Presentation
Förslövs nya skola

Nya möjligheter i toppmodern skola

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Mette Ottosson
Helena Andersson, lärare, Emelie Hildingsson, lärare och Gunnel Petersson, specialpedagog på Förslövs skola. Foto: Mette Ottosson
Helena Andersson, lärare, Emelie Hildingsson, lärare och Gunnel Petersson, specialpedagog på Förslövs skola. Foto: Mette Ottosson

Det är ljust, ljuddämpat och luftigt. Förslövs nya skola skänker inte bara lugn åt elever och pedagoger utan bidrar även till en ökad flexibilitet och en känsla av samhörighet.

– Alla elever är verkligen allas elever nu, säger Helena Andersson som arbetar som lärare i en av skolans treor.
Hon får medhåll av sin kollega Emelie Hildingsson, som är lärare i parallell­klassen.
– Vi pratade om det mycket även innan vi flyttade in i den nya skolan, men nu är det verkligen så. Att vi nu dessutom delar lokaler med fritids gör att vi fått en närmre relation med pedagogerna där, och att jag som lärare får en helhetsbild av elevernas dag på ett annat sätt än tidigare, säger hon.
Förslövs skola, som från början var två olika skolbyggnader med många separata delar, har blivit en stor genomtänkt enhet där låg- och mellanstadiet har bundits samman med högstadiets lokaler.

Klicka här för att se våra lediga tjänster i Båstads kommun

Fler samarbeten
De toppmoderna lokalerna rymmer allt från ljusa gradänger och kuddrum till mysiga kojor och specialanpassade gemensamma utrymmen. De nya mötesplatserna lockar till samarbeten mellan klasser och årskurser. Men även det kollegiala lärandet har fått sig en skjuts tack vare den nya skolbyggnaden.
– Klimatet är mycket öppnare nu. Eftersom fritids använder skolans lokaler stänger lärarna inte in sig i sina klassrum när eleverna slutar, säger Emelie Hildingsson som efter ombyggnationen har fått ett arbetsrum samt tillgång till nya konferenssalar.

Ökat lugn
Lokalerna öppnar inte bara upp för nya samarbeten utan även för ett ökat lugn.
– Vi har ett väldigt behagligt ljud här nu, säger specialpedagog Gunnel Petersson och berättar att detaljer som djupa fönstersmygar och mjuka mattor skapar nya läsplatser och även bidrar till en lugn atomsfär.
Nya hjälpmedel, som vikbara och ljuddämpande skärmar, uppkopplade fåtöljer och höj- och sänkbara skrivbord, har blivit uppskattade av både lärare och elever.
En annan viktig möjlighet som de nya lokalerna och den specialanpassade inredningen för med sig är att lärarna kan dela upp sina elever på ett annat sätt än tidigare.
– Vi har stora möjligheter att anpassa undervisningen eftersom vi har tillgång till olika grupprum. Jag älskar också de nya möblerna som gör att jag kan förändra klassrummets utseende. Det skapar jättemånga möjligheter, säger Helena Andersson.

Båstads kommun – Förslövs nya skola

Den nya byggnaden som rymmer låg- och mellanstadiet är cirka 4200 kvadratmeter stor fördelat på två plan.
Utifrån årskurser är skolan indelad i fyra olika hemvister. Hemvisterna, som delas med fritids, består av fyra klassrum, fyra grupprum, lärarnas arbetsrum samt en samlingslokal i mitten.
I Båstads kommun finns fem kommunala grundskolor och en fristående F–6 Montessori-grundskola. Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elevenkäter visar på hög trivsel och god studiemiljö.

www.bastad.se