Presentation

Vimmerby kommuns skolor satsar på ständig utveckling

Publicerad 29 januari 2016

Foto: Vimmerby gymnasium
Foto: Vimmerby gymnasium
Skolorna i Vimmerby kommun präglas av en nära samverkan, lugna miljöer med studiero, utvecklingsmöjligheter för lärare, möjligheter till internationella utbyten och gedigna fortbildningssatsningar.

Paula Jansson, som är lärare i tyska och svenska och förstelärare på Vimmerby gymnasium, är projektledare för skolutvecklingsprojektet, en långsiktig satsning på kvalificerad kompetensutveckling för gymnasielärare.
– Inom ramen för skolutvecklingsprojektet läser vi lärare 2,5 högskolepoäng på distans per termin. Det primära målet är att stärka elevernas måluppfyllelse, men även att öka samarbetet mellan olika personalgrupper på skolan, säger Paula Jansson.
Hon har varit projektledare för Introduktionsveckan, en strukturerad satsning som erbjuder samtliga förstaårselever på gymnasiet en genomtänkt introduktion som ger dem en bra start på sin gymnasietid.
– Mitt jobb är utmanande och ger stort utrymme för egna initiativ. Jag har även deltagit i skolans likabehandlingsgrupp med kuratorer, skolledning och lärare. Likabehandlingsarbetet ger en lugn och trygg arbetsmiljö och studiero för eleverna, säger Paula Jansson.
Vimmerby gymnasiums lärare kan även delta i internationella utbyten. Några av Paula Janssons kollegor har besökt skolor och utbytt erfarenheter med lärare i bland annat Storbritannien, Frankrike, Irland och Finland.

Stimulerande för lärare
– På Lärcenter samlas yrkesutbildningar, Komvux, SFI, Särvux, Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Arbetsförmedlingen under samma tak. Det skapar trygghet och underlättar verksamhetsöverskridande samverkan, säger Solbritt Jonasson, lärare i psykologi och vård och omsorg på Vimmerby Lärcenter.
Lärcenters flexibla och individuellt utformade utbildningsupplägg utformas utifrån elevens förutsättningar och behov. Lärcenter är även en stimulerande miljö för lärare. Här välkomnas egna initiativ och många lärare deltar i utvecklings- och fortbildningsprojekt. Solbritt Jonasson har exempelvis besökt skolor och arrangerat praktikmöjligheter för sina omvårdnadselever i Kenya.
– Vimmerby är en lagom stor skolkommun med ett bra nätverkande. Jag har exempelvis mycket god kontakt med cheferna inom äldreomsorgen, där många vård- och omsorgselever praktiserar. På Lärcenter utvecklas jag genom de uppdrags- och distansutbildningar vi erbjuder, säger Solbritt Jonasson.

Vimmerby kommun
I Vimmerby kommun arbetar cirka 1 600 medarbetare för att ge bästa tänkbara service och omsorg till våra drygt 15 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.
www.vimmerby.se

www.vimmerby.se