Etikettarkiv: SiS

Hos SiS får Katja hitta nya lösningar

Undervisning i små grupper och fokus på varje enskild elev. Katja Johnsson ser en mängd fördelar med att jobba som lärare hos SiS. Foto: Lars Jansson
Undervisning i små grupper och fokus på varje enskild elev. Katja Johnsson ser en mängd fördelar med att jobba som lärare hos SiS. Foto: Lars Jansson

Katja Johnsson har lång erfarenhet från skolvärlden. Nu, hos SiS, har hon verkligen fått elever att brinna för. Äldre tonårsflickor som halkat ur klassrummet redan i mellanstadiet och som ställer stora krav på att hon är nyfiken och flexibel.
– Jag älskar att jobba här!

SiS ungdomshem Ljungaskog ligger utanför Örkelljunga i Skåne. Hit kommer flickor i åldern 16–21 år som socialtjänsten omhändertagit enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Flickorna är placerade på grund av psykosociala problem och missbruk, och NPF-diagnoser är inte ovanliga.
Många har en skolhistoria med mycket skolk och frånvaro bakom sig, och har inte sällan hoppat av redan i sexan. Här möter de en annorlunda skola. Lärmiljön är lugn och genomtänkt och elevgrupperna inte större än högst 5–6 flickor i taget
– Många tjejer kommer hit och säger att ”det här är ingen riktig skola”. Deras bild av en skola är ett klassrum med en lärare, 25–30 elever och förväntningar på att de ska förstå allt som står på tavlan, berättar Katja Johnsson.
– Hade de inte kommit hit, eller till en speciell undervisningsgrupp, hade de fortsatt att undvika skolan.

Jobba med oss på SiS. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Helhet som saknas i vanlig skola
Själv kom Katja Johnsson till SiS ungdomshem Ljungaskog efter många år som lärare på högstadiet, gymnasiet och Komvux. Hon ville pröva något nytt och kände snabbt att hon hittat rätt.
– Jag såg helhetsgreppet som finns här. Flickorna är på plats hela tiden och har tillgång till socionomer, psykologer och lärare. Vi kan få den helhetssyn på eleverna som man strävar efter i den vanliga skolan, men inte alltid får till.
Idag delar Katja Johnsson sin tjänst som lärare i svenska och svenska som andraspråk med att vara utvecklingsledare för skolan på Ljungaskog. Hon är med i skolans styrgrupp, och ska gå i bräschen för förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt.
En spännande roll. Men basen är ändå jobbet i klassrummet. Hur gör hon för att väcka intresset hos flickor i övre tonåren som lämnat skolan för länge sedan? Ett intresse som sedan kan bli ett frö till fortsatt skolgång efter tiden hos SiS.

Till slut gick huvan ner
Relationsbyggande är A och O, berättar Katja Johnsson. Flickorna känner att hon är där för att hon vill och bryr sig. Hon anpassar sig efter deras behov, och känner in hur hon måste agera beroende på vad varje enskild flicka klarar av. När relationen väl finns där kan Katja Johnsson sakta ta steget in och ställa krav som hon visar att hon tror på.
Hon berättar om flickan som inledde sina första tio dagar i skolan med att komma in utan att titta på henne. Med huvan uppdragen satt flickan vid ett bord vänd bort från tavlan och visade tydligt att hon inte tänkte delta. När något var intressant började hon så småningom vända på stolen en stund, sedan vände hon den bort igen.
–Så ser jag förändringen när huvan kommer ner, och det kommer ett ”Hej”. Och sedan ”Hej Katja”. Hon behövde vara med och känna av atmosfären utan att stressa. Vissa mår bra av att ha en tydlig ram, andra måste man låta smyga in.

Ingen elev är omöjlig
En lärare hos SiS måste alltså vara bra på relationer. Men också nyfiken och flexibel, tycker Katja Johnsson. Det gäller att ha en B-, C- och D-plan i beredskap, gott om idéer och förmågan att hitta nya lösningar när inget fungerar.
– Det gäller att ödmjukt gå in och undra vad som gick fel, och försöka ta reda på det. Inte, som många lärare gjort, säga ”Det går ju inte att undervisa den eleven, den eleven är omöjlig”. Man måste försöka något nytt, förklarar hon.

Hjälp från kollegor
SiS ungdomshem är låsbara. Hit kommer unga som inte klarar vård i öppnare former och som kan vara utagerande. Det är svårt att prata om jobbet som lärare hos SiS utan att prata om säkerhet.
Katja Johnsson berättar om utbildning i bland annat konflikthantering och motiverande samtal (MI) som fungerar som bra verktyg. Skulle en situation kännas allvarlig kan man larma och omedelbart få hjälp av kollegor.
– Du behöver aldrig känna dig otrygg. De konflikter jag haft här är inte annorlunda än de jag har haft i den vanliga skolan, säger hon.
– Har du de egenskaper som behövs tycker jag absolut att du ska testa att arbeta som lärare hos SiS.

