Ny skola ser fördelar med sitt läge

Publicerad 25 april 2018
Text: Anna-Karin Andersson
Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom

Vägg i vägg med universitet och företag öppnar snart ett helt nytt gymnasium med fokus på life science i Campus Flemingsberg. Redan innan portarna öppnats finns planer på samarbeten med både högskolevärlden och näringslivet.

Widerströmska gymnasiets ytterväggar och tak är på plats och skisserna över hur lokalerna ska se ut invändigt börjar bli klara. Den sprillans nya kommunala gymnasieskolan, som startar hösten 2019, är placerad strategiskt mitt i Campus Flemingsberg i Huddinge kommun i södra Stockholm. Skolan blir i och med det granne med både högskolor och företag och det finns en tydlig tanke med läget. Redan nu har man diskuterat samverkansformer med Röda korsets högskola, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola.
– Gymnasieeleverna kommer att få tillgång till universitetsbibliotek och moderna och avancerade laborationssalar. För skolans lärare finns forskarseminarier på gångavstånd från den egna arbetsplatsen och möjligheter till kollegiala samarbeten med de närbelägna högskolorna, säger Mona Lifwergren som är projektledare för Widerströmska gymnasiet.
Skolan kommer att erbjuda teknik-, naturvetenskaps-, ekonomi- och vård- och omsorgsprogram samt ett fjärde år på teknikprogrammet. Gemensamt för alla utbildningarna är att de har ett fokus på den tvärvetenskapliga forskningsgren som kan förbättra liv och hälsa genom utveckling inom medicin och teknik, kallad life science.

Innovativ arbetsmiljö
Utöver synergierna med den akademiska världen jobbar gymnasieskolan på att kunna samarbeta med de många företagen som etablerar sig i området. Det har bland annat betydelse för att kunna tillgodose behovet av praktikplatser för eleverna på det fyraåriga tekniska programmet. Även näringslivet har från sin sida visat ett intresse för skolverksamheten.
– Det är en innovativ och expansiv miljö här. Det kommer man som lärare att känna och kunna dra nytta av. Här finns möjlighet att skapa en helt ny skola som präglas av nyfikenhet och engagemang, säger Mona Lifwergren.