Presentation

Stark positiv drivkraft i Ulricehamn

Publicerad 2 maj 2017

Matthias Nordgren, rektor för Tingsholmsgymnasiet och tillförordnad gymnasiechef och Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun.
Matthias Nordgren, rektor för Tingsholmsgymnasiet och tillförordnad gymnasiechef och Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun.
De senaste åren har skolväsendet i Ulricehamn utvecklats med stormsteg till vissa delar. Idag driver kommunen en mängd olika initiativ för att utveckla en skola som är anpassad för framtiden, något som präglar hela kedjan från förskola till vuxenutbildning.

Då det fria skolvalet fick fullt genomslag och Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn blev konkurrensutsatt blev det startskottet för en förändring som genomsyrar dess verksamhet än idag.
– Den inre organisationen förändrades – vi gick från att vara lite splittrade till att idag vara en sammansvetsad styrka med tydlig samhörighetskänsla. Konkurrensfrågan satte igång en process som lade grunden för nya gemensamma förhållningssätt och principer och en större likvärdighet i organisationen. Motivationen sköt i höjden och sedan dess har vi befunnit oss i en positiv resultatutveckling även i jämförelse med övriga skolor i länet, säger Matthias Nordgren, rektor för Tingsholmsgymnasiet och tillförordnad gymnasiechef.

Fantastisk politisk vilja
Utvecklingen har resulterat i ett starkt engagemang och en arbetsro som blivit en positiv kraft för både pedagoger och elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen.
– Vi har en gymnasieskola som fungerar utmärkt, och vi tar vara på alla utvecklingsmöjligheter. Skulle man skapa ett nytt skolsystem idag utifrån all kunskap om lärande skulle det inte likna det vi har och vi har modet att våga utforska nya perspektiv kring hur vi vill att skolan ska se ut i framtiden. Det är något som löper som en röd tråd ända från förskolan till vuxenutbildningen. Vi har dessutom en fantastisk politisk vilja i Ulricehamn, som stöder det här arbetet, berättar Gülsen Özdenkos, som sedan januari 2017 är barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun.

ELSA-projektet
Framöver kommer Tingsholmsgymnasiet att bygga ut två nya programinriktningar och det har dragits igång en stor satsning för att skapa en likvärdig skola för alla – ELSA-projektet.
En väsentlig del av ELSA-projektet är att genomföra en stor kompetenskartläggning som senare ska ligga till grund för fortbildning och utveckling, men även för att ge kommunens pedagoger möjligheten att påverka hur framtidens skola ska utformas.
– Alla personalgrupper är viktiga i sammanhanget och det finns utrymme för engagemang och delaktighet inom alla nivåer. Vi utvecklar skolan gemensamt, avslutar de.

Ulricehamns kommun
Skolorna och förskolorna i Ulricehamns kommun arbetar utifrån den gemensamma visionen att ge god utbildning inför framtiden. Målet är att organisera och leda lärandet i kommunen så att eleverna ges möjlighet för att trivas och utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.

Barn- och utbildningschef
Gülsen Özdenkos
Tel: 0321-595 180
E-post: gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se
www.ulricehamn.se

www.ulricehamn.se