Forskningsprojekt

Delta i forskningsprojekt med syfte att förebygga psykisk ohälsa

Publicerad 6 november 2020

Arbetar du inom kommunal grundskola? Nu har er skola möjlighet att delta i Karolinska Institutets forskningsprojekt med syfte att förebygga psykisk ohälsa.

Stress och psykisk ohälsa är vanligt förekommande på våra arbetsplatser idag och är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Vi vet också att lärare och fritidspedagoger är en utsatt grupp som står för en stor andel av långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Om projektet
Vi är en grupp forskare på Karolinska Institutet som de senaste två åren stöttat kommuner och grundskolor med det praktiska arbetet för att förebygga psykisk ohälsa. Arbetet grundar sig i evidensbaserade riktlinjer, framtagna av oss på KI, och har gett positiva resultat i de skolor vi samarbetat med. Riktlinjerna baseras på den bästa tillgängliga forskning som finns i nuläget och är i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Nu söker vi nya kommuner och skolor som är intresserade av att delta i ett forskningsprojekt där vi fortsatt undersöker hur man på bästa sätt kan implementera riktlinjerna i ordinarie verksamhet och därmed förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Medverkande skolor och kommuner får under ett års tid stöd i arbetet att förebygga psykisk ohälsa genom en heldagsutbildning samt 5 workshops utspridda under året. Projektstart sker september 2021 för samtliga medverkande.

Kan vi vara med?
Alla kommunala grundskolor med kommunanställd skolpersonal, till exempel: lärare, fritidspedagoger, rektorer och administrativ personal är välkomna att anmäla sitt intresse. Enstaka skolor, gymnasieskolor och fristående skolor kan tyvärr inte medverka i projektet. Personal som inte är anställd av kommunen, till exempel: städpersonal och kökspersonal, kan inte heller medverka i projektet.

Klicka här för att läsa mer

Är du intresserad?

Om du vill veta mer om projektet eller anmäla er skola till studien, hör av dig till Lydia på telefon eller mejl!

Lydia Kwak
Projektledare och forskare
Karolinska Institutet, Stockholm
E-post: lydia.kwak@ki.se
Tel: 070-7482414