Presentation

Lyckade satsningar i gymnasieförbund

Publicerad 29 januari 2016

Jonas Hallén och Anders Gustafsson. Foto: Pierre Eklund
Jonas Hallén och Anders Gustafsson. Foto: Pierre Eklund
Kalmarsunds gymnasieförbunds satsningar på digitalisering samt meritering av lärare har slagit väl ut. Elevantalet ökar och förbundet kan erbjuda stora valmöjligheter för elever samt kompetens- och karriärutveckling för lärare.

Sommaren 2015 var det 20 år sedan Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommun bildade Kalmarsunds gymnasieförbund, som är det äldsta gymnasieförbundet i Sverige. Totalt har förbundet drygt 3 000 gymnasieelever, och trots en allt hårdare konkurrens ökar elevantalet. Många av dem som söker sig till skolorna kommer dessutom från kommuner som inte är anslutna till förbundet.
– De senaste två åren har inflödet av nya elever till gymnasieförbundet varit mycket bra. Den stora fördelen med förbundet är våra muskler. Med många duktiga lärare och ett stort utbud av program och kurser ges stora möjligheter till både elever och lärare, säger Jonas Hallén, rektor för naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan i Kalmar.
De senaste åren har förbundet arbetat framgångsrikt med en digital satsning för att ge lärarna fler verktyg i undervisningen, och varje elev har utrustats med en dator.
– Vi arbetar mer hands-on med större fokus på vad som händer i klassrummet. Stor vikt läggs på det kollegiala samtalet och samverkan i och mellan arbetslag och skolor. Våra särskilt yrkesskickliga lärare har också en extra viktig roll att driva utvecklingen framåt.

Satsning på lärarmeritering
För att säkerställa att meriteringen håller en hög kvalité har förbundet tagit hjälp av en extern examinator, Arete Meritering, som bedömer och dokumenterar yrkesskicklighet. Anders Gustafsson, som undervisar i matematik och fysik vid Jenny Nyströmsskolan, är en av cirka 30 lärare som i förbundet förordnats som särskilt yrkesskickliga lärare, så kallade förstelärare.
– För mig har det varit en nytändning i arbetet att bli meriterad. Att förbundet har så många yrkesskickliga lärare är också en kvalitetsstämpel. Vårt arbetssätt bygger på forskningsmässiga grunder, och genom att medverka i exempelvis Matematiklyftet kan vi utveckla vår undervisning.
Anders, som anser att läraryrket är ett roligt och stimulerande arbete, berättar att han och hans kollegor har tillgång till väl utrustade lokaler.
– Vi har mycket material och utrustning av bra kvalité, vilket innebär få begränsningar i undervisningen.

Kalmarsunds gymnasieförbund
• Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995.
• Gymnasieförbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
• Det finns cirka 3 250 elever inom gymnasieskolan och ungefär 1 000 studerande inom kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 540 tillsvidareanställda.

Kalmarsunds gymnasieförbund
Förbundskontoret
Postadress: Box 865
391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 15 00
www.gyf.se

www.gyf.se