Skola inom ungdomsvård

Hos SiS har lärare tid för varje elev

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Tobias Lundberg, utvecklingsstrateg skola, SiS HK och Johan Svensson, verksamhetsutvecklare skola, SiS verksamhetskontor söder.

På de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS), är lärartätheten hög och möjligheten att se varje elev stor. Lärarna undervisar i små grupper och ges utrymme att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov. Lärarna kan fullt ut fokusera på sitt pedagogiska grunduppdrag och väcka elevernas motivation.

Skolan spelar en central roll inom SiS ungdomsvård. Samtliga SiS ungdomshem har en skola med behöriga lärare, rektor, studie- och yrkesvägledning och en väl utbyggd elevhälsofunktion.
– På våra ungdomshem är det elevernas förutsättningar som formar undervisningen. Utbildningen följer läroplaner och skollagen precis som vilken skola som helst, men är samtidigt en skola med delvis ovanliga förutsättningar. Majoriteten av de ungdomar som kommer till oss har stora behov av strukturerad undervisning och individuellt stöd. En viktig drivkraft för många av våra lärare är att betrakta elevens utmaningar som en möjlighet till nystart och förändring i positiv riktning, säger Johan Svensson, verksamhetsutvecklare inom skolverksamheten på SiS.

”Skolan är en otroligt viktig faktor för hur dessa elever ska klara sig längre fram i livet.”

Nära samverkan
– En faktor som utmärker vår skolverksamhet är elevgruppernas storlek. Vi har i genomsnitt en lärare på tre elever och en normal klass består sällan av fler än cirka tio elever och ofta färre än så. Det ger läraren en unik möjlighet att lära känna och nå fram till varje elev. Många av våra lärare uppskattar också den nära samverkan med elevhälsans personal och personal med behandlande roll som utmärker verksamheten, säger Tobias Lundberg, utvecklingsstrateg för skolfrågor på SiS huvudkontor.
Johan Svensson har själv arbetat som lärare och rektor på ungdomshem och betraktar möjligheten att väcka elevernas lust att lära och tro på sig själva som lärande individer som en av arbetets främsta fördelar.
– Skolan är en otroligt viktig faktor för hur dessa elever ska klara sig längre fram i livet. Merparten av våra elever är mellan 15 och 17 år. Även om de har en tuff bakgrund så har de samtidigt alla möjligheter att förändra sina liv och vända utvecklingen. I det sammanhanget spelar våra lärare ofta en viktig roll, säger han.

Arbetsro och individanpassning
På SiS ungdomshem erbjuds både lärare och elever arbetsro och en möjlighet att etablera goda relationer mellan såväl lärare och elev som mellan lärare och övrig personal på ungdomshemmet.
– Det småskaliga sammanhanget med små lärarlag och tajta arbetsgrupper värdesätts av många lärare, liksom möjligheten att verkligen knyta an, individanpassa och etablera en relation med eleverna, säger Tobias Lundberg.