Presentation

Digital satsning ger Motalaelever mer individanpassad undervisning

Publicerad 15 februari 2018

Andreas Müller, rektor och Susanna Asknert förstelärare på Norra skolan i Motala. Foto: Åke Karlsson
Andreas Müller, rektor och Susanna Asknert förstelärare på Norra skolan i Motala. Foto: Åke Karlsson
I Motala kommun har en framsynt och omfattande digital satsning resulterat i att alla grundskoleelever har tillgång till en läsplatta.
– Satsningen har kraftigt ökat möjligheten att individanpassa undervisningen i klassrummen, säger Andreas Müller, rektor på Norra skolan.

Digitala verktyg är en viktig del i Motala kommuns F–9-klassser. Grundtanken är att den digitala tekniken ska bidra till att stärka både lärare och pedagogik.
– Det digitala är en del av samhället och här för att stanna, då måste även skolan hänga med och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden, säger Andreas Müller.
Susanna Asknert som gick ut lärarhögskolan 2010 sökte sig till Norra skolan mycket på grund av det är en mångkulturell skola med idrottsprofil.
– Idag arbetar jag 70 procent i en förberedelseklass och har även ett förstelärareuppdrag med fokus på nyanlända. Läsplattorna är ett jättebra verktyg i klassrummet som ger många fler möjligheter när man som jag har flerspråkiga barn i klassen.
Susanna har också ett uppdrag inom Resursteamet som leder och driver kompetenshöjande insatser i kommunen, bland annat genom att vara ett stöd till rektorer och lärare i arbetet med de flerspråkiga eleverna.
– Vi leder bland annat nätverk-IN, håller i föreläsningar samt planerar studiedagar och andra insatser som främjar elevers lärande. Just nu är vi i färd med att erbjuda lärare ute på skolorna workshops med fokus på just IKT, Information Kommunikation Teknik, och språkutvecklande arbetssätt.

Framtidstro
Andreas påpekar att Motala har utvecklats till en kommun med stor framtidstro.
– Vi har under senare år haft en ökande befolkningstillväxt och fått många nya arbetstillfällen, både inom privat och offentlig sektor. Dessutom har dubbelspåret till pendeltåget inneburit stora möjligheter att på ett smidigt sätt pendla till och från Motala. Allt detta har bidragit till att skapa en positiv anda i hela regionen vilket även präglar skolans arbete. Han får medhåll av Susanna som nickar instämmande.
– Här finns en bra dialog och ett nära samarbete mellan skola och förvaltning vilket jag menar är nyckeln till att kunna utveckla verksamheten till något riktigt bra. Jag trivs i Motala och ser fram emot att fortsätta jobba med utvecklingsfrågor som rör nyanlända i kommunen och att kombinera det uppdraget med mitt jobb som förstelärare på Norra skolan.

Motala kommun
Motala kommun har sjösatt en IKT-strategi som utgår från att alla elever i de kommunala skolorna ska ha samma förutsättningar att använda teknik i skolarbetet. Satsningen har lett till att digitala verktyg är en viktig del i Motalas förskolor och skolor där pedagoger och elever tillsammans utvecklar kreativa och innovativa arbetsmiljöer.
www.motala.se