Presentation

Huddinge ger dig möjlighet att utvecklas

Publicerad 25 april 2018
Huddinge
Klara Stenman, Karin Di Luca, Ann-Britt Sten Hodin och Kerstin Danckwardt- Lillieström trivs bra i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoysen

Med utgångspunkt i en stabil pedagogisk värdegrund investerar Huddinge starkt i att utveckla verksamheten i sina gymnasieskolor för att skapa ett attraktivt klimat där lärare trivs, utvecklas och vill stanna kvar.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar inte bara om att ha ett konkurrenskraftigt löneläge, vilket vi har, utan också om att erbjuda en bra arbetsmiljö och ge goda utvecklingsmöjligheter. Därför skapar vi förutsättningar för ett starkt kollegialt lärande och satsar på att etablera nätverk. Därutöver har vi en ny personalpolicy som kretsar kring medarbetarskap och ett transformativt ledarskap, berättar Ann-Britt Sten Hodin, verksamhetschef för Huddinges gymnasieskolor och vuxenutbildning.
Ann-Britt lyfter vidare det starka samarbete Huddinge har med högskolorna. Samarbetet utgår från ett gymnasieråd där kommunens rektorer regelbundet träffar representanter från akademierna i Campus Flemingsberg för att planera samarbeten som gynnar såväl elever som lärare. Högskoledagar genomförs då gymnasieskolans lärare får ta del av aktuell forskning och träffa högskolans lärare. En samverkan sker också med akademierna i samband med etableringen av den nya gymnasieskolan, Widerströmska gymnasiet, som kommer att starta hösten 2019 mitt i Campus Flemingsberg. En långsiktig samverkan eftersträvas gällande såväl lokaler, kompetensförsörjning och kompetensutveckling som undervisningens upplägg och innehåll.
– Vi ingår också i ett övningsskoleprojekt för att utveckla lärarutbildningen, bland annat genom ett tydligare fokus på professionsutveckling och att stärka undervisningsförmåga och handledarkompetens. Detta stärker även vår egen organisation.

Otroligt välkomnande kollegium
Klara Stenman är en av de pedagoger som gjorde sin VFU i Huddinge och som sedan stannade kvar. Hon berättar att hon möttes av ett otroligt välkomnande kollegium och en handledare som var både inspirerande och utvecklande.
– Vi skapade en underbar praktikperiod som var otroligt utvecklande och jag trivdes så oerhört bra. Jag har inga planer på att röra mig vidare – man vet när man träffar rätt. Vi har en fantastisk grupp människor som är fulla av omtanke om både varandra och om eleverna och det är värt att hålla fast vid.
Bara 2,5 år efter att hon avslutade sin VFU står Klara nu i begrepp att bli arbetslagsledare på VVS-programmet vid Sjödalsgymnasiet; rollen innebär att fungera som en länk mellan skolledning och programlag och att vara drivande i det pedagogiska utvecklingsarbetet inom laget.
– Vi arbetar med våra olika kompetenser utifrån programmets förutsättningar och eftersom vi är ett yrkesprogram kan vi skaffa oss en helhetsbild av eleverna. Det är verkligen givande.

Berikande forskningstjänst
En av de pedagoger som är involverad i samarbetena med akademin är Kerstin Danckwardt-Lillieström. Inom ramen för sin tjänst på Huddingegymnasiet bedriver hon forskning vid Stockholms universitet inom Forskarskolan i didaktisk modellering och analys för lärare i naturvetenskapliga ämnen.
– Detta har möjliggjorts av att Huddinge kommun satsar på oss lärare – för några år sedan vann jag till exempel Årets pedagogpris och använde prispengarna för en studieresa till Galapagosöarna. Vi har en fantastisk skolledning som alltid ställer upp, så jag har ständigt kunnat ta nästa steg.
Forskningen på forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och omfattar sex kommuner. Kerstin är inriktad på kemididaktik och frågorna som diskuteras tar avstamp i lärares egna utmaningar.
– Detta har berikat mig något enormt. Just nu är vi i en spännande utvecklingsfas och det är verkligen centralt att föra ut våra resultat till pedagoger. I höst kommer vi lärare som är inblandade i forskarskolan bland annat att publicera våra resultat i ett temanummer av den internationella tidskriften Nordina.

Framgångsrikt inom Ung Företagsamhet
Kollegan Karin Di Luca på Sjödalsgymnasiet är förstelärare inom entreprenöriellt lärande. Hon var den första pedagogen på Sjödalsgymnasiet att axla rollen som förstelärare och har sedan dess drivit utvecklingen inom området.
– Vi har på vår skola en stark tradition att arbeta framgångsrikt med entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Över åren har jag bland annat arbetat med att stärka det entreprenöriella lärandet på skolan genom att arbeta än mer ämnesövergripande, exempelvis genom att stärka elevernas initiativförmåga och att öva problemlösning, samverkan och nätverkande. Arbetet uppmärksammades av kommunen genom att jag och en kollega tilldelades Arena Huddinges pris i entreprenörskap. Vi har fortsatt på det spåret – i år gick priset till vår rektor.
På senare år har Karin fokuserat på att stärka samverkan med kommunens näringsliv i samarbete med Arena Huddinge, med målsättningen att skapa möjligheter för elever att jobbskugga olika yrken eller genomföra jobbcoachningstemadagar med olika företag.
– Det är både spännande och roligt och har varit en jättebra möjlighet för mig. Det är skolutveckling jag vill jobba med och det här uppdraget ger mersmak, avslutar hon.

Huddinge kommun
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Kommunen har fyra kommunala gymnasieskolor: Huddingegymnasiet, Sjödalsgymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Östra gymnasiet. Ett brett utbud av program erbjuds och sammantaget på skolornas yrkesprogram, högskoleförberedande program, gymnasiesärskoleprogram, introduktionsprogram och gymnasieingenjörsutbildningar studerar cirka 3 100 elever. En femte gymnasieskola, Widerströmska gymnasiet, startar hösten 2019 i Campus Flemingsberg. Läs mer om skolornas pedagogiska plattform på: www.pedagoghuddinge.se