Presentation

Flexibel och öppen lärarkår i Mora

Publicerad 29 januari 2016

Anders Tibo, Katarina Gezelius och Sanna Danielsson på Mora gymnasium. Foto: Lars Berglund Mora
Anders Tibo, Katarina Gezelius och Sanna Danielsson på Mora gymnasium. Foto: Lars Berglund Mora
På Mora gymnasium arbetar en engagerad lärarkår med siktet inställt på att tillsammans hjälpa både elever och kollegor att utvecklas och skapa nya möjligheter. Majoriteten av medarbetarna har en tillsvidareanställning, något som öppnar för ett flexibelt och smidigt arbetsflöde.

Lärarkollegorna Sanna Danielsson, Anders Tibo och Katarina Gezelius är alla rörande överens om att det bästa med arbetet vid Mora gymnasium är den positiva stämningen bland medarbetarna.
– Vi har högt i tak och alla ställer upp för varandra, oavsett om det rör sig om att utbyta kunskap, dela material eller att ge stöd. Dessutom har vi en lyhörd ledning som månar om oss lärare och våra behov, något som medför en öppen och ärlig dialog, säger Sanna Danielsson, legitimerad lärare i svenska, spanska och svenska som andraspråk på gymnasiet.

Samverkan viktig framgångsfaktor
Katarina är legitimerad lärare och behörig specialpedagog. Hon uttrycker sitt medhåll med Sanna och poängterar att samverkan är ett ledord på skolan och att det har lagt grunden för en bra uppbyggd stödverksamhet. Det finns ett nära samarbete mellan specialpedagoger, speciallärare och undervisande lärare som möjliggör att vi i stor utsträckning kan möta elevernas individuella behov.
– I år fick Mora gymnasium Skolornas fredspris för framgångsrikt arbete mot våld, mobbning och främlingsfientlighet. I Skol-SM i juridik kom vi på femte plats i hela Sverige och därutöver erbjuder vi eleverna att pröva för en Cambridgeexamen i engelska, ett utmärkt intyg som är välkänt av både arbetsgivare och akademi. Skolan skördar även stora framgångar inom de olika idrottsutbildningar som Mora gymnasium erbjuder. De goda resultaten möjliggörs av att vi har engagerade lärare, de flesta med tillsvidareanställning, vilket skapar en viktig långsiktighet, konstaterar hon.

Långsiktighet och flexibilitet
Just långsiktigheten är en central grund för att lärarna i Mora ska kunna närma sig sitt arbete på ett flexibelt sätt.
– I nuläget har vi ett enormt behov av lärare i svenska som andraspråk med tanke på hur många nya elever vi har fått och tillströmningen kräver att man som lärare kan anpassa sig och trivs med förändringen. Många elever som kommer nu bär på mycket bagage och det är viktigt att kunna ta hänsyn till det och vara lyhörd. Därmed behöver vi även utöka vår elevhälsa, säger Anders som själv är legitimerad lärare inom religion, geografi och historia.

Mora gymnasium
På Mora gymnasium råder en öppen atmosfär och man arbetar mycket med värdegrundsfrågor. Medarbetarna försöker ständigt utveckla skolan för att ge eleverna de bästa
tänkbara förutsättningarna för att förverkliga just sina drömmar. Hög kompetens hos lärarkåren samt ett antal förstelärare bidrar till att en hög andel elever når högskolebehörighet.

Mora gymnasium
Kristinebergsgatan 8-10
792 32 Mora
Tel vxl: 0250-260 00
E-post: gymnasieforvaltningen@mora.se
www.moragymnasium.se

www.moragymnasium.se