Etikettarkiv: Nösnäsgymnasiet

Framgångsrik samverkan på Nösnäsgymnasiet

Anders Johansson, UF-lärare, Hanna Dahlberg Källeskog, skolbibliotekarie och Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet. Foto: Anders Nicander
Anders Johansson, UF-lärare, Hanna Dahlberg Källeskog, skolbibliotekarie och Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet. Foto: Anders Nicander

På Nösnäsgymnasiet i Stenungsund råder en utpräglad samverkanskultur som genomsyrar hela verksamheten. Samverkanskulturen har bland annat resulterat i flera utmärkelser för skolans arbete med Ung Företagsamhet, ett lyckosamt och nära samarbete mellan skolbiblioteket och arbetslagen samt ämnesöverskridande projektarbeten.

– Sedan flera år tillbaka har vi ett nära samarbete med skolans arbetslag. Vi har ofta en tydlig plan för när vi ska komma in i undervisningen och hur vår samverkan kan bidra i olika kursmoment. Vi har bland annat haft ett nära samarbete med lärarna i det ämnesöverskridande digitaliseringsprojekt som genomförts, säger Hanna Dahlberg Källeskog, skolbibliotekarie på Nösnäsgymnasiet.
Framgångsfaktorn för såväl UF-satsningen som digitaliseringsprojekten och samverkan mellan arbetslag och skolbiblioteket är att det finns strategiska beslut från ledningsnivå på att Nösnäsgymnasiet ska fokusera på dessa tre områden.

Temaarbete engagerar många
– Inom ramen för Teknikcollege får eleverna varje år arbeta med ett digitaliseringstema. Vi har valt att genomföra det som ett externt projekt som inkluderar alla lärare i någon form. Första året var temat nätverkssäkerhet, därefter automation och robotar och årets tema är källkritik. Där samarbetar vi bland annat med skolbibliotekarierna. Temat avslutas alltid med en stor mässa där eleverna får redovisa sitt arbete. Det här är något av det roligaste jag gjort under min lärarkarriär, jag är verkligen stolt över vårt temaarbete, säger Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege.
Nösnäsgymnasiet utsågs 2019 till årets Ung Företagsamhetsskola.
– De senaste tre åren har varit väldigt framgångsrika för oss i UF-sammanhang. Ju bättre det går, desto fler pratar om UF på skolan. Nyckeln till att det går så bra är återigen samverkan, vi har bland annat involverat svensklärare och bildlärare i elevernas UF-arbete, säger Anders Johansson, UF-lärare.
– En faktor som bidragit till att det går så bra för våra UF-elever är att de har bra stöd i form av externa rådgivare från det lokala näringslivet. Vi har även blivit bättre på att stödja UF-eleverna rent praktiskt, bland annat i form av en UF-verkstad. Med UF-undervisningen hjälper vi eleverna att nå såväl programmål som examensmål, säger Anders Johansson.

Kollegial samverkan
Den ämnesöverskridande samverkanskulturen bidrar till att eleverna på Nösnäsgymnasiet inhämtar nya kunskaper utifrån ett större sammanhang och dessutom får en röd tråd i sin utbildning.
– För oss lärare är det roligt och utvecklande att arbeta på en skola där ämneskunskapen inte är stuprörsbaserad, vilket gör att vi verkligen får till en långsiktig kollegial samverkan, säger Ronnie Johansson.

Klicka här för att hitta lediga tjänster i Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Nösnäsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med cirka 1200 elever och 160 anställda. Här finns ett stort utbildningsutbud, många möjligheter, kompetens och engagemang.

Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel: 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Framgångsrikt förändringsarbete

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola. Foto: Stenungsunds kommun
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola. Foto: Stenungsunds kommun

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola som 2014 initierade ett förändringsarbete utifrån visionen att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Förändringsarbetet, som till stor del gått ut på att tillvarata och uppmuntra lärarnas egna initiativ samt att vidareutveckla och systematisera det som fungera bra, har verkligen gett resultat.

– Vårt förändringsarbete tog ordentlig fart i samband med en omorganisation 2014. Då identifierade vi vad som fungerade bra på skolan och vilka områden vi ville utveckla. Några av de faktorer som fungerade väldigt bra var samverkan med näringslivet och ämnesöverskridande samverkan. Vi har sedan dess vidareutvecklat det som fungerar bra och systematiserat vårt kvalitetsarbete, säger Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet.

”En viktig framgångsfaktor är att våra bibliotekarier tagit ett större grepp som omfattar mycket mer än bara litteratur”

Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.
Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.

