Medie- och informationskunnighet skyddar unga på nätet

Publicerad 2 maj 2017
Text: Anette Bodinger, Foto: Anna-Lena Ahlström

Helena Dal, verksamhetschef på Statens medieråd.
Helena Dal, verksamhetschef på Statens medieråd.
Medie- och informationskunnighet blir allt viktigare i dagens medielandskap. Statens medieråd har tagit fram ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och relationer på nätet.

Nästan alla skolungdomar använder internet, en växande andel gör det dagligen. För att stärka barn och unga som medvetna mediekonsumenter har Statens medieråd tagit fram olika utbildningspaket inom ämnet medie- och informationskunnighet, MIK.
– Den digitala utvecklingen har lett fram till ett medielandskap som kräver ett kritiskt förhållningssätt till det medie­innehåll vi möter varje dag, säger Helena Dal, verksamhetschef på Statens medieråd.
”MIK för mig” är ett digitalt verktyg som riktar sig till lärare och bibliotekarier och innehåller övningar och färdiga lektioner om allt från näthat och sociala medier till anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
– Materialet kan till exempel användas för att driva ett utvecklingsarbete kring informationskunnighet bland skolans lärare för att i nästa steg föras ut till eleverna. Det kan förstås även användas direkt i undervisningen, säger Helena Dal.
Verktyget har funnits sedan 2014, nytt för i år är en uppdaterad version med ny design och struktur.
– Nya MIK för mig har en modulär uppbyggnad och innehåller både delar med fördjupning och färdigt material som knyter an till kurs- och läroplaner i svenska, samhällskunskap och historia.

No Hate
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har för många blivit en ovälkommen del av livet på nätet. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd även kampanjen No Hate Speech Movement.
– Vi har bland annat tagit fram en juridikserie om lagens gränser på nätet. Voddarna som på ett enkelt sätt klargör vad lagen säger kan laddas ner och användas som arbetsmaterial i klassrummet.
Även om fallgroparna är många i dagens medielandskap betonar Helena Dal vikten av att inte enbart fokusera på de negativa sidorna av internet.
– Med den samtid och utveckling som råder måste vi vara medvetna om vad som händer på nätet. Men det är viktigt att inte enbart diskutera alla faror. Som lärare kan man ta upp allt från falska nyheter och demokratipåverkan till hur nätet kan användas som ett medium för att utveckla mänskliga relationer och stärka ungas röst. Genom att barn och unga är starka på nätet kan de också vara skyddade. Våra utbildningsmaterial är ett led i den strävan.