Presentation

Samverkan – grundbult för gymnasiet i Karlskoga–Degerfors

Publicerad 29 januari 2016

Eje Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Jan Strid, förvaltningschef och Charlie Jarl, datalärare. Foto: Lasse Persson
Eje Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Jan Strid, förvaltningschef och Charlie Jarl, datalärare. Foto: Lasse Persson
Degerfors och Karlskoga kommun har sedan 2011 en gemensam nämnd för gymnasieskolan. Samverkan är en viktig grundbult i verksamheten.
– Man behöver inte alltid åka på kurs för att lära sig, vi kan lära av varandra, säger Jan Strid, förvaltningschef.

De värmländska kommunerna Degerfors och Karlskoga samverkar sedan fem år tillbaka i utbildningsfrågor. Den gemensamma satsningen har resulterat i en attraktiv skola och ett väl anpassat utbildningsutbud med hög kvalitet.
– Vi vill skapa en bra skola där eleverna kan komma så långt som de vill, trivs och mår bra. Här har vi kommit en bra bit på väg, säger Jan Strid, förvaltningschef.
För att ytterligare stärka verksamheten sjösätts i dagarna en uthållig skol­utvecklingsstruktur där förvaltning, politik och fackförbund tillsammans med lärare och annan personal gemensamt ska utveckla ett strukturerat och hållbart kollegialt lärande.
– Våra medarbetare har hög kompetens inom en rad olika ämnen och specialiteter. Den kunskapen vill vi ta vara på och sprida vidare i organisationen, säger Jan Strid.

Lyhörd organisation
Möckelngymnasiet är det gemensamma gymnasiet i Karlskoga och Degerfors kommuner. I Karlskoga är skolan relativt nybyggd. Eje Johansson, lärare i samhällskunskap och historia med placering i arbetslaget Vård och omsorg, konstaterar att det var några kämpiga år när skolan byggdes om, men att det var värt besväret.
– Skolan har efter tre år börjat hitta sin form. Vi har ett välutrustat gymnasium som möjliggör användandet av interaktiva verktyg i undervisningen. Det finns också en stor lyhördhet från ledningens sida vilket skapar bra grogrund för oss lärare att kunna påverka utvecklingen av verksamheten.
Ett bevis på att skolan börjat hitta sin form är att de flesta elever som har en examen från skolans teknik- eller vårdcollege får jobb efter avslutad utbildning.
– Nu gäller det att fortsätta utveckla verksamheten och skapa en modern utbildning som är anpassad för morgondagens elever och lärare, säger Charlie Jarl, datalärare.

Möckelngymnasiet Karlskoga – Degerfors
Gymnasieutbildningen i Karlskoga och Degerfors bedrivs av den gemensamma gymnasieförvaltningen för de båda kommunerna. Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasie­särskola, särvux, vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, samhällsorientering, lärcentrum samt yrkeshögskoleutbildning. Gymnasieutbildningen bedrivs på båda orter, här studerar cirka 1100 elever fördelade på 14 nationella program och fem introduktionsprogram.

Möckelngymnasiet Degerfors
Parkgatan 2
693 80 Degerfors

Möckelngymnasiet Karlskoga
Mårbackavägen 7
691 83 Karlskoga

Tel: 0586-610 00
www.mockelngymnasiet.se

www.mockelngymnasiet.se