Tvärprofessionellt samarbete
En faktor som utmärker Nösnäsgymnasiet är den nära samverkan mellan skolbiblioteket och lärarna. Det har resulterat i att skolan, för fjärde året i rad, tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. För att få utmärkelsen ska ett skolbibliotek bland annat bidra till att stärka elevernas digitala kompetens och arbeta läsfrämjande. Stor vikt läggs också vid samarbetet med skolans övriga pedagogiska personal. På skolbiblioteket arbetar två bibliotekarier som ofta är ute i klassrummen och undervisar i informationssökning, sök- och källkritik, presenterar böcker, eller har boksamtal.
– En viktig framgångsfaktor är att våra bibliotekarier tagit ett större grepp som omfattar mycket mer än bara litteratur. Vi har ett välfungerande tvärprofessionellt samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna. Våra elever arbetar exempelvis med ämnesöverskridande teman och våra bibliotekarier är i allra högsta grad delaktiga i det arbetet. Det är utvecklande både för eleverna och personalen, säger Helene Petersson.

Årets UF-skola 2019
Nösnäsgymnasiet vann även det ärofyllda priset Årets UF-skola 2019, i konkurrens med 49 skolor i Göteborgsregionen. Även här är det nära samverkan mellan lärare i många olika ämnen som ligger bakom framgången. På Nösnäsgymnasiet arbetar man ämnesöverskridande med Ung Företagsamhet, vilket innebär att bland annat lärare i svenska, retorik och engelska involveras. Det finns även många lokala företagare som stöttar eleverna i deras arbete.
Nösnäsgymnasiet erbjuder Ung Företagsamhet även för eleverna på yrkesprogrammen, vilket är relativt ovanligt.
– Vårt nära samarbete med det lokala näringslivet är ytterligare en framgångsfaktor för oss. Båda parter är lyhörda för varandras behov och samarbetet sker både på strategisk och operativ nivå. Vi är måna om att ge våra lärare utrymme att utveckla och förverkliga sina idéer och projekt. Vi har även systematiserat det kollegiala lärandet och tror mycket på vikten av att skapa förutsättningar för kollegiala möten i vardagen, säger Helene Petersson.

Lärare till Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Foto: Anders Nicander

Nösnäsgymnasiet ligger nära både hav, stad och goda kommunikationer. Nösnäs är en gymnasieskola med cirka 1300 elever och här finns ett stort utbildningsutbud, många möjligheter, kompetenser och engagemang.

Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt.

Sök våra lediga tjänster här

Välkommen till oss!

Stenungsund utvecklar såväl elever som lärare

"Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt."
”Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt.”
Lärarna Camilla Ask, Björn Sjö­svärd och Paula Elvesund är alla verksamma på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. De har arbetat på skolan olika länge men är överens om att atmosfären präglas av ett välkomnande bemötande utöver det vanliga, från såväl kollegor som skolledning.

– Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Jag är i grunden lärare i svenska och barn och fritid, men för närvarande arbetar jag med studielabb och stödjande undervisning samt ämnena svenska och pedagogik. Det är en utvecklande resa, säger Camilla, som också är en av 16 förstelärare på Nösnäs.

Kunde utforma sin egen tjänst
Björn ger sitt medhåll och berättar sedan att en viktig aspekt för honom har varit möjligheten att få vara delaktig i att forma sin egen tjänst.
– Verksamheten på Nösnäs är väldigt bred och tillsammans med en stöttande och uppmuntrande ledning har det inneburit att jag har kunnat vara delaktig i att utforma min tjänst. Jag anställdes som lärare i enbart matematik, men idag undervisar jag i både matematik och filosofi samt är tränare för skolans fotbollsinriktning. Jag har kurser på olika nivåer – från grundskolematematik på språkintroduktion till Matematik Specialisering på NA/TE – en kombination som nog är mycket svår att hitta någon annanstans.

Alltjämt nya utmaningar
Paula är i grunden lärare i historia och samhällskunskap, och sedan en tid tillbaka arbetar hon med introduktionsprogram och språkintroduktion. Hon instämmer i såväl Björns som Camillas tankar, men lägger sin betoning på det utvecklande och inspirerande klimatet.
– Det finns som sagt en väldigt stor bredd här. Trots att man är på samma arbetsplats finns det alltid nya utmaningar runt hörnet för de som vill och regionen satsar kraftigt på att fortbilda oss lärare. Dessutom finns det alltid utrymme för egna initiativ och idéer och stämningen på skolan är trygg och lugn. Det borgar för en god studie- och arbetsmiljö, avslutar hon.

Nösnäsgymnasiet, Stenungsunds kommun
Nösnäsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med ca 1 200 elever och 160 anställda. Här finns ett stort utbildningsutbud, många möjligheter, kompetenser och engagemang. Förutom högskoleförberedande program och yrkesprogram, erbjuds introduktionsprogram, lärlingsutbildningar, idrottsprofiler och gymnasiesärskola.

Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel: 0303-73 80 80
E-post: exp@nosnas.stenungsund.se
www.nösnäsgymnasiet.se

www.nösnäsgymnasiet.se