Jobba med oss på SiS. Klicka här för att se våra lediga tjänster

SiS – Statens Institutionsstyrelse

SiS är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård av ungdomar med stora psykosociala problem, missbruk och kriminalitet. Våra ungdomshem finns över hela Sverige. Alla har en skola med behöriga lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och andra viktiga stödfunktioner, under ledning av en rektor som samordnar det pedagogiska arbetet.
Som lärare hos SiS är du med och väcker lusten att lära hos unga som ofta har en mycket trasig skolbakgrund. Du har en viktig uppgift, och stora möjligheter att utvecklas i ditt jobb.

SiS skola är en vanlig skola i en ovanlig miljö.

Läs mer om att arbeta som lärare hos oss på: www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/jobba-som-larare/
Läs mer om SiS på: www.stat-inst.se

Hos SiS har lärare tid för varje elev

Tobias Lundberg, utvecklingsstrateg skola, SiS HK och Johan Svensson, verksamhetsutvecklare skola, SiS verksamhetskontor söder.

På de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS), är lärartätheten hög och möjligheten att se varje elev stor. Lärarna undervisar i små grupper och ges utrymme att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov. Lärarna kan fullt ut fokusera på sitt pedagogiska grunduppdrag och väcka elevernas motivation.

Skolan spelar en central roll inom SiS ungdomsvård. Samtliga SiS ungdomshem har en skola med behöriga lärare, rektor, studie- och yrkesvägledning och en väl utbyggd elevhälsofunktion.
– På våra ungdomshem är det elevernas förutsättningar som formar undervisningen. Utbildningen följer läroplaner och skollagen precis som vilken skola som helst, men är samtidigt en skola med delvis ovanliga förutsättningar. Majoriteten av de ungdomar som kommer till oss har stora behov av strukturerad undervisning och individuellt stöd. En viktig drivkraft för många av våra lärare är att betrakta elevens utmaningar som en möjlighet till nystart och förändring i positiv riktning, säger Johan Svensson, verksamhetsutvecklare inom skolverksamheten på SiS.

”Skolan är en otroligt viktig faktor för hur dessa elever ska klara sig längre fram i livet.”

Nära samverkan
– En faktor som utmärker vår skolverksamhet är elevgruppernas storlek. Vi har i genomsnitt en lärare på tre elever och en normal klass består sällan av fler än cirka tio elever och ofta färre än så. Det ger läraren en unik möjlighet att lära känna och nå fram till varje elev. Många av våra lärare uppskattar också den nära samverkan med elevhälsans personal och personal med behandlande roll som utmärker verksamheten, säger Tobias Lundberg, utvecklingsstrateg för skolfrågor på SiS huvudkontor.
Johan Svensson har själv arbetat som lärare och rektor på ungdomshem och betraktar möjligheten att väcka elevernas lust att lära och tro på sig själva som lärande individer som en av arbetets främsta fördelar.
– Skolan är en otroligt viktig faktor för hur dessa elever ska klara sig längre fram i livet. Merparten av våra elever är mellan 15 och 17 år. Även om de har en tuff bakgrund så har de samtidigt alla möjligheter att förändra sina liv och vända utvecklingen. I det sammanhanget spelar våra lärare ofta en viktig roll, säger han.

Arbetsro och individanpassning
På SiS ungdomshem erbjuds både lärare och elever arbetsro och en möjlighet att etablera goda relationer mellan såväl lärare och elev som mellan lärare och övrig personal på ungdomshemmet.
– Det småskaliga sammanhanget med små lärarlag och tajta arbetsgrupper värdesätts av många lärare, liksom möjligheten att verkligen knyta an, individanpassa och etablera en relation med eleverna, säger Tobias Lundberg.

I SiS skola får Jon tid för varje elev

En ovanlig arbetsplats med en på många sätt vanlig skola. Jon Sjökvist har aldrig ångrat att han bytte en kommunal grundskola mot skolan på SiS ungdomshem Bärby. Här får han all tid han behöver för varje elev. Foto: Mikael Wallerstedt
En ovanlig arbetsplats med en på många sätt vanlig skola. Jon Sjökvist har aldrig ångrat att han bytte en kommunal grundskola mot skolan på SiS ungdomshem Bärby. Här får han all tid han behöver för varje elev. Foto: Mikael Wallerstedt

Jon Sjökvist jobbade på en kommunal skola i Uppsala i arton år. Sedan bytte han till skolan på SiS ungdomshem Bärby. Ett val han aldrig ångrat.
– Här får jag möjlighet att räcka till för just de elever som behöver allra mest stöd. Jag kan ge dem en chans till förändring.

