Etikettarkiv: Samarbete

Viktigt att ligga steget före

Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

– Samarbete är A och O för att säkra regionens kompetensförsörjning. Det säger Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund, där kompetensmäklarnas täta kontakter med näringslivet hjälper förbundets utbildningssamordnare att ligga steget före.

I Hälsingland finns ett dynamiskt näringsliv med spännande verksamheter där många står inför både expansion och generationsskiften, så här finns goda möjligheter för framtida jobb. Med det följer även utmaningar, inte minst för Hälsinglands Utbildningsförbund.
– En av våra största utmaningar är den framtida kompetensförsörjningen. Det handlar om att få fram utbildningsplatser som möter det omgivande samhällets behov, men även om att göra våra utbildningar attraktiva, säger Thomas Winqvist.
För att klara det arbetar utbildningsförbundet på bred front med olika insatser.
– När det gäller gymnasieskolan har vi bland annat programråd. Där träffar skolans företrädare representanter från näringslivet för att se till att vi tillhandahåller utbildningar som i nästa steg leder till jobb. En viktig del i arbetet är att politikerna är med på tåget och får förstahandsinformation, både om hur läget ser ut och hur vi möter situationen.

”Dagens skolfrågor är så pass komplexa att du måste vara större och arbeta över kommungränserna för att få till det på ett bra sätt”

Samarbete
Thomas Winqvist berättar att förbundet även har kompetensmäklare som har till uppgift att vara ute på företagen och inventera kommande rekryteringsbehov.
– Denna information sammanställer vi sedan tillsammans med övriga kommuner i regionen och får på så vis fram en helhetsbild. Vi anordnar även branschträffar tillsammans med arbetsförmedling och Region Gävleborg för att se till att vi utbildar rätt och får fram den kompetens som efterfrågas av olika sektorer.
Han konstaterar att utbildningsförbundet i sig är produkten av ett samarbete mellan tre kommuner.
– Dagens skolfrågor är så pass komplexa att du måste vara större och arbeta över kommungränserna för att få till det på ett bra sätt. Viktigt är också att kompetensutveckla vår egen verksamhet i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda inte bara bra anställningsvillkor utan även goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det tror jag kommer att bli allt viktigare framöver.

Framgångsrikt förändringsarbete

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola. Foto: Stenungsunds kommun
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola. Foto: Stenungsunds kommun

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola som 2014 initierade ett förändringsarbete utifrån visionen att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Förändringsarbetet, som till stor del gått ut på att tillvarata och uppmuntra lärarnas egna initiativ samt att vidareutveckla och systematisera det som fungera bra, har verkligen gett resultat.

– Vårt förändringsarbete tog ordentlig fart i samband med en omorganisation 2014. Då identifierade vi vad som fungerade bra på skolan och vilka områden vi ville utveckla. Några av de faktorer som fungerade väldigt bra var samverkan med näringslivet och ämnesöverskridande samverkan. Vi har sedan dess vidareutvecklat det som fungerar bra och systematiserat vårt kvalitetsarbete, säger Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet.

”En viktig framgångsfaktor är att våra bibliotekarier tagit ett större grepp som omfattar mycket mer än bara litteratur”

Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.
Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.

Tvärprofessionellt samarbete
En faktor som utmärker Nösnäsgymnasiet är den nära samverkan mellan skolbiblioteket och lärarna. Det har resulterat i att skolan, för fjärde året i rad, tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. För att få utmärkelsen ska ett skolbibliotek bland annat bidra till att stärka elevernas digitala kompetens och arbeta läsfrämjande. Stor vikt läggs också vid samarbetet med skolans övriga pedagogiska personal. På skolbiblioteket arbetar två bibliotekarier som ofta är ute i klassrummen och undervisar i informationssökning, sök- och källkritik, presenterar böcker, eller har boksamtal.
– En viktig framgångsfaktor är att våra bibliotekarier tagit ett större grepp som omfattar mycket mer än bara litteratur. Vi har ett välfungerande tvärprofessionellt samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna. Våra elever arbetar exempelvis med ämnesöverskridande teman och våra bibliotekarier är i allra högsta grad delaktiga i det arbetet. Det är utvecklande både för eleverna och personalen, säger Helene Petersson.

