Presentation

Möjligheter och variation i Mora

Publicerad 13 februari 2019

Lina Stickå, förstelärare och Inga-Lena Spansk, skolchef. Foto: Sara Lansgren
Lina Stickå, förstelärare och Inga-Lena Spansk, skolchef. Foto: Sara Lansgren
I Mora kommun pågår ett systematiskt kvalitetsarbete, med syftet att kontinuerligt skapa möjligheter för framsteg för såväl lärare som elever. Resultatet är en utvecklande arbetsmiljö med många intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Mora är platsen för aktiva pedagoger som trivs med sitt jobb och vill vara en del av att utveckla skolan. För Lina Stickå, förstelärare i matematik, var det en avgörande aspekt när hon valde att gå tillbaka till klassrummet från sitt jobb som rektor.
– Här har jag förmånen att både ta del av klassrummets alla utmaningar och vara delaktig i många utvecklingsfrågor. Mora har en stark vilja och tradition vad gäller att ständigt förbättras, och det tilltalar mig. Dessutom har kommunen etablerat många positiva stödfunktioner, såsom digitaliseringsstöd, ämneslag och studiepedagoger, som tagit över vissa kringuppgifter för lärarna, så man är aldrig ensam i sin yrkesroll.

Systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete
Satsningarna på utveckling genomsyrar kommunens verksamhet och märks inte minst på dess tydliga satsning på fortbildningsmöjligheter. Förutom ett långtgående samarbete med högskolan i Dalarna finns även möjligheter att vidareutbilda sig på andra lärosäten, men det görs också stora insatser på hemmaplan. Bland annat har kommunen tillsammans med högskolan i Dalarna lanserat så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning, där studenter kan arbeta vid Moras skolor samtidigt som de utbildar sig till lärare.
– Vi driver ett systematiskt kvalitetsarbete som kommer alla parter till gagn. Stödet från Högskolan Dalarna har mynnat ut i Noretmodellen, ett lektionsupplägg vars syfte är att genom tydlighet och tillgänglighet skapa studiero och motivation för alla elever, berättar skolchefen Inga-Lena Spansk.

Det finns plats i Mora
Arbetet bedrivs med avstamp i kommunens värdegrund – alla är olika, och lika bra. Frågar man Inga-Lena är mottot en fundamental förutsättning för att kunna ta vara på alla de kompetenser och erfarenheter som finns inom kommunen.
– Till syvende och sist handlar satsningarna i Mora kommun om skolutveckling. Oavsett om man vill jobba med stora frågor eller med små, finns en plats för alla här i Mora, avslutar hon.

Läs mer om våra lediga tjänster inom Mora kommun, klicka här!

Mora kommun
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. En anledning till de goda resultaten är en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.

Mora kommun
Tel: 0250-260 00
E-post: mora.kommun@mora.se
www.morakommun.se