Till Bärby, som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, kommer pojkar som omhändertagits enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), eller dömts för grova brott enligt LSU (Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård). Ungdomshemmet ligger bara en kvarts bilresa från centrala Uppsala, men avståndet mellan Jon Sjökvists två skolvärldar är betydligt större än så. Lektioner med trettio ungdomar, som efter fyrtio minuter ersatts med trettio nya, har han bytt mot undervisning med mellan en och fyra elever i taget.

Klicka här för att se våra lediga lärartjänster på SiS

Här finns tid och resurser för varje elev
När Jon Sjökvist, som är ämneslärare i svenska och engelska, ville pröva något nytt efter många år på samma skola visste han inte mycket om vare sig Statens institutionsstyrelse eller Bärby. Idag är han glad att han ändå tog steget. Pojkarna i ungdomshemmets nybyggda och välutrustade skola skiljer sig inte alltid så mycket från de han stötte på i den ”vanliga” skolan. Den stora skillnaden är i stället resurserna, tiden och intresset han kan lägga på varje enskild elev.
– Bara upplevelsen att ”jag också kan” ökar motivationen till att lära sig mer. Många har kanske använt skoltiden till annat än lärande och haft strategier för att undvika lektionerna. Så fort läraren sagt ”kan du ta ned fötterna från bänken” så har de dragit, eller ställt till med något för att inte behöva visa att de inte kan. Här får de en chans att visa att de faktiskt visst kan. De elever som är här lite längre tid tar kanske flera betyg, och de blir väldigt stolta över det.

Glädjen är att se när det vänder
SiS skola är ingen isolerad ö i skolvärlden. Jon Sjökvist och hans kollegor samlar in information, betyg och omdömen från tidigare skolor och ser till att överlämnandet till den skola som tar vid efter SiS blir så bra som möjligt. Ungdomarna har ofta haft en trasslig skolbakgrund, men det finns alltid något att bygga på. Det gäller bara att komma över motståndet och hitta självförtroendet och lusten att lära. Hur gör man det?
– Jag tror att nyckeln är att börja fråga ”har du något mål med skolan, något du vill uppnå?” Det som får eleverna att kicka igång kan vara att jag ganska snart ser vilken nivå de ligger på och låter uppgifterna ligga där eller strax över så att de börjar klara av dem. De ser att de lyckas. Det är det som ger mig glädje i jobbet – att se när det vänder. Med de här ungdomarna är det särskilt roligt eftersom skolan kan vara det mest positiva i deras liv bland alla rättegångar och behandlingar, säger Jon Sjökvist.
– Det blir lättare för mig att ha förväntningar här än i en stor klass eftersom jag kan sitta bredvid och hjälpa till att uppfylla dem. Jag har möjlighet att verkligen hjälpa elever som jag ser har kunskaperna att komma över tröskeln.

Aldrig rädd på jobbet
SiS skola är en resursstark skola i en ovanlig miljö. För lärare finns stora möjligheter till utveckling och vidareutbildning, arbete i team med andra kompetenser och gemenskap i ämnesnätverk. Samtidigt är det en skola för inlåsta ungdomar som har psykosociala problem och som inte sällan har begått allvarliga brott. Jon Sjökvist blundar inte för det, även om han aldrig är rädd på jobbet. Det är viktigt att ha ett låg­affektivt bemötande och försöka varva ner om någon varvar upp.
– Men det är färre sådana situationer här än i en vanlig skola. Under mina snart sju år här har vi haft kanske någon enstaka. Ungdomarna litar på skolpersonalen, säger han och hoppas att fler lärare ser SiS som en möjlig och attraktiv arbetsgivare. Han vet ju vad han talar om.
– Här kan vi ge ungdomar en ny chans att lyckas.

Teamarbetet är viktigt. Jon Sjökvist arbetar nära sina lärarkollegor, men också med ungdomshemmets psykologer. Allt för att få en så mångsidig bild av ungdomarna som möjligt. Foto: Mikael Wallerstedt
Teamarbetet är viktigt. Jon Sjökvist arbetar nära sina lärarkollegor, men också med ungdomshemmets psykologer. Allt för att få en så mångsidig bild av ungdomarna som möjligt. Foto: Mikael Wallerstedt

Klicka här för att se våra lediga lärartjänster på SiS

SiS

SiS är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård av ungdomar med stora psykosociala problem, missbruk och kriminalitet. Våra ungdomshem finns över hela Sverige. Alla har en skola med behöriga lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och andra viktiga stödfunktioner under ledning av en rektor som samordnar det pedagogiska arbetet.
Som lärare hos SiS är du med och väcker lusten att lära hos unga som ofta har en mycket trasig skolbakgrund. Du har en viktig uppgift, och stora möjligheter att utvecklas i ditt jobb.
SiS skola är en vanlig skola i en ovanlig miljö.

Läs mer om att arbeta som lärare hos oss på: www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/jobba-som-larare/

Läs mer om SiS på: www.stat-inst.se