Årets UF-skola 2019
Nösnäsgymnasiet vann även det ärofyllda priset Årets UF-skola 2019, i konkurrens med 49 skolor i Göteborgsregionen. Även här är det nära samverkan mellan lärare i många olika ämnen som ligger bakom framgången. På Nösnäsgymnasiet arbetar man ämnesöverskridande med Ung Företagsamhet, vilket innebär att bland annat lärare i svenska, retorik och engelska involveras. Det finns även många lokala företagare som stöttar eleverna i deras arbete.
Nösnäsgymnasiet erbjuder Ung Företagsamhet även för eleverna på yrkesprogrammen, vilket är relativt ovanligt.
– Vårt nära samarbete med det lokala näringslivet är ytterligare en framgångsfaktor för oss. Båda parter är lyhörda för varandras behov och samarbetet sker både på strategisk och operativ nivå. Vi är måna om att ge våra lärare utrymme att utveckla och förverkliga sina idéer och projekt. Vi har även systematiserat det kollegiala lärandet och tror mycket på vikten av att skapa förutsättningar för kollegiala möten i vardagen, säger Helene Petersson.

Lagarbete och gemenskap lockar lärare till Kristianstad

Eva Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Tony Ivarsson, rektor och Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium. Foto: Daniel Larsson
Eva Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Tony Ivarsson, rektor och Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium. Foto: Daniel Larsson
På Christian 4:s gymnasium i Kristianstad kan en lektion i engelska bedrivas på stadens konsthall och aktuella samhällsfrågor ge upphov till att eleverna skapar en fotoutställning. Kreativiteten och det välfungerande samarbetet inom lärarlaget har gjort skolan till en populär arbetsplats.

Flera av lärarna på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad reser ganska långt för att komma till sitt jobb och passerar flera kommungränser på vägen.
– Det är ett fint bevis för vår höga trivselfaktor här. Trots den goda arbetsmarknaden för lärare och möjligheter att få jobb nära hemmet känner många att det är värt att pendla just hit, säger Tony Ivarsson, rektor på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad.
Skolans huvudbyggnad, med anor från folkskoletiden, står ståtligt mitt i centrala Kristianstad. Huset är inbjudande i sig men framför allt är det stämningen innanför väggarna som lagt grunden till skolans goda renommé. Hela verksamheten präglas av en öppenhet. Här lägger man vikt vid att skapa goda relationer, till och mellan eleverna såväl som inom personalgruppen.

Välkomnar spontanbesök
Det var det som lockade hit läraren Eva Johansson som undervisar i kurser inom samhällskunskap och historia. Hon gillar att alla på skolan så genuint värnar om gemenskapen. Själv tar hon exempelvis ofta en kaffe och småpratar med både kollegor och elever i skolans kafeteria. Det är de där naturliga mötena som hon uppskattar och värderar högt. Dörren till hennes arbetsrum står så gott som alltid på vid gavel och hon får ofta spontanbesök.
– Jag vill vara tillgänglig för eleverna. Den ömsesidiga tillit vi får gentemot varandra gynnar inte bara trivseln utan även själva undervisningen. Eleverna har förtroende för mig och det gör det lättare att nå ut med kunskap och få dem intresserade av att lära sig mer, säger Eva Johansson.
Den kommunala gymnasieskolan, i dagligt tal kallad C4, erbjuder fyra inriktningar på det Estetiska programmet vilka är bild- och formgivning, estetik och media, musik samt teater. Nytt för 2018 är dessutom att skolan startar spetsutbildning i musik i samverkan med musikhögskolan i Malmö.
Den kreativa andan på skolan är påtaglig. I verkstäderna och ateljéerna har eleverna ofta pågående projekt även efter lektionstid. Likaså skolans musiklokaler används flitigt för allt från klassiskt musicerande till att repa med rockband. Samtidigt är den teoretiska prägeln tydlig och samtliga program på skolan är högskoleförberedande.

