Presentation
Lärgrupper

Gemensamt lärande i Mjölby

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Malin Wahlin
Tillsammansarbetet är en viktig del av Mjölbys systematiska kvalitetsarbete. Ett arbete som i slutändan syftar till att öka lärande för eleverna. Moa Linderson, Eva Olofsson, Linda Karlsson och Anna Ahlm är överens om att de skolövergripande lärgrupperna, som snart även ska inkludera fritids, är en succé. Foto: Malin Wahlin
Tillsammansarbetet är en viktig del av Mjölbys systematiska kvalitetsarbete. Ett arbete som i slutändan syftar till att öka lärande för eleverna. Moa Linderson, Eva Olofsson, Linda Karlsson och Anna Ahlm är överens om att de skolövergripande lärgrupperna, som snart även ska inkludera fritids, är en succé. Foto: Malin Wahlin

Viljan att utvecklas är stark i Mjölby. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kommunövergripande lärgrupper skapats.
– Det här känns viktigt på riktigt, säger Linda Karlsson, förstelärare och lärgruppsledare.

Dagen efter ett lärgruppsmöte bubblar det av diskussioner och reflektioner i Mjölby kommuns alla grundskolor. Idéer sprids, erfarenheter utbyts och nya tankar tar form.
– Som rektor kan jag höra som ett sorl i skolan dagen efter lärgruppsmötena. Alla pratar om hur mötet var och utbyter erfarenheter. De här mötena fungerar som en hävstång och ger kraft till den egna verksamheten, säger Anna Ahlm, rektor på Blåklintsskolan och en av de rektorer som sitter med i styrgruppen för lärgrupperna.
Som ett led i arbetet med att skapa en likvärdig skola med ännu högre måluppfyllelse införde Mjölby kommun förra året en arbetsmodell med kollegiala lärgrupper. Sex gånger per läsår samlas Mjölby kommuns alla lärare i ämnes- och stadiespecifika grupper om 10-15 lärare.

Jobba som lärare med oss i Mjölby kommun. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Systematiskt kvalitetsarbete
Liksom allt kvalitetsarbete i kommunen finns det en tydlig struktur och en genomarbetad plan för lärgrupperna. En styrgrupp bestående av tre rektorer från låg- mellan- och högstadiet, kommunens verksamhetschef samt en IKT-utvecklare tar fram en övergripande plan för träffarna utifrån verksamheternas behov.
En forskare inom det ämne som ska diskuteras ser sedan till att träffarna blir förankrade i aktuell forskning.
– Simon Hjort, en forskare inom skolutveckling vid Linköpings universitet, har bland annat skapat filmer inför varje träff som vi tittar på tillsammans. På det sättet blir syftet med varje träff tydligt. Det skapar även en likvärdighet inom våra grupper, även om diskussionerna i grupperna blir olika, säger Anna.
Varje lärgrupp leds av en lärgruppsledare. Även lärgruppsledarna träffas under terminen för att diskutera mötenas upplägg. Under förra året låg lärgruppernas fokus på implementeringen av den nya läroplanen, Lgr22.
– Jag upplever att Mjölby kommun ofta ligger steget före. Vi är väl förberedda nu när det är skarpt läge och vi ska arbeta med den nya läroplanen i praktiken, säger Eva Olofsson, lärgruppsledare, speciallärare och förstelärare på Lindbladsskolan.
Det här läsåret har grupperna gått över till att diskutera betyg, prövning och bedömningar. Till våren är det dags för kommunens pedagoger att sätta på sig de digitala glasögonen, då de digitala målen i Lgr22 ska diskuteras.

Kollegialt lärande på samtliga plan
Att samla kommunens lärare i ämnes- och stadiespecifika lärgrupper har visat sig vara en succé. Lärarnas olika arbetslivserfarenheter ger dynamik åt verksamheten. Dessutom får lärare som kanske saknar ämneskollegor på sin skola utbyta tankar och idéer med kollegor i kommunen.
– Det här känns viktigt på riktigt. Ibland kan satsningar upplevas som pålagda men det här är något som enbart ger oss energi. Vi får tid att tillsammans sätta oss in i saker som vi annars ändå hade gjort på egen hand, säger Linda Karlsson, lärgruppsledare och förstelärare på Blåklintsskolan.
Det kollegiala lärandet genomsyrar inte bara arbetet på den kommunala nivån utan är även påtagligt ute på skolorna. Det som diskuteras i lärgrupperna förs vidare till kollegorna på skolan.
Att dessutom allt material som rör lärgrupperna, inklusive protokoll från träffarna, finns samlat på en digital plattform gör att kunskapen är lättillgänglig för alla.
Ytterligare en effekt som lärgrupperna för med sig är att de öppnar upp för nya samarbeten.
– Det är inte ett stort steg att ta kontakt med någon från en annan skola och börja samarbeta. I min lärgrupp har jag till exempel en lärare som skapar scheman på ett väldigt bra sätt. En kunskap som jag tack vare mitt utökade nätverk nu har kunnat ta del av, säger Moa Linderson, speciallärare på Blåklintsskolan.

Ökad sammanhållning
Att grupperna inte är bundna till specifika skolor bidrar även till en ökad sammanhållning.
– Tidigare har jag känt en tillhörighet med den skola jag arbetar på, men under det senaste året har jag även känt en tillhörighet med Mjölby kommun, säger Linda.
Anledningarna till att lärare trivs i Mjölby är flera. En av dem handlar just om den gemensamma viljan att ständigt utvecklas.
– Jag känner att Mjölby kommun alltid vill utvecklas. De här lärgrupperna är tydliga exempel på det. Jag har inte hört om någon annan kommun som har skapat lärgrupper utifrån Lgr22 och som dessutom gjorde det ett helt år innan den skulle implementeras, säger Moa.

Jobba som lärare med oss i Mjölby kommun. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Mjölby kommun

Varför ska du välja att arbeta i Mjölby kommun? Jo, du får:
• Delta i ett ambitiöst program under introduktionsåret med specialutbildad mentor.
• Arbeta i en organisation med stor möjlighet att påverka verksamhet och arbetssituation.
• Delta i vår utmaning att förbättra de elevresultat som vi inte är nöjda med.
• Ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor som har hög behörighet och möjliggör givande pedagogiska utbyten.
• Fortlöpande kompetensutveckling och möjlighet att själv utvecklas.
• En generös friskvårdspeng.

Mjölby kommun har drygt 28 000 invånare, ett mycket expansivt näringsliv och utmärkta kommunikationer. Här kan vi erbjuda en aktiv vardag, där det hemkära möter det världsvana. Vi behöver fler lärare till våra verksamheter.

mjolby.se