Presentation

Mentorskap ger kunskapsutbyte

Publicerad 2 maj 2017

Maria Lindgren, lärare och mentor och Simon Hild, lärare i Mjölby kommun. Foto: Malin Wahlin
Maria Lindgren, lärare och mentor och Simon Hild, lärare i Mjölby kommun. Foto: Malin Wahlin
Det senaste året har Mjölby kommun genomdrivit en stor ekonomisk satsning för nyanställda gymnasielärare med syftet att skapa en stabil och utvecklande introduktion till såväl yrket som skolan, och resultatet har blivit över förväntan.

Maria Lindgren har arbetat som lärare i Mjölby kommun sedan 2009. För några månader sedan blev hon tillfrågad om att ta sig an ett mentorskap för en nyutexaminerad gymnasielärare.
– Jag tyckte att det lät väldigt spännande, så efter att jag hade deltagit på en introduktionskurs och fört en dialog med kommunens ansvariga för introduktionsarbete för nyanställda tackade jag ja. Rollen som mentor är inlagd som ett uppdrag i tjänstefördelningen och det säkerställer att vi får en kontinuitet och verkligen kan skapa utrymme för att introducera nyanställda på ett bra sätt.

Diskuterar frågeställningar
Den lärare Maria blev mentor till är Simon Hild. Under ett studieuppehåll arbetade Simon på ett vikariat i Motala och det var genom den rektorn som han senare fick frågan om att ta anställning på Mjölbys gymnasieskola.
– Jag upplever upplägget med mentorskap som något väldigt positivt. Det finns många aspekter av läraryrket, såväl teoretiska som praktiska, som jag får en chans att gå igenom tillsammans med Maria. Vi utgår från statliga och kommunala riktlinjer kring introduktionsprogram och har en tydlig planering där vi går igenom vissa specifika ämnen, men det finns även stort spelrum för att ta upp olika frågeställningar man stöter på i undervisningen. Det känns bra att ha en dedikerad lärare som jag kan bolla sådana frågor med.

Lär sig av varandra
Maria och Simon har två schemalagda timmar i veckan som exempelvis kan inkludera lektionsbesök, samtal, egen reflektion eller fördjupningar inom olika områden.
– Vi kan vara väldigt flexibla och det är en trygghet att ha möjligheten att diskutera exempelvis pedagogiska frågor. Vi lär av varandra; bland annat främjar lektionsbesöken reflektion över ens egen verktygslåda och inspirerar till att prova nya metoder. Det främjar perspektivbyte och är väldigt utvecklande. Dessutom vinner även övriga arbetslaget på att vi har en tydlig ansvarsfördelning på det här viset – på så vis vet man vem man ska vända sig till och när, avslutar de.

Mjölby kommun
I Mjölby kommun strävar vi ständigt efter hög kvalitet i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår ambition är en modern pedagogik där var och en blir sedd och hörd och där verksamheten passar individens behov.

Mjölby kommun
Burensköldsvägen 11
595 80 Mjölby
Tel: 0142-850 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
www.mjolby.se

www.mjolby.se