppdrag på sina respektive skolor.
– Förstelärartjänster är viktigt för små skolor. Det är viktigt att det syns att vi driver viktiga frågor på alla skolor, stora som små, säger Malin.
På frågan om de kan rekommendera andra lärare att söka sig till mindre skolor blir svaret ett unisont ”ja”.
– Det blir en positiv dynamik i verksamheten eftersom skolan är så viktig för hela samhället. Ett fantastiskt roligt jobb, fastslår Lotten.

Jobba som grundskollärare i Vimmerby kommun. Se våra lediga tjänster här

Vimmerby kommuns grundskolor
I Vimmerby kommun finns nio kommunala grundskolor. Förskoleklass samt fritidshem finns på skolorna. Vår ambition är att bli bäst i det vi gör för våra barn och ungdomars bästa.

Vimmerby kommun
598 81 Vimmerby
Tel: 0492-76 90 00
www.vimmerby.se

Vimmerby kommun logotype