Presentation

Satsar gemensamt på framtidens utbildning i Hälsingland

Publicerad 29 januari 2016

Malin Ungh är lärare på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och Joakim Gunneriusson är lärare på Staffangymnasiet i Söderhamn. Foto: Johanna Syrén
Malin Ungh är lärare på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och Joakim Gunneriusson är lärare på Staffangymnasiet i Söderhamn. Foto: Johanna Syrén
Kommunerna i Hälsingland har samverkat länge när det gäller vuxenutbildningen. Nu har man inkluderat även gymnasieskolan och formaliserat det fördjupade samarbetet genom bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund. Lärarna välkomnar förändringen.

Målsättningarna med det nybildade kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund, där Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn ingår, är flera.
– Vi vill framför allt kunna erbjuda unga och vuxna högkvalitativ utbildning i kommunen och närområdet. Med samverkan mellan kommunerna är förutsättningarna för att behålla program och inriktningar större. Samtidigt ökar möjligheterna att starta nya efterfrågade utbildningar och inriktningar, säger förbundschef Thomas Winqvist.
Malin Ungh är lärare i religion och historia på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Det nya utbildningsförbundet behövs, menar hon.
– Vi får ett större utbud och kan samarbeta mer. Genom att skapa bra pedagogiska forum där vi kan bolla idéer kan vi hitta nya vägar för att få elever att stanna kvar i regionen.
Malin får medhåll av Joakim Gunneriusson som arbetar som lärare i matematik, fysik och teknik på Staffangymnasiet i Söderhamn.
– Jag deltog nyligen i Skolverkets Matematiklyft tillsammans med alla matematiklärare i utbildningsförbundet. Det är roligt att dela erfarenheter med kollegor från andra skolor och utveckla matematikundervisningen tillsammans. En annan positiv sida med det nya förbundet är att vi nu har ett styre som är helt fokuserat på gymnasiet, och det känns bra, tillägger Joakim.

Roligt att gå till jobbet
Malin Ungh har arbetat på Torsbergsgymnasiet sedan 2003. Dessförinnan jobbade hon som vikarie på Gärdesskolan i Bollnäs och i Ovanåkers kommun.
– Jag har själv gått som elev på Torsberg och alltid velat bli gymnasielärare. Här trivs jag oerhört bra tillsammans med både elever och kollegor. Eleverna är unga vuxna människor på väg in i vuxenlivet och det är fantastiskt att få möta dem och höra hur de tänker och diskuterar. Samtidigt har jag lärarkollegor som är framåt och ser möjligheter. De vill verkligen utvecklas och jobba för elevernas bästa.
Både Malin och Joakim understryker att det är roligt att gå till jobbet på morgonen.
– Jag var 27 år när jag blev fast anställd på Staffangymnasiet. Det är ganska ungt, men alla arbetskamrater tog verkligen emot mig och hjälpte mig. Jag trivs oerhört bra med kollegiet. Det är en trevlig och familjär stämning på skolan, bland både medarbetare och elever. Personligen tycker jag också att det är fantastiskt att bo i regionen. Man har ju en fritid också. Staffangymnasiet behöver rekrytera fler lärare, framför allt inom de naturvetenskapliga ämnena. Så har du den utbildningen och vill bo i Hälsingland så har du en väldigt ljus framtid, framhåller Joakim.

Finns alltid fortbildningsmöjligheter
Både Malin och Joakim är förstelärare och handledare för lärarstudenter.
– Historiskt har det väl funnits en uppfattning om att läraryrket inte erbjuder så mycket karriärmöjligheter, men det håller jag inte med om. Jag är inne på mitt tredje år nu som förstelärare, och det innebär en rolig push. Du får lite andra arbetsuppgifter. Jag har bland annat varit med och tagit fram en framtidsvision för Staffangymnasiet med planer för hur vi ska förbättra undervisningen. Så jag känner absolut inte att jag har stått stilla i sju år, säger Joakim.
– Även om du inte är förstelärare så finns det alltid fortbildningsmöjligheter genom olika kurser, tillägger Malin.

Studiemotiverade elever
Marie Barton arbetar som lärare i svenska 2 vid Vuxenutbildningen IM Språk i Nordanstig. Marie har alltid sett utvecklingsmöjligheter inom läraryrket, säger hon.
– Jag jobbade på en vanlig grundskola tidigare och blev uppringd av rektorn för vuxenutbildningen i kommunen och tillfrågad om jag var intresserad av jobba med vuxna invandrare. Jag tackade ja och jobbade i fyra år med vuxna med annat språk. De senaste fyra och ett halvt åren har jag jobbat med ungdomar mellan 16 och 20 år som har ett annat förstaspråk.
Nordanstig och flera andra kommuner i Hälsingland har tagit emot ett stort antal flyktingar och invandrare, så behovet av lärare i svenska som andraspråk är stort.
– Jobbet är väldigt stimulerande. Många av eleverna har inte haft någon bra skolgång tidigare och törstar efter kunskap. Så jag har väldigt studiemotiverade elever, vilket är fantastiskt roligt. Och det är intressant och lärorik också eftersom du möter människor från olika kulturer, berättar Marie.

Marie Barton arbetar som lärare i svenska 2 vid Vuxenutbildningen IM Språk i Nordanstig.
Marie Barton arbetar som lärare i svenska 2 vid Vuxenutbildningen IM Språk i Nordanstig.
Hälsinglands Utbildningsförbund
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett nybildat kommunalförbund bildat av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Utbildningsförbundet trädde i kraft den 1 januari 2015 och tog över ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildningen för de tre kommunerna i augusti 2015. Under våren 2016 blir det möjligt för eleverna att söka till utbildningarna i Hälsinglands Utbildningsförbund och hösten 2016 startar eleverna sina gymnasie- och vuxenutbildningar vid lärcentra inom det nya kommunalförbundet.

Hälsinglands Utbildningsförbund
Besök: Collinigatan 12, Bollnäs
Postadress: 821 80 Bollnäs
Tel: 010-454 10 00
E-post: info@hufb.se
www.hufb.se

www.hufb.se