Presentation

UR skola vill skapa debatt om viktiga frågor

Publicerad 25 april 2018
Sveriges Utbildningsradio
Lotta Lejdström, till vänster, projektledare för Perspektiv på världen på UR. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vad engagerar gymnasieelever, var hämtar de sin information och hur kan skolan skapa förutsättningar för att diskutera brännande politiska, sociala och ekonomiska ämnen?
Med serien Perspektiv på världen vill UR ge lärare och elever redskap för att analysera vår tids stora frågor.

Syftet med Perspektiv på världen är dels att ge stöd till lärare att förmedla kunskap om demokrati inför det svenska valet i höst, men också att skapa ett mer tidlöst arbetsmaterial som kan användas av lärare och elever för att skapa engagemang och debatt om viktiga frågor.
– Många lärare upplever att det är svårt att förklara samband och engagera utan att eleverna tycker att de har en massa pekpinnar. Vi ger inga färdiga svar eller lösningar, men hoppas att filmerna kan bli katalysatorer för samtal och ett stöd för lärarna att lyfta frågorna till en högre nivå, säger projektledare Lotta Lejdström.
Lotta och hennes team reste runt hela Sverige, besökte ett 20-tal skolor och pratade med hundratals elever, lärare och annan skolpersonal för att sondera behov, känslor och intressen.
– Elever är en otroligt heterogen grupp och kanske den svåraste målgruppen av alla. De har så otroligt olika förutsättningar och mål. Men vi såg att ett stort antal sakfrågor engagerar. Även de elever som hävdar att de inte bryr sig visar ju också en ståndpunkt, säger Lotta.

Se vår serie Perspektiv på världen

Kortdokumentärer
Resultatet blev 22 korta dokumentärer, på mellan fyra och tio minuter, som tar upp en lång rad skiftande och aktuella ämnen för att ge nya perspektiv på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö. Filmerna är inspelade runtom i världen och täcker ämnen som mänskliga rättigheter, terrorism, fördelningspolitik, konflikter och vilka krafter som styr våra politiska val. Programmen, som är gjorda i tätt samarbete med gymnasielärare, är indelade i åtta olika teman utifrån kursplanen i samhällskunskap. De kan användas var för sig eller tillsammans, för att väcka intresse och skapa förståelse.
– De är korta och kärnfulla filmer, där vi jobbar med känslor och det visuella. Men de är också tydligt faktabaserade, och i vårt urval av intervjupersoner smalnar vi av stora frågor till något mer personligt på ett seriöst sätt, berättar Lotta.
Hon hoppas att filmerna ska fungera som en gnista för att eleverna med ett källkritiskt förhållningssätt ska vilja fördjupa sig ytterligare i de olika ämnena och att lärare ska se dem som ett arbetsmaterial som går att använda på många sätt.
– Vi har fått positiv feedback från både lärare och elever. Detta är en del av UR:s uppdrag och vi brinner för att fylla den här sortens behov.

Sveriges Utbildningsradio
UR, Sveriges Utbildningsradio, är ett oberoende public service-bolag som producerar program inom utbildningsområdet. UR utgår från styrdokument och läroplaner och programmen skapas i samarbete med elever och lärare. Serien Perspektiv på världen finns i 22 delar och är tänkt att användas som arbetsmaterial i gymnasieskolan för att väcka intresse och engagemang för våra viktiga nutidsoch framtidsfrågor.

För mer information och för att se Perspektiv på världen, besök: www.urskola.se