Presentation
Karlstads kommun

Karlstad erbjuder lärare IKT-utveckling och professionsstöd

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Fredrik Karlsson
Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Maria Thelning, it-handledare, lärare i matematik, NO och idrott och hälsa samt biträdande skolledare och Maria Skoogh, rektor på Ilandaskolan i Karlstad. Foto: Fredrik Karlsson
Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Maria Thelning, it-handledare, lärare i matematik, NO och idrott och hälsa samt biträdande skolledare och Maria Skoogh, rektor på Ilandaskolan i Karlstad. Foto: Fredrik Karlsson

Som grundskollärare i Karlstads kommun ingår man i en välfungerande organisation som ger lärare rätt möjlighet att stärka sin professionalism och kontinuerligt utvecklas i sin yrkesroll. Karlstads kommun tilldelades Guldtrappan 2021 för sitt långsiktiga och målmedvetna IKT-arbete. Här erbjuds även interna ledarskapsprogram, möjlighet att bli it-handledare samt kontinuerlig kompetensutveckling via ämnesnätverk.

– Vi arbetar ständigt för att bibehålla och höja kvaliteten i våra verksamheter. Här är det exempelvis viktigt att våra pedagoger verkligen får känna sig som professionella medarbetare, avgörande pusselbitar i en välfungerande organisation. När jag började på Ilandaskolan upplevde jag direkt att jag blev en del av en gemenskap, här jobbar vi lärare i team med tydliga gemensamma mål, säger Maria Thelning, it-handledare, lärare i matematik, NO och idrott och hälsa samt biträdande skolledare på Ilandaskolan i Karlstad.

Vill du jobba som lärare i Karlstad? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Skolöverskridande ämnesnätverk
Hon arbetade tidigare på en friskola, men bytte till Karlstads kommun eftersom det är en arbetsgivare som är en del av en välorganiserad förvaltning med bra stödstrukturer till lärarna. Hon betraktar Karlstads kommun som en stabil organisation som erbjuder sina lärare goda utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling och professionell stöttning.
– Jag uppskattar även de karriärmöjligheter kommunen kan erbjuda. Lärare har möjlighet att exempelvis bli it-handledare, förstelärare eller söka till kommunens program för intern ledarutbildning. Jag deltar i ledarprogrammet och upplever även att jag utvecklas mycket i rollen som it-handledare, säger Maria Thelning.
– Kommunens grundskollärare deltar även i skolöverskridande ämnesnätverk som leds av förstelärarna i respektive ämne. Nätverken främjar erfarenhetsutbyte, utvecklar undervisningen i specifika ämnen och bidrar till pedagogisk likvärdighet över skolgränserna. Ämnesnätverken samlar alla lärare på högstadieskolorna ämnesvis och arbetar varje år utifrån ett tema, exempelvis betyg och bedömning, NPF och språkutvecklande arbetssätt. Vi har även en nära samverkan med Karlstads universitet, där kommunens skolor bland annat deltar i forskningsprojekt som fördjupar kvaliteten i undervisningen, säger Maria Skoogh, rektor på Ilandaskolan i Karlstad.

Tilldelades Guldtrappan 2021
Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun tilldelades i år Guldtrappan, som är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant inom digital skolutveckling. Utmärkelsen är ett resultat av en långsiktig och prioriterad satsning på att digitalisering ska ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever. Ett sådant exempel är att samtliga mellanstadieelever har fått en egen dator. Varje skolenhet har dels it-handledare, dels tekniskt ansvariga för verksamhetsnära support, en förvaltningsspecifik support med kunskap, teknik och pedagogik samt en central servicedesk gemensam för hela kommunen. Det ger samtliga pedagoger rätt förutsättningar för att utforska och nyttja digitaliseringens möjligheter i sin dagliga undervisning.
Skolorna i Karlstads kommun använder digitala läromedel i allt högre utsträckning, och i år provar olika skolor olika digitala läromedel i ett övergripande projekt. På Ilandaskolan har undervisningen i SO varit digital i många år och i andra ämnen kombineras det fysiska med det digitala, vilket möjliggör ett mer proaktivt arbetssätt där lärarna kontinuerligt kan ge eleverna feedback.
– Vi har arbetat långsiktigt och prioriterat resurser för att digitaliseringen ska ge likvärdiga förutsättningar för alla elever. Att vi nu får utmärkelsen Guldtrappan är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete faktiskt har gett resultat, säger Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun.

Vill du jobba som lärare i Karlstad? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Karlstads kommun

I Karlstads kommun bor nästan 95000 invån­are. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.

www.karlstad.se