Mycket att vinna med stark värdegrund

Publicerad 2 maj 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Maria Ottoson
Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Maria Ottoson
På Stadsmissionens Skolstiftelse är man övertygad om att en stark vision och ett tydligt värdegrundsarbete leder till hållbara och förbättrade resultat. Här vill man vara med och skapa en mänskligare skola för ett mänskligare samhälle.

Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse, har lång erfarenhet inom utbildning. Hon har arbetat som såväl rektor och verksamhetschef som skolutvecklare och chefsutbildare. Marina berättar att hon drivs av att bidra till att få människor att växa, organisationer att utvecklas och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Hon är i grunden starkt engagerad i värdegrunds- och medarbetarfrågor.
– En tydlig värdegrund sätter tonen för hela verksamheten och definierar vår syn på människan och samhället. Värdegrunden utgör basen för hur vi möter varandra och för hur vi tar oss an det dagliga arbetet. Den kopplas till de mål vi sätter och de strategier vi använder oss av för att nå vår vision, berättar Marina som har arbetat i skolstiftelsen sedan februari 2016.
Stadsmissionens Skolstiftelse verkar för att likvärdig utbildning ska vara tillgänglig för alla. Med vuxenutbildning och sex gymnasieskolor under namnet Grillska Gymnasiet är de en idéburen skola som vill vara ett komplement till kommunala och privata skolaktörer.

Värdegrund som plattform för utveckling
Marina tror att skolor har mycket att vinna på att arbeta kring en bärande idé.
– Vi vill erbjuda en lärandemiljö präglad av respekt och som utgår från det personliga mötet, kompetens, stolthet, nytänkande och resultat. Med dessa uttalade värden har medarbetarna något att utgå ifrån i sitt arbete, oavsett om det gäller lektionsupplägg, kollegialt lärande eller skolutveckling. Det skapar en gemensam plattform för både elever och medarbetare.

Verklighetsanknuten utbildning
Marina menar att en värdegrundsbaserad verksamhet behöver ta avstamp i både ett elev- och ett medarbetarperspektiv och den behöver ha anknytning till samhället i stort.
– För att utforma utbildningar som är nytänkande och anpassade för samhällets utveckling är det viktigt att se skolan som en del av en större helhet. I våra skolor vill vi uppmuntra till samhällsengagemang och vi arbetar hälsofrämjande för att ge våra ungdomar bästa förutsättningar för att nå sina mål och därmed kunna bygga sitt eget liv och på sikt även bidra till ett mänskligare samhälle.