Samarbeten och växelverkan
På Christian 4:s gymnasium samarbetar lärarkollegorna tätt tillsammans. Ett studiebesök på Kristianstads konsthall kopplades exempelvis nyligen ihop med lektioner i engelska då eleverna fick till uppgift att översätta texterna intill verken. I undervisningen väver man även in aktualiteter i samhället.
– I samband med metoo-uppropet lät vi de frågorna gå som en röd tråd genom vår verksamhet. Ämnet togs upp i samhällskunskapen och kopplades ihop med foton, tecknade bilder och filmer som eleverna presenterade i en utställning, säger Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium.
På samma sätt har lokalpolitiska förslag om tiggeriförbud inspirerat till diskussioner om demokrati på skolan vilket följts upp med besök på en utställning om romernas liv ur ett historiskt perspektiv.
– Vi gillar samarbeten och process­tanken. Lärare som vill jobba för sig själva i ett slutet klassrum passar inte så bra in här, säger rektor Tony Ivarsson.
Och den där speciella samarbetstanken och pigga omvärldsbevakningen tycks många uppskatta. Eva Johansson handledde nyligen en lärarkandidat som studerade vid Malmö högskola och var bosatt ganska långt från Kristianstad. Han gjorde ingen hemlighet av att han först känt viss besvikelse över att hans verksamhetsförlagda utbildning förde med sig så mycket restid, men ändrade efterhand sin inställning helt.
– Han var så nöjd, sa att det hade gett honom så mycket att få vara med oss på den här skolan. Det är lätt att bli hemmablind och därför kul att bli påmind om hur bra vi har det, säger Eva Johansson.

Kristianstads kommun
I Kristianstad finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder de flesta nationella program och inriktningar. Gymnasieskolorna samarbetar med högskolor och universitet i bland annat Kristianstad, Lund och Malmö samt med både det lokala och nationella näringslivet. Många gymnasieelever får möjlighet till internationella utbyten.

Kontakt:
Mattias Olsson
skolchef i Kristianstad
E-post: mattias.olsson@kristianstad.se
www.kristianstad.se

Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

Genom att tre kommuner i Hälsingland bildat ett gemensamt utbildningsförbund har lärarna fått ett bredare kollegialt nätverk och större karriärmöjligheter.

För att kunna erbjuda utbildningar med bredd och kvalitet i ett samhälle krävs resurser. Som liten kommun är det en tuff uppgift att klara av. Det var mot den bakgrunden som Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner år 2015 gick ihop och bildade ett gemensamt utbildningsförbund. Samarbetet har bidragit till ett större utbud av utbildningar för invånarna och har samtidigt bidragit till ett uppsving för lärarna.
Förr kunde en lärare vara ensam i sin yrkesroll i den egna kommunen. Nu öppnas möjligheten att enkelt nätverka med kollegor som undervisar i samma ämne som en själv, på en annan skola men inom samma förbund.
– Från ledningens sida kan vi även göra mer riktade utbildningssatsningar. Några språklärare ska exempelvis gemensamt åka i väg på utlandsresa för fortbildning under våren, säger Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund.

Lett till ökad rörlighet
Tack vare kommunsamverkan har karriärmöjligheterna för lärare ökat eftersom en och samma arbetsgivare kan erbjuda så många olika typer av tjänster inom utbildningsområdet. Under samma tak ingår förutom gymnasieskolorna även vuxenutbildningar, yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Dessutom finns en avdelning för forskning. Alla drar nytta av varandras verksamheter i högre utsträckning sedan den organisatoriska hopslagningen genomfördes.
Bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund har också gett en större pondus i ett vidare perspektiv.
– Hälsingland har tidigare inte varit så starkt varumärke som exempelvis Dalarna. Vi har varit lite dolda trots att vi finns bara två timmar från huvudstaden. Nu märker vi att vår attraktionskraft ökar. Det gör det lättare för oss att både behålla personal och locka till oss ny. Den här typen av kommunsamarbeten är helt i tiden, säger Thomas Winqvist.