Presentation
Statens Institutionsstyrelse

Hos SiS får Katja hitta nya lösningar

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Birgitta Hedman
Undervisning i små grupper och fokus på varje enskild elev. Katja Johnsson ser en mängd fördelar med att jobba som lärare hos SiS. Foto: Lars Jansson
Undervisning i små grupper och fokus på varje enskild elev. Katja Johnsson ser en mängd fördelar med att jobba som lärare hos SiS. Foto: Lars Jansson

Katja Johnsson har lång erfarenhet från skolvärlden. Nu, hos SiS, har hon verkligen fått elever att brinna för. Äldre tonårsflickor som halkat ur klassrummet redan i mellanstadiet och som ställer stora krav på att hon är nyfiken och flexibel.
– Jag älskar att jobba här!

SiS ungdomshem Ljungaskog ligger utanför Örkelljunga i Skåne. Hit kommer flickor i åldern 16–21 år som socialtjänsten omhändertagit enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Flickorna är placerade på grund av psykosociala problem och missbruk, och NPF-diagnoser är inte ovanliga.
Många har en skolhistoria med mycket skolk och frånvaro bakom sig, och har inte sällan hoppat av redan i sexan. Här möter de en annorlunda skola. Lärmiljön är lugn och genomtänkt och elevgrupperna inte större än högst 5–6 flickor i taget
– Många tjejer kommer hit och säger att ”det här är ingen riktig skola”. Deras bild av en skola är ett klassrum med en lärare, 25–30 elever och förväntningar på att de ska förstå allt som står på tavlan, berättar Katja Johnsson.
– Hade de inte kommit hit, eller till en speciell undervisningsgrupp, hade de fortsatt att undvika skolan.

Jobba med oss på SiS. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Helhet som saknas i vanlig skola
Själv kom Katja Johnsson till SiS ungdomshem Ljungaskog efter många år som lärare på högstadiet, gymnasiet och Komvux. Hon ville pröva något nytt och kände snabbt att hon hittat rätt.
– Jag såg helhetsgreppet som finns här. Flickorna är på plats hela tiden och har tillgång till socionomer, psykologer och lärare. Vi kan få den helhetssyn på eleverna som man strävar efter i den vanliga skolan, men inte alltid får till.
Idag delar Katja Johnsson sin tjänst som lärare i svenska och svenska som andraspråk med att vara utvecklingsledare för skolan på Ljungaskog. Hon är med i skolans styrgrupp, och ska gå i bräschen för förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt.
En spännande roll. Men basen är ändå jobbet i klassrummet. Hur gör hon för att väcka intresset hos flickor i övre tonåren som lämnat skolan för länge sedan? Ett intresse som sedan kan bli ett frö till fortsatt skolgång efter tiden hos SiS.

Till slut gick huvan ner
Relationsbyggande är A och O, berättar Katja Johnsson. Flickorna känner att hon är där för att hon vill och bryr sig. Hon anpassar sig efter deras behov, och känner in hur hon måste agera beroende på vad varje enskild flicka klarar av. När relationen väl finns där kan Katja Johnsson sakta ta steget in och ställa krav som hon visar att hon tror på.
Hon berättar om flickan som inledde sina första tio dagar i skolan med att komma in utan att titta på henne. Med huvan uppdragen satt flickan vid ett bord vänd bort från tavlan och visade tydligt att hon inte tänkte delta. När något var intressant började hon så småningom vända på stolen en stund, sedan vände hon den bort igen.
–Så ser jag förändringen när huvan kommer ner, och det kommer ett ”Hej”. Och sedan ”Hej Katja”. Hon behövde vara med och känna av atmosfären utan att stressa. Vissa mår bra av att ha en tydlig ram, andra måste man låta smyga in.

Ingen elev är omöjlig
En lärare hos SiS måste alltså vara bra på relationer. Men också nyfiken och flexibel, tycker Katja Johnsson. Det gäller att ha en B-, C- och D-plan i beredskap, gott om idéer och förmågan att hitta nya lösningar när inget fungerar.
– Det gäller att ödmjukt gå in och undra vad som gick fel, och försöka ta reda på det. Inte, som många lärare gjort, säga ”Det går ju inte att undervisa den eleven, den eleven är omöjlig”. Man måste försöka något nytt, förklarar hon.

Hjälp från kollegor
SiS ungdomshem är låsbara. Hit kommer unga som inte klarar vård i öppnare former och som kan vara utagerande. Det är svårt att prata om jobbet som lärare hos SiS utan att prata om säkerhet.
Katja Johnsson berättar om utbildning i bland annat konflikthantering och motiverande samtal (MI) som fungerar som bra verktyg. Skulle en situation kännas allvarlig kan man larma och omedelbart få hjälp av kollegor.
– Du behöver aldrig känna dig otrygg. De konflikter jag haft här är inte annorlunda än de jag har haft i den vanliga skolan, säger hon.
– Har du de egenskaper som behövs tycker jag absolut att du ska testa att arbeta som lärare hos SiS.

Jobba med oss på SiS. Klicka här för att se våra lediga tjänster

SiS – Statens Institutionsstyrelse

SiS är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård av ungdomar med stora psykosociala problem, missbruk och kriminalitet. Våra ungdomshem finns över hela Sverige. Alla har en skola med behöriga lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och andra viktiga stödfunktioner, under ledning av en rektor som samordnar det pedagogiska arbetet.
Som lärare hos SiS är du med och väcker lusten att lära hos unga som ofta har en mycket trasig skolbakgrund. Du har en viktig uppgift, och stora möjligheter att utvecklas i ditt jobb.

SiS skola är en vanlig skola i en ovanlig miljö.

Läs mer om att arbeta som lärare hos oss på: www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/jobba-som-larare/
Läs mer om SiS på: www.stat-inst.se