Presentation

Mjölby gymnasium siktar högt och stimulerar till utveckling

Publicerad 29 januari 2016

Mjölby gymnasium

Mjölby gymnasium ger goda förutsättningar för lärare att driva pedagogisk utveckling i framkant och samtidigt utvecklas professionellt. Här får samtliga lärare en gedigen verktygslåda som stöttar dem i det pedagogiska arbetet. Mjölby gymnasium har höga ambitioner och söker lärare med högt ställda förväntningar.

– Vi har en gemensam pedagogisk grundsyn med en tydlig bild av hur vi vill att det pedagogiska ledarskapet ska fungera. Rektor driver det pedagogiska utvecklingsarbetet och har först och främst fokus på hur undervisningen fungerar och hur den kan utvecklas, säger Pär Palmgren, gymnasiechef i Mjölby kommun.
Hösten 2015 inledde Mjölby gymnasium en långsiktig och omfattande satsning på mentorskap och coaching i samarbete med London Centre for Leadership in Learning. Satsningen ger lärarna en konkret verktygslåda i form av en beprövad metod som utvecklar det kollegiala lärandet. Satsningen följs upp i samverkan med Linnéuniversitetet och stimulerar lärarnas gemensamma utvecklingskraft på ett metodiskt och strukturerat sätt.
– Vi har även utvecklat ett ambitiöst program för lärares introduktionsår med en specialutbildad mentor som stöd. De första åren som nyutexaminerad lärare är ofta intensiva. Genom att erbjuda erfarna mentorer bidrar vi till att ge lärare en bra start på karriären. Introduktionsåret ger dem utrymme att landa och komma in i lärarrollen, säger Pär Palmgren.

Tydliga och förtroendefulla lärare
Kommunikationerna till Mjölby är mycket goda, vilket gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare för lärare från hela Östergötlands län. Gymnasiet har dessutom ett lokalt arbetstidsavtal som innebär något mindre reglerad arbetstid, vilket baseras på förtroende och eget ansvar från lärarna.
– Vi söker lärare med goda ämneskunskaper och en bred arsenal av metoder som väcker lust och intresse för lärande. Lärare som söker sig till oss har höga förväntningar och inställningen att alla elever kan och vill lära sig. Vi värdesätter lärare som är tydliga ledare och skapar förtroendefulla relationer till sina elever, säger Pär Palmgren.

Mjölby gymnasium
Mjölby gymnasium består av två gymnasieskolor, Kungshögaskolan och Dackeskolan. Vår verksamhet präglas av effektiv samordning, trots en stor bredd med 22 olika gymnasieprogram. Som lärare i Mjölby kommun har du flera olika karriärvägar. Många duktiga lärare har valt att utvecklas till skolledare, specialister, förstelärare eller forskare.

Pär Palmgren, chef gymnasie- och vuxenutbildningen, Mjölby
Tel: 0142-850 17
Mobil: 070-257 32 66
E-post: Par.Palmgren@mjolby.se
www.mjolby.se

Mjolby_logo_4f