Presentation

Lapplands Kommunalförbund flyttar kunskap – inte människor

Publicerad 29 januari 2016

Monica Lundkvist, chef för Lapplands Lärcentra, Bert-Olov Ström, gymnasiechef och Caroline Johansson, personalstrateg på Lapplands Kommunalförbund. Foto: Tor Lundberg Tuorda
Monica Lundkvist, chef för Lapplands Lärcentra, Bert-Olov Ström, gymnasiechef och Caroline Johansson, personalstrateg på Lapplands Kommunalförbund. Foto: Tor Lundberg Tuorda
Lapplands Kommunalförbund är den gemensamma gymnasie- och vuxen­utbildnings­organisa­tionen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Med hjälp av bland annat distansundervisning kan elever och studenter erbjudas ett stort utbildningsutbud. Grundtanken är att flytta kunskap i stället för människor.

Sedan sex år tillbaka ansvarar Lapplands Kommunalförbund, under det gemensamma namnet Lapplands Gymnasium, för driften och den pedagogiska verksamheten vid gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. En bärande idé är att verksamheten, genom bruket av distansöverbryggande teknik, ska erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt på alla fyra orter.
– Klassrummen har utvidgats från att vara fysiska rum där både lärare och elever befinner sig, till att vara virtuella läroplatser, säger Bert-Olov Ström, gymnasiechef.
Två av grundtankarna bakom den gemensamma gymnasieorganisationen är dels att kunna erbjuda ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet, dels att flytta kunskap i stället för människor. För lärarna innebär den här typen av blandad undervisningsform ett litet nytt tänk.
– Vi är förstås beroende av att tekniken fungerar klockrent. De flesta lärare klarar störningar på ett bra sätt, men det bygger på att du har struktur, bra planering och reservalternativ i form av exempelvis inspelade föreläsningar att ta till när tekniken sviker, säger Bert-Olov Ström.

Vuxenutbildning
Lapplands Lärcentra är på motsvarande sätt den gemensamma organisationen för vuxenutbildning för de fyra kommunerna.
– Vi erbjuder efterfrågestyrd utbildning, alltifrån SFI och grundläggande vuxenutbildning till yrkeshögskola och högskoleutbildningar. Det innebär att vi har en flexibel verksamhet som förändras hela tiden. Utmaningen för våra lärare är att vara kreativa och arbeta med alla olika undervisningsformer som står till buds, säger Monica Lundkvist, chef för Lapplands Lärcentra.
En annan utmaning som hela skolverksamheten står inför är att 25 procent av alla lärare kommer att gå i pension inom en femårsperiod. Caroline Johansson, personalstrateg på Lapplands Kommunalförbund driver ett projekt som ska locka fler lärare till Lappland.
– Vi bor i en region som är väldigt expansiv och har därför inte alltid tillgång till människor som kan fylla luckorna. Därför behöver vi söka lärare även från andra delar av landet. För att klara återväxten är det också viktigt att vi får fler som utbildar sig till lärare. Alla trendanalyser visar samma sak: Lärare är ett framtidsyrke, vill du ha jobb inom fem år så utbilda dig till lärare!

Hög ambitionsnivå
Den som väljer att arbeta inom Lapplands Kommunalförbund, antingen på Lapplands Gymnasium eller Lapplands Lärcentra möter en ung organisation som vill framåt.
– Vi har höga ambitioner vad gäller resultat och måluppfyllelse. För att trivas hos oss ska man vara intresserad av att utnyttja de möjligheter som ny teknik erbjuder. Vi vill ha lärare som har ett driv, människor med egen propeller och ambitioner att utveckla undervisningsverksamheten. Det är fullt tillåtet att köra i diket ibland, det är också en lärdom, fastslår Bert-Olov Ström.

Expansiv region
Monica Lundkvist poängterar att regionen präglas av tillväxt i många olika branscher.
– Vi upplever en boom inte minst inom besöksnäring, gruv- och rymdindustri. Spännande är också att vi kommer att få nya skolor i Gällivare och Kiruna, där ju hela stadskärnor nu flyttas. Det händer enormt mycket vilket skapar stora och spännande möjligheter för nyfikna och intresserade lärare.
Under den gångna hösten har Lapplands Kommunalförbund startat ett stort projekt, med stöd av Vinnova, som handlar om att utveckla fjärrundervisningen. Något som Bert-Olov hoppas ska leda till en gymnasieskola som är mer oberoende av tid och rum.
– Om tio år hoppas jag att vi bidragit till ett övergripande nytt sätt att se på lärandet. Dagens skola handlar mer om att du ska vara på plats än att du ska lära dig något. Vi vill vara med och förändra och förnya tankarna på hur lärande går till. Min förhoppning är att vi då har legitimerade och behöriga lärare som ligger i framkant både vad gäller pedagogik, metodik och utveckling av lärande med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Lapplands Kommunalförbund
Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 kvadratkilometer. Under 2010 bildades Lapplands Lärcentra och Lapplands Gymnasium – de fyra kommunernas organisationer för vuxenutbildning och gymnasieskola, de utgör båda enheter organiserade under Lapplands Kommunalförbund.

Lapplands kommunalförbund kansli
Bergmästaregatan 8
981 85 Kiruna
Tel: 0722-160 160
www.lapplands.se

www.lapplands.se