Bakom varje algoritm sitter en programmerare

Publicerad 15 februari 2018
Text: Sandra Ahlqvist

Johan Ahlkvist, grundskolechef i Tyresö kommun.
Johan Ahlkvist, grundskolechef i Tyresö kommun.
Under 2018 kommer programmering att införas i läroplanen för i synnerhet matematik, samhällskunskap och teknik. I Tyresö kommun finns programmeringen redan på schemat och kommunen satsar mycket på kompetensutveckling i frågan.

Grundskolechefen Johan Ahlkvist säger sig vara nöjd med det ökade fokus som har hamnat både på programmering och på digitaliseringen i allmänhet. Han menar att programmering styr allt större delar av vårt samhälle och att unga behöver få undervisning i det som vardagslivet handlar om.
– Jag är väldigt positiv till att programmering ska hamna på schemat – det är något jag har saknat, och i mitt tycke borde det ha introducerats tidigare. Syftet är att öka förståelsen för att det alltid finns en människa bakom varje algoritm och att medvetandegöra om sociala medier, alternativa fakta och hur vi är delaktiga i och kan påverka teknikutvecklingen.

Kunskapsutbyte är centralt
Sedan i höstas har fyra skolenheter i Tyresö varit delaktiga i Ifous FoU-program kring att utveckla programmeringsundervisningen. Det innebär att kommunen står väl rustad för ändringen i läroplanen och att det finns ett tydligt uppdrag att sprida den kunskap som forskningsprogrammet kommer fram till.
– Det handlar om att rent didaktiskt utforska vad som är bra programmeringsundervisning, och ska det få fäste ute i skolorna behöver det finnas ett levande och kontinuerligt kunskapsutbyte. Här blir rektorsgrupperna väldigt viktiga – man behöver ta del av varandras goda exempel och delge varandra resultat och insikter. I Tyresö har vi också duktiga pedagoger som kompetensutvecklar lärarna och ger bra exempel på hur de kan driva sin undervisning.

Rätt kompetens finns
Johan poängterar att det är dylika satsningar som för närvarande är avgörande när man ska rekrytera och behålla behöriga lärare, en utmaning som hela Sveriges skolväsende står inför. Önskelistan toppas idag inte av hög lön utan av kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
– Forskning pekar på att relationsbyggande är en av de stora faktorerna för att eleverna ska lyckas och det kräver kontinuitet. För att vi ska kunna uppnå det behöver skolorna lämnas ifred – professionerna måste få chansen att sköta sina uppdrag och ta ansvar för dem. Rektorer och pedagoger har den kompetens som behövs för att bidra till en stark kunskapsutveckling för elevernas bästa, bara vi ger dem förutsättningarna, fastslår han.