86 procent av landets lärare vill ha statlig skola

Publicerad 15 februari 2018
Text: Anette Bodinger

Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) och Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna (Foto: Fredrik Wennerlund)
Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) och Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna (Foto: Fredrik Wennerlund)
En majoritet av alla lärare vill att staten ska ta över ansvaret för skolan. Det visar en undersökning av Framtidens Karriär – Grundskollärare där 86 procent av de tillfrågande lärarna svarat att de är för ett förstatligande. Den största anledningen uppges vara en önskan om större likvärdighet.

För Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, är resultatet ingen nyhet.
– Detta är en fråga som Lärarnas Riksförbund har drivit länge. Vi vet att en klar majoritet av lärarna tycker detta och jag är inte förvånad över siffran. Sverige har en olikvärdig skola, vilket bekräftas av bland annat PISA-undersökningarna där vi ser att kunskapsresultaten rör sig i rätt riktning medan olikvärdigheten fortsätter att öka. Det spelar alltså allt större roll vilken skola du går i och vilken kommun du bor i. Det blir också olika förutsättningar för lärarna att undervisa sina elever, och det är inte ok.
Hon understryker att då Lärarnas Riksförbund pratar om statlig skola handlar det ytterst om att staten måste ta ett ansvar för finansiering och reglering av skolan.
– Det håller inte att huvudmännen, kommuner och fristående skolor, bedriver verksamheten på så många skilda sätt. Allt fler i samhället reagerar på att det finns stora olikvärdigheter i skolan och vi menar att det bara är staten som kan garantera likvärdigheten.

Andra vägar
Inte heller Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, är förvånad över undersökningsresultatet.
– Vi är inte för ett förstatligande av skolan, men jag har full förståelse för att väldigt många lärare är frustrerade, inte minst över otydlig styrning.
Det som enligt Erik Bengtzboe måste prioriteras i första hand är att stärka elevernas kunskapsresultat.
– Sedan behövs det göras förstärkningar av lärarnas löne- och karriärutveckling och även skolans styrning måste förbättras, men inom ramen för nuvarande huvudmannaskap.
Han påpekar att skolornas förutsättningar är väldigt olika, inte minst beroende på kommun och geografiskt läge.
– Ett förstatligande av skolan förändrar inte grundförutsättningarna. Det är till exempel svårare att rekrytera lärare och hantera bemanning i vissa delar av landet. Vi menar att staten måste kliva in och garantera att alla elever får en bra skolgång, oavsett var i landet de bor. Det borde också ställas nationella kvalitetskrav på vilken kunskap som faktiskt ska levereras. Vi anser också att statsbidragen, i större utsträckning än idag, ska gå till de skolor där pengarna verkligen behövs. Detta tror vi är tydliga åtgärder som kommer att leda till faktisk förändring, fastslår Erik Bengtzboe.

Är du för eller emot ett förstatligande av skolan?

Framtidens Karriär – Grundskollärare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av grundskollärare i Sverige den 10-15 januari 2018.