Presentation

Huddinge tar tillvara både erfarenhet och nytänkande

Publicerad 15 februari 2018

Joakim Östling, biträdande verksamhetschefer för grundskoleverksamheten i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Joakim Östling, biträdande verksamhetschefer för grundskoleverksamheten i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sedan i somras har Huddinge förstärkt med erfarna och drivna chefer som fört med sig engagemang och kreativa idéer till kommunen. Grundskolan står inför ett paradigmskifte och redan nu har flera spännande satsningar initierats.

Sedan Joakim Östling och Andreas Gydingsgård i september anställdes som biträdande verksamhetschefer för grundskoleverksamheten i Huddinge har de inte vilat på gamla lagrar. Båda har erfarenhet som lärare och rektorer såväl som av verksamhetsledning, och har många intressanta idéer för att utveckla kommunens grundskolor.
– Vi ser fram emot att bygga den här verksamheten tillsammans – vi är i ett paradigmskifte och det är entusiasmerande att få vara en del av det. Visst är det både en styrka och en utmaning att vara två, men vi har delat upp vårt arbete utifrån geografiska områden och processer som skär genom hela Huddinge, vilket säkerställer att vi får en enighet i hela arbetet, berättar Joakim Östling.

Konkurrenskraft på många nivåer
Målet är att göra Huddinge till en spännande arbetsgivare för pedagoger, oavsett var i karriären de befinner sig. Kommunen är i topp tre i Sverige vad gäller ersättning, men Joakim betonar att det inte är i lönerna som Huddinges konkurrenskraft ligger. Istället satsar man på skapa en utvecklande och lärorik arbetsmiljö för all personal, oavsett skola och inriktning.
– Huddinge har lyckats relativt väl med att attrahera och behålla sina lärare, men precis som på alla andra håll finns det skolor och ämnen som har lättare respektive svårare att rekrytera. Det ska vi motverka genom att ge bra möjligheter till karriärutveckling, ha en inkluderande arbetsmiljö och lyfta fram våra lärare. I slutänden handlar det om att skapa en större likvärdighet och en progression, något som ofta hänger ihop, konstaterar han.

Omfattande utvecklingssatsningar
I början av året initierade Huddinge ett introduktionsprogram för alla nyanställda pedagoger som innehåller både gemensamma seminarier och mer riktade, anpassade satsningar såsom ledarskap, systematik, hur man kan arbeta med bedömning och mycket mer. Kommunen har ungefär 1 000 lärare, varav många med omfattande spetskompetens, men Joakim betonar att man alltid kan lära sig mer.
– En av våra satsningar för att utveckla verksamheten är barn- och utbildningsförvaltningens inspirations- och utbildningsdag, Huddinge Visar, ett årligt återkommande evenemang fyllt av kollegialt lärande, workshops och spännande föreläsningar. En annan är den nya utvecklingsgruppen Attraktiv arbetsgivare, inom vilken flera rektorer och chefer under 2018 kommer att kartlägga och utforma strategier för att ytterligare förstärka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.
Huddinge har också tydliga kompetensutvecklingsorganisationer inom både it, matematik och språkutveckling, med förstelärare såväl på skolorna som kommunövergripande.
– Vi är duktiga på att kompetensutveckla vår personal och vi tänker bli ännu bättre! understryker Joakim.

Vill ta vara på erfarenhet
En av hans hjärtefrågor är att lyfta varje del av lärarkåren, såväl de nyutbildade som de med lång erfarenhet och vana av olika strukturer. Han säger att han själv under många år har upplevt att erfarna lärare ibland nästan har generats över sina metoder när de mött unga lärare med andra strukturer och annan pedagogik.
– Självklart ska man inte bara ha en enda undervisningsmetod, men vi pratar om lärare med enorma kunskaper som har undervisat i många år med både skicklighet och finess och då återkommer vi till målet att skapa större likvärdighet, som jag nämnde tidigare. I Huddinge ska vi inte bara tala om den goda skolan, utan om de goda lärarna!

Efterlyser en samsyn
Joakim berättar att han redan då han tillträdde sin tjänst kände en tydlig professionell nerv inom kollegiet och att han strävar efter att bevara den känslan. Han efterlyser en samsyn – både lärare och elever ska kunna känna en stolthet över sin kommun och sin skola.
– Vi har väldigt goda ramar för att skapa just en sådan samsyn i Huddinge; det finns en pedagogisk plattform med utförliga riktlinjer och förutsättningar, så nu fokuserar vi på att verkligen få in dem i ryggraden på våra pedagoger. Vi behöver ställa oss frågan vad riktlinjerna står för och vad de betyder för oss. Det är jag övertygad om kommer att utgöra grunden för vår utveckling i framtiden, avslutar han.

Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge ansvarar för förskoleverksamhet (förskola, familjedaghem och öppen förskola), skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge
Tel vxl: 08-535 300 00
E-post: barn-utbildning@huddinge.se
www.pedagoghuddinge.se
www.huddinge.se