Presentation

Utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig kompetensutveckling på Komvux Stockholm

Publicerad 29 januari 2016

Clas Virén, lärare i svenska och engelska på Lärvux i Stockholm och Saga Östmar, lärare i svenska som andraspråk och förstelärare på Åsö Vuxengymnasium. Foto: Johan Marklund
Clas Virén, lärare i svenska och engelska på Lärvux i Stockholm och Saga Östmar, lärare i svenska som andraspråk och förstelärare på Åsö Vuxengymnasium. Foto: Johan Marklund
Saga Östmar, lärare i svenska som andraspråk och förstelärare, har arbetat på Åsö Vuxengymnasium sedan år 2000. Eftersom hon ständigt erbjuds nya utvecklingsmöjligheter har hon aldrig haft någon tanke på att byta arbetsgivare. En av de främsta fördelarna med arbetet är mötet och dialogen med eleverna, som representerar många länder och kulturer.

Åsö Vuxengymnasium är Stockholms största vuxenutbildningsanordnare med cirka 6 000 studerande varje år. Här erbjuds utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkeshögskoleutbildningar. Ett skäl till att Saga Östmar trivs så bra på jobbet är hennes erfarna och stöttande chefer, som har lärarbakgrund och dessutom tidigare har undervisat på Komvuxnivå. Det ger dem en god förståelse för och insikt i lärarnas vardag.
– Jag har också förmånen att omges av kompetenta, drivna och engagerade kollegor, jag har alltid någon att diskutera med och inspireras av. Sammanhållningen mellan oss kollegor är god och vi bidrar i hög grad till varandras professionella utveckling, säger Saga Östmar.

Nordiska samarbetsprojekt
Under sina hittills drygt femton år på Åsö Vuxengymnasium har Saga Östmar utvecklats professionellt på många sätt. Hon har deltagit i flera nordiska samarbetsprojekt och har bland annat gjort studiebesök hos vuxenutbildare i Kanada. Hon har i många år fortbildat sig parallellt med lärarjobbet, bland annat via Lärarlyftet och har även deltagit i utvecklingsprojekt i Utbildningsförvaltningens regi, bland annat med fokus på läsförståelse.
– Skolledningen är överlag positivt inställd till lärare som vill utvecklas och fortbilda sig. När möjligheten att bli förstelärare dök upp valde jag att ansöka eftersom jag är knuten till lärarutbildningen vid Mälardalens högskola och även har studerat mycket vid sidan av jobbet. Förstelärartjänsten ger mig en möjlighet att arbeta mer med kompetensutveckling tillsammans med mina kollegor. Jag har bland annat arbetat med språkutveckling inom matematiken och ingår i en grupp med andra förstelärare, kring språkutveckling inom vårdutbildningen, samhällsvetenskap och naturvetenskap, säger Saga Östmar.

Små elevgrupper och ständig utveckling
– Jag är högstadielärare och arbetade i nio år på en högstadieskola innan jag sökte mig till Lärvux. Jag bytte från högstadiet till vuxenutbildning eftersom jag hade läst ett par kurser i specialpedagogik och ville utveckla min kompetens på området, säger Clas Virén, som sedan åtta år tillbaks är lärare i svenska och engelska på Lärvux i Stockholm.
Lärvux erbjuder studier på grundskolenivå för studerande över 20 år med långsamt lärande. På Lärvux ges eleverna möjlighet att utveckla nya kunskaper och förmågor. Elevgrupperna är mindre än på andra skolor inom vuxenutbildningen och eleverna ges tillgång till specialpedagogiska resurser, både i form av digitala hjälpmedel och lärare med specialpedagogisk specialistkompetens.
– Lärvux karakteriseras av ett trevligt arbetsklimat där det är högt i tak och goda utvecklingsmöjligheter för lärare som är intresserade av att fördjupa sig med fokus på specialpedagogik. Här finns mycket specialpedagogisk kompetens samlad under ett tak, vilket gör att jag ständigt utvecklas och stärker min kompetens, säger Clas Virén.
I de små undervisningsgrupperna, som ofta består av mellan tre och åtta elever, har han möjlighet att gå på djupet med elevernas inlärning.

Specialpedagogisk kompetens
En faktor som gör att han trivs med att arbeta inom Lärvux är just vuxenperspektivet, att få arbeta med vuxna elever vars livserfarenhet ofta är en tillgång i undervisningen. Att få tillämpa ett specialpedagogiskt förhållningssätt som utgår från individen som en helhet känns också givande. Clas Virén har gått en gruppledarutbildning i Stockholms stads regi och har också valt att engagera sig i Lärvux utvecklingsgrupp samt i en nystartad grupp som på förvaltningsnivå utvecklar läraruppdraget inom vuxenutbildningen.
– Jag gillar att jobba med utvecklingsfrågor, både att utveckla verksamheten på Lärvux och den specialpedagogiska verksamheten överlag inom vuxenutbildningen. I min nuvarande lärarroll ges jag möjligheter att engagera mig på olika sätt vid sidan av undervisningen. Jag går dessutom kontinuerligt olika fortbildningskurser. Lärvux ledning satsar mycket på kompetensutveckling, individuellt och i grupp, säger Clas Virén.

Vuxenutbildningen i Stockholms stad
Vuxenutbildningen i Stockholms stad kännetecknas av mångfald, ett brett utbud av skolor och inriktningar, en engagerad lärarkår och hög kompetens. 2016 införs Skolplattformen, ett modernt it-baserat verksamhetsstöd som förser stadens skolor med nya pedagogiska verktyg och effektiva administrativa rutiner. Under 2015 har 23 500 studerande läst på Komvux. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
www.stockholm.se/vux

www.stockholm.se/vux