Internationell skolmiljö

Uppskattad internationell skolmiljö på IES

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan.

Internationella Engelska Skolan, IES, har i 29 års tid bedrivit skolverksamhet i Sverige. IES är en värderingsdriven organisation som präglas av en internationell atmosfär och en gedigen stödstruktur som ger lärarna rätt förutsättningar att fokusera på sitt pedagogiska kärnuppdrag. IES satsar dessutom mycket på karriärutveckling för lärare, med många olika karriärvägar att välja mellan.

– Våra skolor präglas av en internationell miljö med såväl elever som lärare från många olika länder. Det ger eleverna en kulturell förståelse och acceptans som är värdefull, säger Anna Sörelius Nordenborg, vd för Internationella Engelska Skolan, som har 46 skolor runtom i landet, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr.
– Två faktorer som utmärkte IES redan från start var familjekänslan och att vi tar hand om varandra. Det tycker jag att vi har lyckats bevara på ett bra sätt, även om antalet skolor självklart är betydligt fler idag. Vi fortsätter samtidigt att växa. Hittills i år har vi öppnat tre nya skolor och 2023 planerar vi två till.

Ger kulturell acceptans
IES rekryterar engelskspråkiga lärare från många olika länder; för närvarande samarbetar man med tjugofem lärosäten runtom i världen. En gemensam nämnare för samtliga lärare på IES är att de vill göra verklig skillnad i elevernas liv. Många värdesätter också möjligheten att arbeta i en skolorganisation som präglas av tydliga strukturer.
På IES tror man att det bästa sättet att lära sig ett språk flytande är att omge sig av det, så kallat ”språkbad”. En hörnsten i skolans filosofi är tilltron till att barn bör lära sig engelska redan vid tidig ålder. Hälften av all undervisning på IES sker på engelska med lärare som har engelska som modersmål. En kartläggning visar att 68 procent av dagens högskoleutbildningar har läromedel på engelska, vilket förstås är ett argument för att lära sig engelska i tidig ålder.
– Ytterligare en hörnsten i vårt sätt att driva skola är höga akademiska förväntningar på samtliga elever, oavsett social bakgrund. Vi stöder varje elev till att nå sin fulla potential, oavsett om eleven behöver extra stöd eller kanske en extra utmaning, säger Anna Sörelius Nordenborg.

”En hörnsten i vårt sätt att driva skola är höga akademiska förväntningar på samtliga elever, oavsett social bakgrund.”

Starka elevhälsoteam
IES är en värderingsstyrd skolverksamhet med en tydlig vision och gemensamma mål. Skolledarna och rektorerna rör sig ofta ute på skolan, både i korridorer och på lektioner. IES har även valt att satsa på starka elevhälsoteam.
– Flera faktorer bidrar till vårt val att satsa på förstärkta elevhälsoteam. Det är viktigt att teamen har resurser nog att både arbeta förebyggande och erbjuda extra stöd till de som är i behov av det. Elevernas välbefinnande och hälsa utgör grunden för att de ska kunna fokusera på undervisningen och lära sig nya saker. Utöver kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och skolläkare fokuserar vi mycket på elevernas psykosociala hälsa. Ytterligare ett skäl till att vi satsar mycket på elevhälsoteamen är att de verkligen ska kunna fungera som en aktiv stödfunktion till våra lärare, säger Anna Sörelius Nordenborg.

Karriärvägar för lärare
Även om eleven alltid är i fokus på Internationella Engelska Skolan står lärarnas utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö också högt på dagordningen. IES arbetar exempelvis sedan många år tillbaka med att erbjuda flera olika karriärvägar för lärare. Lärarna på IES kan exempelvis välja att gå ett ledarskapsprogram, arbeta skolövergripande med ämnesutveckling, som årskursansvarig eller vara verksamma i någon av de pedagogiska stödfunktioner som ska underlätta kollegornas arbete. Starka stödfunktioner som HR-team och kvalitetsteam bidrar till att lärarna kan fokusera på att vara just lärare. På IES finns också administrativa team som avlastar och koordinatorer som stöder lärarna med sådant som läroplaner och betygssättning.
– Vi lägger även stor vikt vid att lärarna bygger relationer till sina elever, det är viktigt för att skapa en dynamik i lärandet. Vi tror på lärarledd undervisning och har en stark tilltro till traditionell katederledd undervisning där man betonar lärarens roll som kunskapsförmedlare, säger Anna Sörelius Nordenborg.
– Vi betraktar ordning, struktur och trygghet som grundförutsättningar för att skapa en trygg lärmiljö. Vi tillämpar därför strikta och förutsägbara ordningsregler som är desamma i alla våra skolor. Det gör att eleverna kan koncentrera sig på undervisningen och lärarna kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag, säger Anna Sörelius Nordenborg.