Så hjälper du elever med talrädsla

Publicerad 25 april 2018
Text: Adrianna Pavlica
Gymnasieläraren Daniel Sandin håller en särskild retorikkurs för talrädda elever och är förvånad över att fler skolor inte fångar upp det behovet.
Gymnasieläraren Daniel Sandin håller en särskild retorikkurs för talrädda elever och är förvånad över att fler skolor inte fångar upp det behovet.

Många lärare möter elever som är rädda för att prata i klassrummet. Gymnasieläraren Daniel Sandin utkom förra året med en bok på temat och brinner för att fler ska kunna göra sina röster hörda. Här är hans bästa tips på hur du kan hjälpa eleverna.

Daniel Sandin är sedan 15 år tillbaka gymnasielärare i svenska, historia och religionskunskap. Hans bok ”Talrädsla i skolan” går igenom konkreta övningar att göra med talrädda elever samt berättar om fenomenet.
– Det är inte självklart att man känner igen de här eleverna. Många tror till exempel att talrädda elever är blyga och tillbakadragna men så behöver det inte alls vara.
Daniel Sandin tycker att det bästa sättet att hjälpa talrädda elever på är att erbjuda möjlighet att systematiskt arbeta med problemet, exempelvis genom specialkurser. Han själv håller en retorikkurs för talrädda.
– Det viktiga är att avsätta tid så att talrädda elever kan få träna med andra elever som känner likadant. Det fungerar ypperligt. Men tyvärr finns inte de möjligheterna på många skolor.

Slippa undan – en björntjänst
Det finns ändå mycket man som lärare kan göra för att hjälpa eleverna. Ett första steg är att prata om talrädsla.
– Sedan handlar det om att inte låta dem slippa undan. Det är viktigt. Vi vill hjälpa dem och det tar sig ibland uttryck i björntjänster, att de slipper sin redovisning eller bara behöver göra den inför läraren. På sikt blir det ett misslyckande som bekräftar för eleven att man inte klarar detta, och det sker ingen utveckling.
Exempelvis kan eleven få hålla sin redovisning inför lärare och några få kamrater i början av en lektion, och igen i slutet men då inför en större grupp.
– Man får vara lite finurlig och till exempel säga att man bara kommer att ta hänsyn till den gången som det går bäst när man sätter betyg, det brukar elever nappa på. Men i själva verket handlar det om att få dem att träna, säger Daniel Sandin.

Övning det centrala
Ett annat sätt är att låta eleven spela in redovisningen hemma och ha som en slags backup att visa läraren ifall redovisningen i klassrummet inte skulle gå bra.
Men nyckeln är alltså övning, mer övning och ännu mer övning.
– Det är klart att det är tidskrävande om man till exempel låter eleven redovisa flera gånger. Men det tar kanske 5–10 minuter extra och det tycker jag att man kan lägga. Alla elevers individuella behov tar tid och just talrädsla är ett problem som vi alldeles för ofta blundar för.