Presentation

Grillska Gymnasiet – en skola för ett mänskligare samhälle

Publicerad 29 januari 2016

Per Varga, förstelärare med fokus på samhällsengagemang på Grillska Gymnasiet i Örebro. Foto: Alexandra Jansson
Per Varga, förstelärare med fokus på samhällsengagemang på Grillska Gymnasiet i Örebro. Foto: Alexandra Jansson
Grillska Gymnasiet, som är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, är en idéburen friskolestiftelse som ger eleverna en tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Skolans motto lyder Allting som vi vill kan vi göra. Att inspirera eleverna till att nå sin fulla potential med utbildning, utveckling och trygghet är en grundläggande drivkraft.

– Samhällsengagemang är en av grundpelarna i Grillska Gymnasiets pedagogik. För mig som undervisar i samhällskunskap och historia ligger det nära till hands att integrera samhällsengagemang i undervisningen, säger Per Varga, förstelärare med fokus på samhällsengagemang på Grillska Gymnasiet i Örebro.
Som förestelärare är han med och utvecklar en gemensam struktur för samhällskunskapsämnet i stiftelsens sex gymnasieskolor och samhällsengagemanget lokalt på Grillska i Örebro.
– I samverkan med hjälporganisationen Västafrikahjälpen har eleverna exempelvis lärt sig om vilka faktorer som orsakar fattigdom och hur fattigdom kan förebyggas. De har studerat Västafrikas historia och Västafrikahjälpens representanter har föreläst om sitt arbete. Eleverna har själva initierat projekt som bidrar till att minska fattigdomen i regionen, säger Per Varga.

Personlig utveckling
Han trivs med rektorernas förtroende för lärarnas erfarenhet och kompetens. Den demokratiska värdegrunden är både uttalad och påtaglig och samverkan med kollegorna är mycket god.
– Ett tydligt förhållningssätt här på Grillska är att elevernas personliga utveckling och kunskapsutveckling går hand i hand. Vi arbetar aktivt med att stärka elevernas självförtroende, vilket i sin tur ofta gör att de blommar ut i sin kunskapsinhämtning, säger Per Varga.
Louise Jakobsson är lärare i spanska och engelska och förstelärare med fokus på verklighetsnära utbildning på Grillska Gymnasiet i Västerås. Hon brinner för att implementera ett verklighetsnära och mer praktiskt arbetssätt som bättre rustar eleverna för livet utanför skolan. Genom att använda språket i mer verkliga situationer, som för ett reportage i en reseblogg, blir lärandet mer effektivt och meningsfullt. Längre arbetspass, som alltid tillämpas på Grillska för att efterlikna en arbetsdag, möjliggör också innovativa arbetsformer.
– Det finns en risk i språkundervisning att fokus hamnar på grammatik och enskilda ord som blir svåra att använda i verkligheten. Genom att använda autentiskt material som musik, tidningsartiklar och Youtubeklipp i undervisningen stimuleras elevernas motivation, med en tydlig koppling till språkets praktiska tillämpning, säger Louise Jakobsson.

Mångfald uppmuntras
En faktor som bidrar till hennes trivsel är lärarnas och rektorernas starka engagemang för eleverna, undervisningen och skolan. Nära lärarsamverkan över ämnesgränserna hör till vardagen.
– Olikhet och mångfald uppmuntras, våra skolor präglas av en tillåtande atmosfär. Egna initiativ uppmuntras, jag har exempelvis tagit initiativ och varit med och arrangerat en ämnesöverskridande internationell vecka, säger Louise Jakobsson.

Idéburen skola
– Jag har arbetat på skolan sedan 2009 och trivs med att arbeta på en idéburen stiftelse. Stadsmissionens värderingar överensstämmer med mina, säger Erika Bosta, rektor på Grillska Gymnasiet Sundbyberg, stiftelsens minsta skola med 130 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Efter många år i restaurangbranschen utbildade hon sig till yrkeslärare. På Grillska Gymnasiet har Erika Bosta också stimulerats till sitt nästa karriärsteg: att utbilda sig till rektor.
– Vi har många elever som inte är särskilt studiemotiverade. Ett av våra viktigaste uppdrag är att på olika sätt stötta dem genom sina år på gymnasiet. Min ledarstil är inkluderande och baseras på en nära daglig kontakt med lärare och elever. Jag befinner mig mycket ute i verksamheten och alla är alltid välkomna till mig med frågor och funderingar. Det är viktigt att skapa en miljö där det är högt i tak och som främjar egna initiativ. Vi arbetar i team för att ständigt utveckla undervisningen och skolan säger Erika Bosta.

Likvärdig skola
– En hjärtefråga på våra skolor är alla elevers möjlighet att lyckas. Tidigare har elever i behov av extra hjälp ofta fått speciallärarundervisning i mindre grupper. Vår ambition är istället att eleverna ska få det stöd de behöver direkt i klassrummet, säger Josefin Thelin, lärare i foto och religion och förstelärare inom inkludering och måluppfyllelse på Grillska Gymnasiet i Stockholm.
Som förstelärare utbildar hon sina kollegor i inkludering genom att implementera de senaste forskningsrönen på området i den ordinarie undervisningen.
– Elever som har svårigheter med traditionell inlärning fångar mitt intresse. Det överensstämmer väl med Stadsmissionens värdegrund. Vi vill forma eleverna till goda medborgare som känner sig själva. Det handlar om att ge varje elev möjlighet att tillgodogöra sig kunskap på det sätt som passar dem bäst, säger Josefin Thelin.

Grillska Gymnasiet
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som utbildar unga och vuxna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Totalt studerar 2 300 studerande på stiftelsens skolor vilket gör den till Sveriges största fristående, idéburna skolverksamhet. Skolan är medlem i Idéburna Skolors Riksförbund.

www.grillska.se
www.stadsmissionen.se/skola

www.grillska.se