Presentation
Internationella Engelska Skolan

Besök världen på hemmaplan med IES

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Ulf Ekström, Christian Mård
Melissa Nilsson, lärare i engelska på IES i Borås. Foto: Ulf Ekström
Melissa Nilsson, lärare i engelska på IES i Borås. Foto: Ulf Ekström

Vill du jobba i en skola med internationell prägel, tydliga strukturer och där du får fokusera på att undervisa?
På Internationella Engelska Skolan, IES, tar man undervisningen på allvar. Här är lärarens roll helt central och du kan utvecklas både i din karriär och som person.

För Melissa Nilsson var det lite av en slump att hon hamnade som lärare i engelska på IES i Borås. Hon kom till Sverige från USA som utbytesstudent för tio år sedan och skulle bara stanna ett år. Men när hon träffade sin blivande man bestämde hon sig för att bli kvar och sökte sig till den då nyöppnade Internationella Engelska Skolan i Borås.
– Det föll sig naturligt eftersom mitt modersmål är engelska. Men det visade sig snabbt att jag verkligen hade kommit rätt. IES är enormt professionellt, strukturerat och välfungerande. På många skolor kan det vara tufft att komma som ny lärare, men här får man verkligen det stöd man behöver. För mig, som dessutom var ny i Sverige, betydde det oerhört mycket att få komma in i ett så välkomnande sammanhang där jag snabbt fann mig till rätta, säger Melissa.
Hon får medhåll av sin kollega Emmelie Lundström, som undervisar i svenska och SO för årskurserna 4 och 5 på IES i Skellefteå. Emmelie började på IES direkt efter sin lärarexamen i somras. Då hade hon vikarierat på flera andra skolor under studietiden och hon tycker att skillnaden är slående.
– När jag först kom på besök var jag fast efter två timmar. Alla medarbetare var så otroligt trevliga, stämningen var glad och det var rent och snyggt. Något som jag verkligen uppskattar är att alla är så synliga, inte minst rektor, som kan alla elevernas namn. Den här familjära känslan smittar av sig och sprider trivsel och trygghet hos både medarbetare och elever. Det är som ett andra hem, säger hon.

Klicka här för att läsa mer om Internationella Engelska Skolan

En professionell gemenskap
Alla IES-skolor har en tydlig struktur, med väl definierade roller och många professionella och engagerade medarbetare. Med Head of Department bollar man ämnesrelaterade frågor, medan Head of Year har en mer övergripande roll som även omfattar sociala frågor. Det finns gott om andra karriärsteg för lärare. Melissa, exempelvis, arbetar även som Subject Facilitator och har i den rollen nära kontakt med andra IES-skolor för att utveckla undervisningen av engelska.
– Det finns alla möjligheter att göra karriär och pröva nya roller. Vi har mycket kompetensutveckling, och medarbetarna uppmuntras att utvecklas i sin yrkesroll, säger Melissa.
Båda uppskattar att IES har höga förväntningar på sina elever och den nära kontakten som IES håller med föräldrar. Elevhälsan är väl utbyggd och tar tillsammans med läraren ansvar för eleverna. Alla arbetar mot gemensamma mål och skapar en skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära.
– Elevhälsan och skolledningen är väldigt tillgängliga. Det är bara att ringa när man själv eller eleverna behöver deras stöd, och det är verkligen guld värt. De kommer direkt och på så sätt kan man som lärare koncentrera sig på att undervisa. Vi har precis som andra skolor elever som behöver särskilt stöd. Det får de verkligen här och det skapar studiero för alla. Inte minst de elever som har lite större utmaningar mår bra av det, förklarar Emmelie.

Internationell miljö
En annan sak som utmärker IES är den internationella miljön. Ungefär hälften av undervisningen sker på engelska av lärare som har språket som modersmål. De rekryteras från hela den engelskspråkiga världen. Även elevsammansättningen är internationell. Drygt 40 procent av eleverna har utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med 26 procent inom den kommunala skolan. Denna mångfald präglar skolan starkt.
– Med kollegor från så många olika länder lär man sig hela tiden nya saker. Det är väldigt berikande och ger kollegialt lärande en djupare dimension, menar Melissa.
Emmelie, som är född och uppvuxen i Skellefteå, tycker att hon har fått helt nya perspektiv.
– Man ser saker ur helt nya och intressanta vinklar. Jag har lärt mig så mycket om olika kulturer och länder. Det är något som utvecklar mig både som lärare och som människa.

Emmelie Lundström, lärare i svenska och SO på IES i Skellefteå. Foto: Christian Mård
Emmelie Lundström, lärare i svenska och SO på IES i Skellefteå. Foto: Christian Mård

Klicka här för att läsa mer om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, grundades 1993 och driver idag 43 skolor i 34 kommuner runt om i landet. Cirka 30000 elever går på skolorna och ytterligare cirka 200 000 registreringar finns i kön. IES växer varje år och behöver därför fler lärare som delar skolans grundläggande värderingar och drivs av att utmana varje elev att göra sitt bästa. På IES kommer du att få stor möjlighet att växa, både professionellt och som person.

Nyfiken? Läs mer på: www.engelska.se