Presentation
Hvilan Gymnasium Lund

Jobbar med grönt perspektiv

Publicerad 7 maj 2019
Foto: Johan Stjerneus
Per Jonsson, rektor och Maria Laopodis, biträd-ande rektor för Hvilan Gymnasium i Lund. Foto: Johan Stjerneus
Per Jonsson, rektor och Maria Laopodis, biträd-ande rektor för Hvilan Gymnasium i Lund. Foto: Johan Stjerneus

På Hvilan Utbildning har kvalitet, hållbarhet och ett grönt perspektiv genomsyrat verksamheten i mer än 150 år. Nu slår det anrika utbildningsföretaget upp portarna för en helt ny gymnasieskola mitt i centrala Lund.

Hvilan Utbildning är ett idéburet utbildningsföretag, med gymnasieskolor i skånska Kabbarp och Stockholm. Skolorna utmärker sig genom att de ägs av GRO, Gröna näringens riksorganisation, en ideell organisation som inte är vinstdrivande.
– Vi har starka, gröna företag i ryggen och all vinst återinvesteras i våra duktiga studerande. Vår vinst är elever som trivs och får en högkvalitativ utbildning, som förbereder dem för vidare studier och ett utvecklande arbetsliv, säger Maria Laopodis, biträdande rektor för den nya gymnasieskolan i Lund.

K-märkta lokaler
Den nya skolan får sina lokaler i kulturminnesmärkta Ribbingska huset i en lummig parkmiljö mitt i centrala Lund. Där välkomnas till hösten den första kullen elever till de ekonomiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen.
– Det är en fantastisk möjlighet för såväl elever som personal att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet. Samtidigt vilar skolan tryggt på vår starka värdegrund. Alla våra skolor har fötterna i traditionen och huvudet i framtiden, säger rektor Per Jonsson.
Hållbarhet är ett bärande tema i alla Hvilans skolor. Det definieras brett och omfattar allt från miljö och samhälle till elevernas välmående, med en vacker skolmiljö, engagerade lärare och en skollunch lagad på närproducerade råvaror.
Det finns ett tydligt samhällsengagemang och utbildningen sker i nära samverkan med Ung företagsamhet, den gröna näringen och lokala företag. Hvilan Gymnasium i Lund kommer även att samarbeta med Lunds universitet, och bland annat ska laborationer på det naturvetenskapliga programmet genomföras på Kemicentrum.
– Vi har ett tätt och dynamiskt utbyte med aktörer i det omgivande samhället. Det är väldigt inspirerande och ger förutsättningar för både lärare och elever att utvecklas, framhåller Maria.

Globalt perspektiv
Både Maria och Per har under många år arbetat internationellt med olika utbildningsformer och de tar med sig ett globalt perspektiv till Hvilan Gymnasium i Lund. Mångfald, tolerans, ömsesidig respekt och förmågan att se saker ur olika vinklar är viktiga inslag i deras syn på skola och utbildning.
Intresset bland lärare för att jobba i den här unika miljön har varit exceptionellt stort och rekryteringen är klar inför hösten. Nu påbörjas sökandet efter engagerade och duktiga lärare till Hvilan Gymnasium i Lund inför nästa läsår – 20/21. Dessutom finns framtida planer på ytterligare skolor.
– Det är ett stort förtroende vi fått, säger Maria och Per.
– Vi ser verkligen fram emot att utveckla skolan tillsammans med medarbetare och elever.

Är du intresserad av att arbeta på Hvilan Utbildning? Klicka här för mer information och ansökan

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är referensskola för Skolverket och driver idag gymnasier i skånska Kabbarp och Stockholm. Utöver gymnasieutbildning finns även vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning. I augusti öppnar ett tredje gymnasium i centrala Lund. Hvilan Utbildning ägs av den ideella branschorganisationen GRO, Gröna näringens riksorganisation.

www.hvilanutbildning.se