Tydlig vision och kollegialt lärande främjar skolans digitalisering

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad, som tilldelades Guldäpplets särskilda pris.
Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad, som tilldelades Guldäpplets särskilda pris.
Varje år delas Guldäpplet ut, ett lärarstipendium som uppmärksammar lärares engagemang för och arbete med digitalisering. Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad, tilldelades årets särskilda pris för att hon som rektor visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliseringsarbete som skolan står inför.

– En av mina främsta framgångsfaktorer i att leda digitaliseringsarbetet är att verkligen våga satsa, långsiktigt och konsekvent. När vår skola involverades i ett digitaliseringsprojekt som initierats av flera privata företag bestämde vi oss för att verkligen göra en gemensam och långsiktig kraftsamling. Som rektor är det viktigt att våga staka ut riktningen, visa att digitaliseringsarbetet är viktigt och vara tydlig med att kontinuerligt kommunicera den övergripande visionen, säger Amelie Wahlström.

Goda exempel främjar lärande
Att lyfta fram goda exempel bland lärarna och därigenom främja kollegialt lärande när det gäller digitalisering är ytterligare en framgångsfaktor för Amelie Wahlström.
– Det är viktigt att uppmärksamma och tillvarata all den digitala kompetens som finns bland lärarna genom att skapa en kultur där lärarna ges möjlighet att föra vidare sina digitala erfarenheter till varandra. Jag tror också mycket på att ingjuta mod i lärarna genom att uppmuntra dem att våga prova sig fram med olika digitala verktyg. Viktigast av allt är förmodligen mitt genuina engagemang för digitaliseringen av skolan. Jag brinner verkligen för det här, vilket förhoppningsvis har smittat av sig på lärarna, säger hon.

Amelie Wahlströms råd för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete i grundskolan:
• Formulera ett tydligt övergripande mål för skolans samlade digitaliseringsarbete. Kommunicera det till samtliga lärare så alla känner sig delaktiga i och arbetar mot samma digitaliseringsmål.
• Visa prov på ett långsiktigt engagemang. Att digitalisera skolan går inte över en natt; långsiktighet och konsekvens är nödvändigt. Som skolledare bör du uppmuntra ett problemlösande förhållningsätt och vara beredd att stärka lärarna när de stöter på motgångar.
• Ha tålamod och var flexibel. Var lyhörd för lärarnas tankar och synpunkter kring skolans digitalisering och var beredd att ändra riktning om det behövs för att ni ska öka förutsättningarna att nå ert långsiktiga digitaliseringsmål.