Goda framtidsutsikter för lärare inom vuxenutbildningen

Publicerad 29 januari 2016
Text: Anette Bodinger

Bengt Jönsson, avdelningschef Vuxenutbildningen, Stockholm. Foto: Fredrik Persson
Bengt Jönsson, avdelningschef Vuxenutbildningen, Stockholm. Foto: Fredrik Persson
Regeringens har föreslagit att alla vuxna ska få rätt till Komvux 2017. Ett förslag som välkomnas av Bengt Jönsson, avdelningschef Vuxenutbildningen, Stockholm.
– All erfarenhet visar på att en gymnasieexamen kraftigt ökar möjligheterna till ett jobb.

Vuxenutbildningen hamnar allt mer i fokus. Ett exempel är regeringens förslag om att alla ska ha livslång rätt till vuxenutbildning. Rätten ska inte bara gälla personer med ofullständig gymnasieutbildning, utan även de som vill komplettera med ytterligare ämnen för att kunna få särskild behörighet till vissa utbildningar på högskolan
– Kunskapskraven på arbetskraften kommer bara att öka framöver och här har vuxenutbildningen en avgörande roll, konstaterar Bengt Jönsson.
Stockholm är av de kommuner i landet som redan avsatt extra medel.
– Vi behöver inte längre göra någon prioritering på grund av knappa resurser, nu har vi möjlighet att ta in alla behöriga som söker.
För Bengt Jönsson och hans verksamhet innebär det att antal nya utmaningar.
– Vi har en situation där det många nyanlända till Sverige. Vuxenutbildningens uppgift är att förkorta vägen för dessa personer ut i arbetslivet. Många har redan en bra utbildning med sig, men de behöver komplettera med svenska språket och kanske även med vissa yrkesdelar.

Goda framtidsutsikter
För lärarna på vuxenutbildningen innebär det att de kommer att möta en lite annan målgrupp än tidigare.
– De kommer dels att möta ny grupp med personer som har bristfälliga kunskaper i svenska språket. De kommer även att möta elever som inte har studerat på många år och en gång i tiden kanske misslyckades med sina gymnasiestudier. Dessa personer kan komma att behöva extra stöd. Därför tror jag att specialpedagogisk lärarkompetens kommer att bli allt viktigare.
De lärare som väljer att göra karriär inom vuxenutbildningen, går enligt Bengt Jönsson en spännande framtid till mötes.
– Det händer mycket på området och arbetsmarknaden är onekligen god. Är det något jag skulle vilja råda någon till i dagsläget så är det att en utbilda sig i svenska som andraspråk. Det är en väldigt bra bas att ha, oavsett ämnesinriktning. De lärare som dessutom kompletterar sin utbildning med specialpedagogisk kompetens och it-kunskaper har verkligen ett gyllene läge.