Tydliga visioner och mål gör ledarskapet framgångsrikt

Publicerad 29 januari 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Samer Malko

Susann Jungåker, rektor och vd på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje.
Susann Jungåker, rektor och vd på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje.
Att bli rektor är en karriärutvecklingsmöjlighet som lockar många lärare. Susann Jungåker, som är rektor på Mälardalens tekniska gymnasium och av Lärarförbundet utsetts till årets innovativa skol­ledare 2015, betraktar en ökad tonvikt på det pedagogiska ledarskapet som en förutsättning för rektorsyrkets attraktivitet.

Susann Jungåker, som är gymnasielärare i fysik, kemi och matematik, har på senare år gjort karriär som skolledare. Hon var bland annat rektor på NTI-gymnasiet och verksamhetschef på Academedia innan hon 2011 blev rektor och vd på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje.
– För mig, som brinner för att utveckla skolverksamheten, är rektorsyrket optimalt. För att rektorsyrket ska attrahera rätt typ av lärare framöver är det viktigt att bilden av yrket förändras. I dagsläget associerar många lärare rektorsyrke med mycket administration och relativt lite tid för pedagogiskt ledarskap. Många har också en känsla av att yrket är komplext och svårt. Rektorns viktigaste uppgift bör vara att leda skolans pedagogiska utvecklingsarbete snarare än att ägna sig åt ekonomi och administration. Det kan innebära att rektorer i framtiden kan behöva mer administrativ avlastning, säger Susann Jungåker.

Våga vara en tydlig ledare
En avgörande framgångsfaktor för rektorer är, enligt Susann Jungåker, förmågan att leda ett kontinuerligt förbättringsarbete som engagerar och skapar delaktighet i hela personalgruppen. Själv har hon valt att tillämpa organisationsutvecklingsfilosofin Lean, som effektiviserar hela organisationen samt bidrar till att lärarna kan ägna mer tid åt undervisning. Lean gör dem dessutom mer delaktiga i verksamhetens utveckling.
– Rektorer måste verkligen våga vara ledare som kan kommunicera en inspirerande vision med tydliga mål. I skolans värld är det lätt att organisationen utvecklas i olika riktningar. Då är det viktigare än någonsin att rektorn konsekvent håller sig till de visioner och mål som tidigare formulerats. De bör inte tveka att implementera moderna ledarskaps- och organisationsutvecklingsteorier i skolans värld. Det är också viktigt att följa upp de satsningar som genomförs så lärarna känner att deras insats gör skillnad. Våga ställa höga krav och ha höga förväntningar på medarbetarna, säger Susann Jungåker.