Kollegialt lärande – nyckelkompetens för framtidens gymnasielärare

Publicerad 29 januari 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Ulrica Zwenger

Jan Holmquist, gymnasiedirektör på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Jan Holmquist, gymnasiedirektör på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
– En viktig kompetens för framtidens gymnasielärare är kollegialt lärande. För att kunna hålla en hög kvalitet måste vi dela kunskap och tillsammans utveckla undervisningen, säger Jan Holmquist, gymnasiedirektör på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Mindre administrativ börda, trevlig arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning. Det är Jan Holmquists recept för att höja gymnasieläraryrkets attraktivitet och få fler att söka sig till lärarutbildningarna.
– Generellt sett handlar det om att tillhandahålla en trevlig arbetsmiljö, ett bra ledarskap och en god lön. Något som jag tycker vi kommit ganska långt med inom Stockholms utbildningsförvaltning. Här finns bland annat ett rikt utbud av olika slags kompetensutveckling. En bra grogrund för lärare som vill framåt.
Viktigt är också, menar Jan Holmquist, att lärarna kan ägna sin tid åt vad de är till för: undervisning. För att främja det pågår det just nu ett digitaliseringsarbete inom utbildningsförvaltningen som bland annat syftar till att förenkla lärarnas administrativa rutiner.
– På gymnasiet har vi skapat en organisation där vi tydligt lyft ut de administrativa arbetsuppgifterna på skolledarnivå och tillsatt administrativa chefer. Än så länge märks effekterna främst på rektorsnivå men på sikt ska digitaliseringsarbetet underlätta administrationen även för lärarna.

Åter i topp
När det gäller framtidens gymnasieskola hoppas Jan Holmquist på att Sverige snart ska lyckas vända den negativa trenden när det gäller elevernas kunskapsutveckling. Nyckeln dit, menar han, är goda lärare och ett ledarskap som fokuserar på undervisning och dess processer.
– Idag verkar de flesta människor i samhället vara överens om att lärarjobbet är ett av världens viktigaste jobb. Den officiella statusen har dock inte lyckats hänga med i det resonemanget. En grupp som däremot hängt med är eleverna, undersökning efter undersökning visar att de skattar sina lärare mycket högt. I morgondagens gymnasieskola hoppas jag att Sverige åter närmar sig toppen i OECD:s ranking och att lärarna har den höga status de förtjänar att ha i samhället.