Presentation
Mjölby kommun

Digital satsning med elev och lärare i centrum

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Malin Wahlin
Elizabeth Lindlöf, IKT-strateg vid utbildningsförvaltningen, Alida Carlsson, grundlärare F–3 vid Bjälbotullskolan i Skänninge, Caroline Andersson, verksamhetschef för grundskolan och Jennica Berzelius, rektor på Veta skola. Foto: Malin Wahlin
Elizabeth Lindlöf, IKT-strateg vid utbildningsförvaltningen, Alida Carlsson, grundlärare F–3 vid Bjälbotullskolan i Skänninge, Caroline Andersson, verksamhetschef för grundskolan och Jennica Berzelius, rektor på Veta skola. Foto: Malin Wahlin

Ge grundskollärare och skolledare mer inflytande och möjligheter till kompetensutveckling i skolans digitalisering. Det anser Mjölby kommun som genomför en stor satsning på kollegialt lärande, 1:1 och kompetensutveckling i syfte att bygga en likvärdig skola.

Digitalisering ses idag som en central fråga för framtidens lärande, och i Mjölby kommun lägger utbildningsförvaltningen stor vikt vid att skapa en digitaliseringsstrategi och en röd tråd för hela organisationen. Processen började 2020 när kommunen blev antagen i Skolverkets satsning ”Riktade insatser för skolans digitalisering”.
– Vi har analyserat vår verksamhet, och har bland annat genomfört en enkätundersökning med elever, lärare och skolledare där vi ringade in olika utvecklingsområden som kollegialt lärande och IT-infrastruktur, berättar Caroline Andersson, verksamhetschef för grundskolan i Mjölby kommun.
Under arbetet har Elizabeth Lindlöf, IKT-strateg vid utbildningsförvaltningen, påbörjat arbetet med att ta fram en övergripande digitaliseringsstrategi där kompetensutveckling och kollegialt lärande är viktiga delar. Som en del av strategin har förvaltningen startat IKT-nätverk för förskola, grundskola och gymnasieskolan, där IKT-pedagoger delar kunskap och erfarenheter.
– Syftet med nätverken, som jag leder på uppdrag av rektorerna, är att stärka det kollegiala lärandet. Det görs med hjälp av utbildning, fördjupning och erfarenhetsutbyte. Samtidigt som vi stärker den digitala kompetensen i skolan skapas en röd tråd från förvaltning ut till klassrummet, förklarar Elizabeth Lindlöf.
– Vår digitala kunskap samlar vi på en särskild webbsida där IKT-pedagoger kan hitta goda exempel. Vi är på väg in i Skolon för att få enkel och likvärdig tillgång till våra digitala lärresurser.

Klicka här för att se våra lediga tjänster i Mjölby kommun

Kunskap delas med arbetslag
En av IKT-pedagogerna som ingår i nätverket är Alida Carlsson, grundlärare F–3 vid Bjälbotullskolan i Skänninge. IKT-nätverkets diskussioner och erfarenhetsutbyte delar hon på sin arbetsplats med skolans IKT-grupp, som förutom Alida Carlsson består av rektorn, administratören, och två lärarkollegor som också är IKT-pedagoger.
– Vi är också ute i arbetslagen och berättar om IKT-arbetet. Nu är det till exempel tjänsten Ugglo som vi tittar närmare på. Sen är vi ständigt närvarande i verksamheten och stöttar lärarna då kunskapen och synen på digitalisering kan variera, berättar Alida Carlsson.
– Under den senaste studiedagen samlade vi lärarna vid datorerna för att visa exempel i lärportalen Unikum.
För att fastställa en tydlig väg framåt för pedagogernas kompetensutveckling har utbildningsförvaltningen tagit fram en åtgärdsplan i form av ett årshjul för att skapa kontinuitet och likvärdighet kring kompetensutveckling.
– Med tydlighet och framförhållning får pedagogerna rätt förutsättningar för att utföra sina uppdrag, vilket är viktigt för att uppnå en så hög måluppfyllelse som möjligt, säger Elizabeth Lindlöf.

Infört lärgrupper
Sedan augusti har utbildningsförvaltningen arbetat med kommun­övergripande lärgrupper kring de nya läroplanerna. Arbetsmodellen kommer att fortsätta även kommande år, där alla pedagoger utbyter kunskap och erfarenheter med kollegor som undervisar i samma ämnen. Precis som för IKT-pedagogerna finns en särskild webbsida där lärare och skolledare kan ta del av information.
– I lärgrupperna har lärare möjlighet att fördjupa sin kunskap genom det kollegiala lärandet tillsammans med andra. Våra rektorer är sedan viktiga för att kunskapen sprids och används på skolorna, menar Caroline Andersson.
Jennica Berzelius, rektor på Veta skola i Mjölby kommun, har reflekterat över sin roll i skolans digitalisering och hur hon kan och ska stödja lärarna i sin skola. Som rektor försöker hon skapa en kultur där det är naturligt att dela kunskap i bland annat Unikum och Googles tjänster.
– Det är viktigt att jag som rektor ger lärarna tid för förkovring och kollegialt lärande, och bidrar till en kultur där man vågar testa. Går det fel så gör det inget, då testar vi igen. Med det sagt ska vi inte använda digitala verktyg för användandets skull, utan det måste finnas ett syfte som bidrar till ökad måluppfyllelse, säger Jennica Berzelius.
– Tillsammans med skolans IKT-pedagog stöttar och leder jag lärarna i digitaliseringen. Vårt motto när det gäller digitala verktyg och resurser har hela tiden varit: Du behöver inte kunna för att börja, men du behöver börja för att kunna.
Mjölby kommun har satsat på 1:1 från år fyra till gymnasiet, en Chromebook. Nu kommer nästa satsning.
– Läroplanens mål är att förbereda eleverna för framtidens samhälle och därför kommer vi att satsa på 1:1 för alla elever från förskoleklass till årskurs tre, en iPad. Med denna satsning får våra lärare bättre förutsättningar att variera undervisningen och att ge eleverna adekvat digital kompetens, säger Caroline Andersson.

Klicka här för att se våra lediga tjänster i Mjölby kommun

Mjölby kommun

Varför ska du välja att arbeta i Mjölby kommun? Jo, du får:

• delta i ett ambitiöst program under introduktionsåret med specialutbildad mentor.
• arbeta i en organisation med stor möjlighet att påverka verksamhet och arbetssituation.
• delta i vår utmaning att förbättra de elevresultat som vi inte är nöjda med.
• ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor som har hög behörighet och möjliggör givande pedagogiska utbyten.
• fortlöpande kompetensutveckling och möjlighet att själv utvecklas.
• en generös friskvårdspeng.

Mjölby kommun har drygt 28000 invånare, ett mycket expansivt näringsliv och utmärkta kommunikationer. Här kan vi erbjuda en aktiv vardag, där det hemkära möter det världsvana. Vi behöver fler lärare till våra verksamheter.

mjolby.se/ledigajobb hittar du lediga tjänster.